• OK Pytagoriády v kategórii P3-P7
     • OK Pytagoriády v kategórii P3-P7

     • Dňa 30.03.2022 prebiehalo na našej škole OK Pytagoriády v kategórii P3-P5.

      Našu školu reprezentovali:

      v kategórii P3 žiaci Filip Polák, Alex Nĕmec, Adam Ruhalovský a Terezka Cvečková

      v kategórii P4 AgátaChrenková

      v kategórii P5 Oliver Matuský.

      Úspešným riešiteľom sa stal Filip Polák, umiestnil sa na 14.mieste.

       

      31.03.2022 sa konalo OK Pytagoriády v kategórii P6-P8.

      Našu školu reprezentovali:

      v kategórii P6 Tereza Valachovičová

      v kategórii P7 Martin Dermek, Mário Flamík  a Matyas Nĕmec

      Srdečne jej gratulujeme.

      Martin Dermek, Mário Flamík  a Matyas Nĕmec.

      Úspešnou riešiteľkou a 1. miesto obsadila Tereza Valachovičová

      Srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Exkurzia Skalica
     • Exkurzia Skalica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Skalica.

       

      Dňa 31.3.2022 sa žiaci 7.A zúčastnili exkurzie v Skalici. Počas nej navštívili Strednú zdravotnícka školu a Záhorské múzeum.

      Ústrednou témou biológie v 7. ročníku je ľudské telo. Vďaka dlhodobej spolupráci so SZŠ v Skalici naši siedmaci majú možnosť navštíviť ju a dozvedieť sa od učiteľov a žiakov o poskytnutí prvej pomoci a vyskúšať si ju aj prakticky. Po absolvovaní teoretických informácií, kde sa dozvedeli, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna, si prakticky vyskúšali stabilizovanú polohu, resuscitáciu, prvú pomoc pri zlomeninách, popáleninách, vdýchnutí cudzieho telesa.

      V Záhorskom múzeu nás privítal a sprevádzal ThLic. Martin Hoferka, Th.D. . Dozvedeli sme o histórii a o živote ľudí na Záhorí, spoznali význam jednotlivých erbov obcí tohto regiónu, popozerali vystavené exponáty.

      Aj touto cestou chceme poďakovať SZŠ v Skalici, najmä pani zástupkyni Mgr. Alene Kučerovej, a Záhorskému múzeum, najmä ThLic.Martin Hoferka, Th.D., za ich čas, ochotu, ústretovosť a odovzdané informácie, ktoré obohatili výchovno-vzdelávací proces a priniesli nové poznatky žiakom VII.A.

     • Zápis do 1.ročníka pre nový školský rok 2022/2023

     • Vážení rodičia,

      srdečne pozývame Vás a Vašich budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Unín 420.

      Zápis prebehne najskôr elektronickou formou do 14.4.2022, link na prihlášku nájdete tu: 

      https://zssmsunin.edupage.org/register/

      Prihlášku si po vyplnení vytlačte (ak nemôžete, urobíme tak za vás priamo na zápise v škole), podpíšte obaja zákonní zástupcovia (povinné) - a prineste so sebou v deň fyzického zápisu v škole.

      K zápisu si prineste k nahliadnutiu - rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča

      Slávnostný zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2022/23 bude prebiehať 20.04.2022 od 12.00 hod. do 16.00 hod. v triede I.A.  ( časový harmonogram zápisu Vášho dieťaťa si dohodnete vopred s p. učiteľkou v MŠ ) 

      Odklad povinnej školskej dochádzky, ako ho poznáte z minulosti, už nie je. Nahrádza ho Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Ak chcete, aby dieťa ešte rok pokračovalo v MŠ, vyznačte to v elektronickej prihláške.

       

      Prihlášku do ZŠ musíte vypísať, aj keď žiadate pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (bývalý odklad).

       

      K žiadosti o pokračovanie v MŠ musíte riaditeľke ZŠ predložiť:

      • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
      • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast 

       

      Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nájdete tu

      pokracovanie_PPV.doc

      V prípade otázok a nejasností neváhajte kontaktovať riaditeľku školy,                                 

      Mgr. Michaelu Vaňkovú na tel. čísle 0905614464.

     • Svetový deň vody 2022

     •  „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“  Leonardo da Vinci    

      Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Voda je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru. Voda je najbežnejšia kvapalina. Je nepostrádateľná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

       Svetový deň vody (angl. World Water Day) je určený na 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN). Aj na našej škole sme si pripomenuli dôležitosť vody. Žiaci 9. A si pripravili prezentácie, aktivity, pokusy, súťaže a kvízy pre žiakov všetkých ročníkov. Primerane svojmu veku sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí, ale aj dôležitých faktov o vode, o kolobehu vody v prírode, o tom aká je voda pre nás vzácna a zdravá tekutina, aké sú pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť a hlavne ako svojím pričinením ju chrániť.

      Verím, že všetci sa budeme správať zodpovedne a budeme šetriť naše prírodné zdroje – teda i vodu!

      Mgr. A. Havlová

     • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

     • Dátum 21.marec sa vo svete spája s Dňom Downovho syndrómu. Na znak oslavy ľudskej jedinečnosti sa nosia dve rozdielne ponožky. Žiaci 9.A zorganizovali podujatie s názvom „Ponožková výzva“, ktorej cieľom bola výzva šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, nakoľko ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou.

              Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môžu deti a mládež, každý z nás, búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti, mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život, boli akceptovaní, prijatí s láskou a úctou.

              Potešilo nás, že do akcie, na podporu osôb trpiacich Downovým syndrómom sa zapojili všetky triedy, žiaci i zamestnanci školy!                                                      

                                                                              žiaci 9.A

    • Čo vieme o jablku?
     • Čo vieme o jablku?

     • Záhradníctvo Plantex, ktoré sme si vybrali ako dodávateľa školského ovocia, sa o naše deti stará vzorne. Nielenže nám priváža krásne a chutné ovocie a ovocné šťavy do školskej jedálne, ktoré je s láskou vypestované v sadoch na slovenských poliach, ale nedávno nás oslovilo s milým prekvapením pre našu školu. Vyhrali sme v súťaži sprievodného programu EÚ Školského ovocia „Čo vieš o jablku ?“ Náš ovocný sad bude pýšiť výhrou a to desiatimi ovocnými stromčekmi podľa výberu. O stromčeky sa budeme so žiakmi vzorne starať a už teraz sa tešíme na budúcu úrodu.

                   Ďakujeme kolektívu školského ovocia firmy Plantex

     • Chceme pomôcť

     • Aj naša škola sa zapojí do zbierky  pomoci deťom a mamičkám, ktoré museli utiecť z vojnou zasiahnutých oblastí Ukrajiny.

      V spolupráci s Farskou charitou Gbely.

      Kedy?    Každý deň od 28.3. 2022 do 4.4. 2022

      Kde?      Zborovňa ZŠ

      Čo?        Priniesť môžete:

      Trvanlivé potraviny: cestoviny, čaj, káva, múka, ryža, sušené mlieko, konzervy, sladkosti...

      Hygienické potreby: šampón, sprchový gél, mydlo, zubná pasta, kefka, vlhčené utierky, uteráky...

      Potreby pre malé deti: plienky, cumlíky, dojčenské fľaše, detská výživa, detské mlieko...

      Školské potreby: písanky, farbičky, perá, ceruzky, papiere....

       

      ĎAKUJEME 

    • Korčuľovanie - II. stupeň
     • Korčuľovanie - II. stupeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuľovanie - II. stupeň.

       

      V piatok, 11. 3. 2022 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili korčuľovania na zimnom štadióne v Senici. Na ľade sa žiakom venovali pani učiteľky – Martišiaková, Bartová a Havlová. Mnohí stáli na korčuliach po prvý raz a tak prvé zoznamovanie sa s ľadovou plochou bolo veľmi náročné. Žiaci sa učili správne stáť na ľade, aby mali správny postoj a dodržiavať správny postup pri korčuľovaní. Zo začiatku stáli len pri mantineloch, bezpečne sa presúvali popri nich a ku koncu sa snažili korčuľovať spolu s ostatnými. Zdatnejším, ktorí podali pomocnú ruku ostatným, pomáhali im korčuľovať, veľmi pekne ďakujem za ochotu a pomoc. V neposlednej rade veľmi pekne ďakujem pani učiteľke Hasákovej, ktorá sa starala o všetkých, čo oddychovali.  Zažili sme doobedie plné radosti a pekných zážitkov a verím, že si to opäť niekedy zopakujeme.

       

                                                                           Mgr. Andrea Havlová

    • Šaliansky Maťko - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko - školské kolo.

       

      V pondelok, 14.3.2022 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Mohli sa jej zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, pričom boli rozdelení do týchto kategórií:

      1. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

      2. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ

      3. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

       

      Výsledky:

      1. kategória:

      1. miesto – Žofia Karasová

      2. miesto – Kristína Štetinová

      3. miesto – Terézia Cvečková

       

      2. kategória:

      1. miesto – Tomáš Balga

      2. miesto – Gregor Hoferka

      3. miesto – Samuel Drúžek a Sandra Sára Sejnová

       

      3. kategória:

      2. miesto – Jakub Straka

       

      Všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili ďakujeme. Žiaci, ktorí získali 1. miesto postupujú na obvodné kolo. Všetci im držíme palce!

       

                                                                               Mgr. Martišiaková

     • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 24. 02. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Prednesu poézie a prózy sa zúčastnilo 27 žiakov I. a II. stupňa, ktorí súťažili v troch kategóriách.  V každej kategórii mohli žiaci získať tri miesta, pričom víťazi prvých miest postupujú do obvodného kola Hurbanovho pamätníka v Holíči.

      I. kategória-poézia:  1. miesto:  Nina Júnošová, žiačka 4.A

                                           2. miesto:  Martina Lukáčová, žiačka 4.A

                                           3. miesto:  Samuel Masaryk, žiak 3.A

      I.kategória-próza:     2. miesto: Ondrej Havel, žiak 4.A

                                            3. miesto:  Matias Huliman, žiak 2.A

      II. kategória-poézia:  1. miesto:  Linda Horinková, žiačka 5.A

                                             2. miesto:  Adrián Bombola, žiak 5.A

                                             3. miesto:   Terézia Náhliková, žiačka 6.A

      II.kategória-próza:     2. miesto: Sebastian Drúžek, žiak 5.A

      III. kategória-poézia:  1. miesto:  Sabina Husárová, žiačka 9.A

                                              2. miesto:  Sophia Oravcová, žiačka 8.A

                                              3. miesto:  Linda Fruhaufová, žiačka  7.A

      III.kategória-próza:     1. miesto: Simona Chrenková, žiačka 8.A 

                                               2. miesto: Karin Palkovičová, žiačka 9.A

                                                3. miesto: Martin Hoferka, žiak 7.A

      Všetkým víťazom gratulujeme a postupujúcim držíme palce do obvodného kola v Holíči, kde nás budú  ďalej reprezentovať.

    • Testovanie žiakov 9. ročníka
     • Testovanie žiakov 9. ročníka

     •  

      • Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T9 – 2022

       • Dňa 6.4.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9-2022. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2. Test z matematiky píšu 90 minút, test zo slovenského jazyka a literatúry 70 minút.
       • Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky:  zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.
       • Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2022 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

      Mgr. D.Hladká

    • 2% z daní
     • 2% z daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      ak máte možnosť, venujte v tomto roku 2% z daní občianskemu združeniu Harmónia, ktoré je našej základnej škole veľmi nápomocné. Každý rok z tohto Vášho daru kupujeme školské pomôcky, priamo interaktívne tabule, ktoré nám uľahčujú prácu s deťmi. Ak sme Vás oslovili, prineste potrebné vyplnené tlačivá do poštovej schránky školy alebo ich odovzdajte priamo na daňovom úrade.

      V prípade, že nemáte dané tlačivá, nájdete ich na našej webovej stránke v sekcii O škole - "2%dane"

      VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 9.2.2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiaci VII.A – Bajan
      Matúš, Hoferka Martin. Vo svojej kategórii E obsadili veľmi pekné 4.m. /Hoferka/ a 5.m. /Bajan/.
      Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi a v silnej konkurencii sa nestratili. Blahoželáme im a ďakujeme za
      úspešnú reprezentáciu školy a najmä za čas, ktorý doma venovali príprave na olympiádu.


      Mgr. Adela Bartová

     • Deň svätého Valentína – sviatok zamilovaných

     • Nech Valentín každý deň tu,medzi nami, býva,

      nech cítime k sebe lásku  a priateľstvo, čo každé srdce skrýva !  

       

      S týmito slovami žiaci 9. ročníka dňa 14. 2.2022 pri vchode do budovy školy vítali žiakov a zamestnancov školy. Sv. Valentín je nielen sviatkom zaľúbených, ale aj dňom pre rodiny, priateľov a všetkých, s ktorými sa stretáme. Školská akcia sa rozhodne neviazala s komerciou, ani nekopírovala žiadne historické puto.  Žiaci si pripravili valentínske srdiečka a dekorácie. Vestibul zaplnili srdiečka z papiera, vystrihované, kreslené, textilné, mozaikové, vyrezávané z dreva, ale i upečené. V Deň sv. Valetína žiacka porota vybrala víťazov za viaceré kategórie. Všade prevládala atmosféra lásky, priateľstva, čo umocňovali cez prestávku znejúce melódie, ktoré si mohol každý žiak zvoliť zahrať pre svojho kamaráta. Ale piesňou potešili aj učiteľov, kuchárky, bufetárku, tety upratovačky.

               Víťazi valentínskych pozdravov boli odmenení drobnosťou. Ale skutočnými víťazmi boli všetci, ktorým v srdciach znie harmónia citu lásky s úctou, toleranciou a pochopením k iným, k spolužiakom, starším i mladším.

              My, žiaci 9.ročníka dodávame, že nie iba na sv.Valentína, ale predsa každý deň v roku, by sme všetci mali byť k sebe dobrí, ľúbiť sa, mať úctu, a prijať s láskou každého.

                                                                                                                   žiaci IX.A triedy

       

     • Učíme sa v maskách

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Učíme sa v maskách.

      „Učíme sa v maskách“, tak si povedali žiaci, keď sa v posledný januárový deň chystali do školy. Východiskom akcie bolo podporiť individuálne potenciály, v snahe zabrániť umelému vytváraniu špeciálnych skupín. Táto aktivita bola pokračovaním cieľov školy, posilniť sociálne vzťahy, solidaritu, vnímanie spoločenských súvislostí spojených s tradíciam obdobia Fašiangov, využívať spoločné aktivity, nikoho nevynechať, nevyčleňovať, neoddeľovať, aby každé dieťa, bez obmedzení, bolo členom svojej triedy (spoločenstva školy). Vytvorením masiek bola podporená iniciatíva žiakov, ich nápaditosť, kreativita a samostatnosť, aby každé dieťa mohlo uplatniť svoje špecifické vlohy a schopnosti, pri vlastnom pričinení viac-menej vo svojej maske zapadnúť ako súčasť komunity pri vstupe do fašiangovej atmosféry. Každý žiak potrebuje dostatok skúsenosti a okamžitú spätnú väzbu, ktoré hovoria, že jeho prínos má tiež hodnotu a ocenenie, čo predstavuje „emočný zisk“ pre dosiahnutie stavu vnútornej spokojnosti v škole.

       

                                                                                                            PaedDr. Viola Žilínková

       

       

     • Pyžamový deň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pyžamový deň.

      Aj v týchto zložitých časoch sa snažíme deťom spríjemňovať pobyt v škole rôznymi aktivitami. I keď žijeme v stresujúcej dobe všade prítomného kovidu, milým a rozkošným nápadom bolo poskytnúť žiakom čarovný zážitok spolupatričnosti, aby sa žiaci radi učili, radi chodili do školy, cítili príjemne a mali pocit, že škola je pre nich miestom rozvoja, ale ponúka aj vždy niečo nové, obohacujúce a prispieva k rozvoju ich kolektívu.

      Najdôležitejšou ingredienciou podarenej pyžamovej párty bola správna atmosféra. Deti pobehovali v tričkových pyžamách s vtipnými obrázkami s kultovými figúrkami a postavičkami, ktoré nás vracajú do sveta rozprávok. To všetko vygradovalo radosť, úsmev a príjemné pocity. Ako bonus žiaci k tomu pridali plno plyšových maznáčikov, ktorí im ešte od detstva robia spoločnosť v detskej izbe.

       Dojem hovorí, že na konci vyučovania žiaci odchádzali spokojní, rozveselení. Preto aj my dúfame, že tam, niekde na konci je dúha, zložená z pocitov, že každý žiak si uvedomuje svoju vlastnú jedinečnosť, škola je nielen miesto vzdelávania, ale aj miesto, kde žiaci pocítia kladné emócie, radosť, uvoľnenie, priateľskú komunikáciu a poskytnuté hrové aktivity zanechajú nezabudnuteľné pozitívne zážitky.

       

     • ASTRONÓMIA PRE VŠETKÝCH

     • Dňa  17. januára 2022 deti z materskej školy a žiaci základnej školy, postupne po triedach, sa priamo v škole zoznámili s nezvyčajnou prezentáciou zaujímavostí z vesmíru a o vesmíre. PLANETÁRIUM  ASTRO  SHOW vo svojom prenosnom planetáriu ponúklo množstvo vlastných programov prispôsobených pre každú vekovú kategóriu, ktoré žiakov vtiahli priamo do deja a ponúkli krásy vesmíru, slnečných planét, vesmírneho výskumu, astronomických úkazov či krásy nočnej oblohy. Žiaci zažili nezvyčajný zážitok vďaka modernej digitálnej sférickej projekcii, virtuálnych okuliarov, ktorá je modernou unikátnou novinkou. Obraz bol premietaný na celú plochu zatemnenej kupoly a zážitok virtuálneho vesmíru  umocnil zvukový systém.

      PaedDr.V. Žilínková

       

     • ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC

     • Záhorské osvetové stredisko v Senici pre žiakov materských a základných škôl okresu Senica a Skalica vyhlásilo súťaž ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC. Úlohou detí a žiakov bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť odkaz Adventu a Vianoc, všetko, čo odráža pocity súvisiace so sviatkami . V kategórii 2. stupeň základných škôl naša žiačka NIKOLETA BILOVSKÁ (8.A) zaujala porotu výtvarným spracovaním, a jej práci porota priradila hodnotenie “ocenená práca”.  Rešpektujúc protikaranténne opatrenia, žiačka si nemohla prevziať ocenenie a vecnú odmenu priamo, tieto jej boli zaslané poštou.

      Výstava výtvarných prác v Záhorsko osvetovom stredisku bola verejnosti, pri rešpektovaní protipandemických opatrení, otvorená do 20. januára 2022. 

      Našej žiačke k výtvarnému úspechu blahoželáme!

      PaedDr. V.Žilínková

    • Podmienky nástupu do školy 10.1.2022
     • Podmienky nástupu do školy 10.1.2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 10.1.2022 sa škola otvára pre všetkých žiakov.

      Povinné budú rúška pre všetkých. Nezabudnite na jedno náhradné. Ak ste od školy dostali testy, je potrebné nimi pred nástupom dieťa otestovať. Použitie samotestov ste povinní hlásiť škole v aplikácii edupage. Rovnako je nutné pred nástupom odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti (zašlite ho v nedeľu, aby bolo aktuálne).

      Rozvrh hodín bude rovnaký ako v decembri pred zatvorením II. stupňa.

      Každý žiak z I. stupňa, ktorého rodič prejavil záujem, dostal pred vianočnými prázdninami 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Žiaci II. stupňa, ktorých rodičia prejavia záujem, majú samotesty pripravené v škole na odovzdanie hneď od pondelka 10.1.2022. Je nutné, aby ich prišli prevziať rodičia. Ak momentálne nemáte žiadne samotesty, ktorými by ste svoje dieťa otestovali pred nástupom do školy, ozvite sa riaditeľke školy na tel.č. 0905614464 a dohodnete si prevzatie testov aj počas víkendu.

       

      Tešíme sa na Vás a prajeme nám všetkým, aby sme boli zdraví a mohli sa v škole vzdelávať čo najdlhšie. Dovidenia v pondelok!

       

                                                                                                                    Mgr. Michaela Vaňková

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje