• Oznam
     • Oznam

     • Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny  v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v základnej škole v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      V materskej škole sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka.

       

    • Uzatvorenie prevádzky ZŠ s MŠ Unín
     • Uzatvorenie prevádzky ZŠ s MŠ Unín

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom žiakov 1. stupňa a  detí v MŠ,

       

      že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici uzatvárame od zajtra 10.12.2020 na dobu 10 dní  prevádzku Základnej školy s materskou školou Unín z dôvodu pozitívnych testov zamestnancov na COVID 19. 

      Vedenie školy odporúča rodičom, aby sa deti zdržiavali len v domácom prostredí.

      Zároveň vyzýva rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia horných dýchacích ciest alebo iných ochorení kontaktovali svojho detského lekára. V prípade predĺženia uzatvorenia prevádzky základnej školy Vás budeme včas informovať. Informácie budú uverejňované na webovej stránke školy https://zssmsunin.edupage.org/ .

      Za porozumenie a pochopenie vzniknutej situácie Vám vedenie školy vopred ďakuje.

    • Jesenný WocaBee šampionát - FINÁLE
     • Jesenný WocaBee šampionát - FINÁLE

     • V mesiaci november odštartoval jesenný WocaBee šampionát. Ako ste už boli informovaní, žiaci 6. A triedy - Matúš Bajan, Mário Flamík, Šimon Pecha, Jakub Straka, Walter Göbl a Linda Frühaufová vyhrali dňa 13. 11. okresné kolo. Víťazstvo ich veľmi povzbudilo a s chuťou sa pustili do súťaženia v krajskom kole. Ich usilovnosť v učení a precvičovaní slovnej zásoby ich priviedla dňa 20. 11. k víťazstvu v krajskom kole. Žiak Matúš Bajan sa umiestnil v TOP 10 spomedzi všetkých súťažiacich zo všetkých krajov. Cena za 1. miesto v krajskom kole: aplikácia WocaBee na nasledujúci školský rok zadarmo.
      V dňoch od 24. do 27. 11. bojovali v celoslovenskom kole tohto šampionátu. Odhodlane a neúnavne precvičovali slovnú zásobu, aby nahrali čo najviac bodov. Počet bodov bol naozaj obdivuhodný – 4823bodov/žiak (2 body získali za 1 správne slovíčko).
      Naša top trojka:
      Prvé miesto vybojoval Matúš Bajan s počtom 76 108 bodov – čím sa dostal do celoslovenského
      rebríčka a umiestnil sa na 4. mieste.
      Na druhom mieste sa umiestnil Mário Flamík, ktorý nahral 20 183 bodov.
      Tretie miesto získal Jakub Straka s počtom bodov 16 325.
      Spolu s ostatnými spolužiakmi, tak vybojovali krásne 5. miesto v celoslovenskom kole Jesenného WocaBee šampionátu. Blahoželám!

      Mgr. Andrea Havlová

    • Anglický jazyk online v 6.A trochu inak
     • Anglický jazyk online v 6.A trochu inak

     • Do galérie Anglický jazyk online v 6.A trochu inak boli pridané fotografie.

      Online vyučovanie je iné ako to, ktoré zažívame v triede. Pre žiakov 2. stupňa toto obdobie už trvá príliš dlho a v poslednej dobe sú často nesústredení, nepozorní a unudení. Preto som sa prihlásila na webinár – Ako na online angličtinu zábavnejšie a užitočnejšie. Načerpala som veľmi veľa nápadov ako spestriť online hodiny. Súčasťou webinára bola aj ponuka lektorky Libuše Wienkovej (z jazykovej školy Class a Camp Wonderland). Túto ponuku sme pretavili do 2 online hodín, ktoré viedla Lili a žiaci mali skúsenosť aj s iným vyučujúcim a novými aktivitami. Hodiny boli vedené len v anglickom jazyku, popretkávané rôznymi hrami (žiaci súťažili i v online prostredí) a komunikačnými aktivitami. Verím, že tieto hodiny boli pre všetkých veľmi
      obohacujúce.

      Mgr. Andrea Havlová

    • ADVENT
     • ADVENT

     • Vianočné sviatky sú spojené s narodením Ježiška a advent túto chvíľu má prehĺbiť.
      Advent bol vždy časom pôstu, pri ktorom sa mali ľudia venovať zbožnému rozjímaniu a
      striedmosti v jedle a pití (pôst). Štyri adventné nedele nás nabádajú k bedlivosti, pokániu, radosti a
      posledná adventná nedeľa je venovaná udalostiam bezprostredne pred narodením Ježiša. Advent
      vrcholí Sviatkom narodenia Pána.
      Deti vnímajú adventné obdobie po svojom – predovšetkým prostredníctvom adventného
      kalendára s okienkami. Prvý ručne vyrobený adventný kalendár pochádza z roku 1851 a kalendár s
      otváracími okienkami vyrobili až v roku 1908. Adventný kalendár s čokoládkami, ktorý má byť
      odmenou za dobré skutky, sa vyrába od roku 1958.
      Adventný kalendár môže mať rôzne podoby – v dnešnej dobe existujú aj online adventné
      kalendáre. A práve také som si pre Vás pripravila:
      Pre žiakov prvého stupňa (možno aj pre starších) spojený s predmetom Náboženská
      výchova:https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/923?fbclid=IwAR1CtrJv3DIEXls3ROLUUNvgZmPGbxsewBuurd1L1G733lkosTKedGqTsRo
      Pre žiakov druhého stupňa spojený s predmetom Anglický jazyk:

      https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/732?fbclid=IwAR3WebFrN_ojdNT83diGsXJ-iqb_TJQZprlO2zZLL9CgyHsFk5fINURf668
      Želám Vám, aby adventný čas bol plný dobra, dobrých skutkov a spoločne stráveného času
      vo vašich rodinách.

       

      Mgr. Andrea Havlová

    • Oznam pre rodičov a žiakov 2. stupňa
     • Oznam pre rodičov a žiakov 2. stupňa

     • Základná škola s materskou školou Unín oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že 2. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Rozvrh je prístupný po prihlásení sa do vášho konta na edupage. 

    • Úspech našich šiestakov
     • Úspech našich šiestakov

     • Najusilovnejší študenti jazykov v Trnavskom kraji sú z obce Unín

      Zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej jazykovej súťaže, z ktorej sa môžu prebojovať až do unikátneho česko-slovenského finále.

      Bratislava, 25. novembra 2020  - Žiaci 6.A triedy zo ZŠ s MŠ Unín zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. Súťaž prebieha na základných a stredných školách od začiatku novembra. Súťaží sa vo všetkých cudzích jazykoch a výhradne online. Kritériom hodnotenia je usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. Žiaci 6.A v týchto dňoch bojujú o titul najusilovnejších študentov cudzích jazykov na Slovensku, ktorí sa vo finále stretnú s najlepšími z Českej republiky.

      Druhý ročník súťaže Jesenný WocaBee šampionát organizuje na školách poskytovateľ inovatívnej aplikácie WocaBee na učenie cudzích slovíčok. Aplikáciu školy využívajú denne vo výučbe cudzích jazykov, pričom sa mimoriadne osvedčila najmä v období dištančného vzdelávania. Na jar tohto roku ju vyskúšalo až 300.000 žiakov a učiteľov u nás aj v zahraničí.  

      Žiaci sa v aplikácii učia hravou formou novú slovnú zásobu, za čo získavajú body, tzv. WocaPoints. Čím viac precvičujú, tým viac bodov získajú a viac sa naučia. Práve usilovnosť v učení je kritériom hodnotenia úspechu v Jesennom WocaBee šampionáte.  Víťazí trieda, ktorá získa najvyšší priemerný počet WocaPoints na žiaka.

      Jesenný WocaBee šampionát odštartoval 9. novembra okresnými kolami. Výhercovia z okresov postúpili o týždeň do krajských súťaží, a tí najlepší z každého kraja aktuálne bojujú o výhru v celoslovenskej súťaži. V  Trnavskom zvíťazili žiaci triedy 6.A zo ZŠ s MŠ Unín.

      Pani učiteľka Mgr. Andrea Havlová ktorá vo víťaznej triede vyučuje anglický jazyk, hodnotí samotnú súťaž ako aj výsledky svojich žiakov nasledovne: „Žiaci ma svojím výkonom veľmi potešili. A som na nich veľmi hrdá. O okresnom kole som im povedala a zmienila som sa, že to minuloročné - celoslovenské vyhrala škola z nášho okresu. Priebežne som ich  povzbudzovala, ale toto kolo nevnímali veľmi súťažne. Používali aplikáciu úplne bežným spôsobom - niektorí viac a iní zas menej. Avšak po víťazstve v tomto kole sa ich zmocnil súťaživý duch a robili všetko, čo bolo v ich silách, aby vyhrali. Čo sa im nakoniec aj podarilo.“

       

      Žiaci majú dobré šance na umiestnenie aj v celoslovenskej súťaži. V krajskom kole dosiahli priemerný denný počet až 2295 WocaPoints na žiaka. Pre lepšiu predstavu – každá správna odpoveď pri precvičovaní znamená zisk približne 2 WocaPoints. V celoslovenskom kole sa finalisti nové slovíčka učia ešte dôkladnejšie, keďže titul celoslovenského šampióna majú už na dosah.

      Programátor Michal Ošvát, ktorý je autorom aplikácie WocaBee hovorí: „Som veľmi rád, že účasť aj zapojenie žiakov v druhom ročníku Jesenného WocaBee šampionátu prekročila naše očakávania. Celkovo sa súťaže v tomto roku zúčastnilo až 45.000 študentov cudzích jazykov zo Slovenska aj z Českej republiky. Víťazi okresných ako aj krajských kolách majú svoje prvenstvo skutočne zaslúžené. V tomto ročníku sme šampionát navyše obohatili o unikátne česko-slovenské finále, v ktorom sa stretnú víťazi celonárodných súťaží z oboch krajín. Verím, že naša súťaž Jesenný WocaBee šampionát je pre všetkých žiakov v tomto náročnom období vítanou motiváciou k učeniu.“ 

      Celoslovenského víťaza Jesenného WocaBee šampionátu 2020 spoznáme koncom novembra, a víťaza česko-slovenského kola už začiatkom decembra. Prajeme žiakom z nášho kraja veľa úspechov v učení!

    • Upozornenie
     • Upozornenie

     • Vážení rodičia žiakov 5. - 9. ročníka,

      prítomnosť Vášho dieťaťa na online vyučovacích hodinách je povinná. V prípade, že sa Vaše dieťa nezúčastní  z dôvodu návštevy lekára alebo z technických príčin, ste povinní ospravedlniť neúčasť Vášho dieťaťa u triedneho učiteľa včas.  V prípade, že neprítomnosť nebude ospravedlnená rodičom alebo lekárom, alebo sa Vaše dieťa nepripojí včas, bude mať neospravedlnenú hodinu. 

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu

     • Vážení rodičia, 

      pri opätovnom návrate vašich detí do školy po troch dňoch neprítomnosti dieťaťa v škole, je stále potrebné priniesť do školy podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré si môžete vytlačiť zo stránky Ministerstva školstva SR.

      Tlačivo je prístupné aj tu: 17760.docx

      ​​​​​​​

    • Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok
     • Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

     • ZŠ s MŠ Unín 450, 908 46 je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!
      Žiaci z triedy 6. A – Matúš Bajan, Mário Flamík, Šimon Pecha, Jakub Straka, Walter Göbl a Linda Frühaufová získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Skalica a postupujú do krajského kola.

      V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.
      V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
      Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok 
      WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.
      Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 
      45 000 žiakov.


      Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 3024!
      Stali sa tak 
      okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020.
      Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do 
      Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

      Mgr. A. Havlová

    • DEŇ ČERVENÝCH MAKOV
     • DEŇ ČERVENÝCH MAKOV

     • Pri príležitosti 102. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov si
      každoročne pripomíname výročie ukončenia prvej svetovej vojny.Aj tento rok, v úzkom kruhu detí navštevujúcich školský klub, sa s pani vychovávateľkouAnnou Glogovskou vybrali k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny v Uníne.
      11. novembru sa hovorí aj Deň červených makov, nakoľko tento červený kvet sa stal symbolom obetí a spomienok na vojnové hrôzy. Deti položili kvety a zapálili sviečky, takto skromne, bez účasti verejnosti, no s významným odkazom, že je dôležité si tieto momenty z histórie pripomínať, aby si ľudia vážili hodnotu mierového spolužitia azároveň si uvedomovali nebezpečenstvo hrôzy vojnového konfliktu.

      PaedDr. V. Žilínková

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Takto znie projekt, ktorým sa snažíme vyčariť úsmev na tvárach našich seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Hlavnou myšlienkou je urobiť radosť osamelým, priniesť im niečo výnimočné do často stereotypných dní, postarať sa o milé prekvapenie a potešiť ich maličkosťou. Už minulý rok sa naša škola zapojila do tejto výnimočnej akcie a obdarovala seniorov v Domove sociálnych služieb Barborka v Uníne rôznymi drobnosťami. V tomto roku by sme chceli potešiť i ďalších starších občanov v obci, ktorí žijú v samote.                                     

      Ak máte vo svojom srdci dosť lásky i pre cudzích ľudí, prispejte aspoň maličkosťou do našej vianočnej zbierky. Drobnosti ako drogériu, sviečky, rukavičky, sušienky, uteráky, .... môžete odovzdať v škole alebo v obchode Jednota do 12.12.2020.

      Ďakujeme !

    • Halloween v ŠKD
     • Halloween v ŠKD

     • Do galérie Halloween v ŠKD boli pridané fotografie.

      Halloween je jedným zo sviatkov, kedy my - deti môžeme ukázať svoju kreativitu v podobe masiek a vyrezaných tekvíc. Našu školu oživili zábavne a strašidelne vyrezané tekvice, ktoré svietili na hornej chodbe. Kostýmy všemožných strašidiel sveta ukázali na Halloweenskej párty, ktorá sa pod vedením pani družinárky Anny Glogovskej konala v školskom klube. Žiaci  vyrezávali tekvice, vyrábali lampášiky i tekvičky dopoludnia a počas viacerých dní súťažili v zručnosti a nápaditosti /tkanie pavučiny, najkrajšia múmia, strašidelná maska/ ba preukázali svoju statočnosť aj na ceste odvahy.

      Halloween nebol vždy radostným sviatkom. 31. október mal niekoľko názvov, niektorí ho nazývali diablovou nocou, pre iných to bola noc zla. Pre niektorých to bol deň šibalstiev, keď vystrájali iným ľuďom rôzne "žartíky". Niektoré "srandy" neboli práve zábavné. Halloween sa postupne začal meniť na rodinný sviatok. Ľudia sa obliekali do kostýmov a chodili "strašiť" známych, konali sa rôzne prehliadky kostýmov, spoločenské stretnutia.

      Dnes si ľudia zdobia svoje domovy a pečú tekvicové koláče. Deti sa tešia, že sa prezlečú za strašidlá všetkého druhu a chodia od domu k domu so sloganom "Trick or treat", čo znamená: "Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme". Majiteľ domu väčšinou obdaruje deti sladkosťami a ovocím.

      U nás, na Slovensku, sa síce nechodí od domu k domu, teda nemáme ani možnosť vykoledovať si sladkosti, napriek tomu sa tešíme na tento sviatok. Nakoľko 31. októbra deti mali jesenné prázdniny, tejto netradičnej zábavy si deti v škole užili o deň skôr.

    • Eko aktivita - technika 6.A
     • Eko aktivita - technika 6.A

     • Do galérie Eko aktivita - technika 6.A boli pridané fotografie.

      Predmetom činnosti v škole sú aj aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. Našou prioritou je využiť a zhodnotiť potenciál, ktorý je v školskej mládeži. Dlhodobo sa snažíme o systematické poskytovanie informácií z problematiky komunálneho odpadu, triedeného zberu – či recyklácie. Žiakov motivujeme rôznymi súťažami, kde kladieme dôraz aj na jednorázové zbery (papier), ale aj na získanie zručností a vnútorného presvedčenia, že triediť odpad je nevyhnutnosťou, ak chcú žiť v zdravej prírode.

      Na hodinách technickej výchovy žiaci 6. ročníka, v tímovej práci, zužitkovali technické zručnosti od myšlienky, plánu, návrhu a vlastného prevedenia k finálnemu výrobku- dizajnovo zaujímavému odpadovému košu, určenému do interiéru školy s dôvtipným riešením  možnosti triedenia odpadu. Na spoločnej práci sa podieľali, pochvalu a ocenenie svojej úžasnej práce si zaslúžia Martin Dermek, Jakub Straka, Šimon Pecha, Patrik Morávek a Matyas Němec.

      Sme hrdí a teší nás, že žiaci sa dokázali podieľať na spoločnom diele, rozvrhnúť si prácu, postup, a dokázali, že stačí im dať šancu ukázať svoje zručnosti a schopnosti!

       

      PaedDr. V. Žilínková

       

    • Zbierka Biela pastelka 2020
     • Zbierka Biela pastelka 2020

     • " Život je krajší, keď sa máte o koho oprieť! "

      Piatok 18. 9. 2020 bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

       Aj naša škola sa, tak ako po iné roky, zapojila do zbierky. Pastelkový dvojčlenný tím, postupne so zapečatenou pokladničkou, navštívil a oslovil všetky triedy a zamestnancov, aby prispeli na dobrú vec.  Darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný, rozdávali male plastové záložky v tvare bielej pastelky. Celkom malí i veľkí darcovia prispeli sumou 50 , ktorá bola zaslaná Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska do Bratislavy.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom a učiteľom za účasť na tejto akcii i dievčatám z 8.A triedy za pomoc pri organizovaní zbierky.

      Aj vďaka vám, sa mnohým nevidiacich a slabozrakých ľuďom pomôže k uľahčeniu ich vstupu do samostatného a radostnejšieho života… Ďakujeme!

       

      PaedDr. V. Žilínková

    • Privítanie prváčikov
     • Privítanie prváčikov

     • Do galérie Privítanie prváčikov boli pridané fotografie.

      Tento deň, 2. septembra, po prvý raz prekročilo prah školy aj 13 žiakov 1. ročníka v sprievode  sprevádzajúcej osoby, ktoré mali výnimku pre vstup a pohyb v priestoroch školy. Prvákov privítala triedna učiteľka Mgr. Ľubomíra Masaryková, prihovorila riaditeľka školy a starosta obce Ján Palkovič, ktorý odovzdal prvákom darčekové balíčky ako pozornosť, na pamiatku aj dobrý štart do školského vzdelávania.

       Prvákom, všetkým žiakom i všetkým zamestnancom želáme úspešný školský rok 2020/2021, veľa spokojnosti v škole, sily a radosti z úspechov!

     • Otvorenie školského roku 2020 / 2021

     • Netradičným spôsobom sa dňa 2. septembra 2020 (streda) o 8:00 hodine otvoril školský rok 2020/2021. V tomto mimoriadnom období Covid-19 žiaci, na rozdiel od predošlých rokov, sa nezdržovali pred školou a pri vstupe do budovy ich čakalo meranie teploty a dezinfekcia rúk.

      Učitelia i žiaci vstupovali do priestorov školy s rúškom na tvári.

      Po slávnostnám odznení hymny a príhovore riaditeľky školy Mgr. Vaňkovej, žiakov v triedach privítali triedni učitelia. Žiaci si vypočuli najnutnejšie usmerenia, pokyny a požiadavky vzhľadom na ochranu pred šírením koronavírusu.

      Rodičia a iné sprevádzajúce osoby žiakov, podľa nariadenia vyšších orgánov hygieny, nemali umožnený vstup do priestorov školy.

      PaedDr. V. Žilínková

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu platné od 1.11. 2020
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu platné od 1.11. 2020

     • Vážení rodičia, 

      pri nástupe žiakov prvého stupňa do školy dňa 3.11. je potrebné, aby mali so sebou vyplnené nasledujúce tlačivo o bezinfekčnosti:

      17778.pdf  - vyhlásenie zákonného zástupcu 

      Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude možné, aby žiak vstúpil do priestorov školy.  

    • Organizácia vyučovania od 26.10. 2020
     • Organizácia vyučovania od 26.10. 2020

     • Prevádzka ZŠ s MŠ Unín od 26. októbra 2020

      Na základe ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa mení organizácia školského roka 2020/2021 nasledovne:

      - Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      - S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku.

      - V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť až do odvolania školské aktivity, najmä a) výlety a exkurzie, b) športové výcviky a školské športové súťaže, c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, d) kurzy na ochranu života a zdravia, e) kurzy pohybových aktivít v prírode, f) saunovanie, g) dni otvorených dverí

      Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ Unín v období od 26.10.2020 pre žiakov piateho až deviateho ročníka

      • Pre žiakov piateho až deviateho ročníka bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou, a to zadávaním domácich úloh cez aplikáciu bezkriedy.sk. Zároveň budú prebiehať pre jednotlivé triedy online hodiny prostredníctvom aplikácie ZOOM v pevne stanovenom rozvrhu online hodín.
      • Účasť na online hodinách je povinná. Počas online vyučovania musia mať žiaci zapnuté kamery a aktívne sa zúčastňovať podľa rozvrhu. K dispozícii majú odpoludnia aj konzultačné hodiny, kde bude možné dovysvetlovať individuálne učivo, prekonzultovať úlohu, prípadne zodpovedať akékoľvek otázky. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť hodiny, oznámi rodič túto skutočnosť triednemu učiteľovi.
      • Hodnotenie žiakov v nasledujúcom období bude závisieť od pokynom, ktoré vypracováva MŠVVaŠ SR.
      • Písomné skúšanie, ktoré prebehlo v škole do 23.10.2020 bude učiteľmi vyhodnotené, známka bude zapísaná do elektronickej žiackej knižky a bude sa rátať do záverečného hodnotenia žiaka.

      Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ Unín v období od 26.10.2020 pre žiakov prvého až štvrtého ročníka

      •  Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka bude prebiehať vyučovanie prezenčnou formou (budú chodiť riadne do školy).
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý žiakom zadajú triedni učitelia
      • Etická výchova a náboženská výchova sa bude vyučovať striedavo prezenčnou a dištančnou formou, aby sa nemiešali žiaci rôznych tried.
      • Informatika sa nebude vyučovať 
      • Školský klub detí bude i naďalej v prevádzke v obmedzenom režime a za prísnych pravidiel.. Prosíme však rodičov, aby využívali služby školského klubu len v nevyhnutnom prípade 

      Vážení rodičia,  pokyny sa môžu priebežne, vzhľadom na mimoriadnu situáciu meniť i v organizácii a fungovaní našej ZŠ s MŠ. Predpokladáme, že po dvoch pretestovaniach môže byť situácia rôzna, preto Vás prosíme o trpezlivosť a pochopenie. V prípade nejasností s nami komunikujte emailom na zssmsunin@gmail.com.

       

      Mgr. Michaela Vaňková

      riaditeľka ZŠ s MŠ Unín

       

     • Deň mlieka

     • 30. september je vyhlásený za Svetový deň mlieka v školách. Udalosť, ktorá je podporovaná
      a propagovaná od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne
      produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou
      tohto dňa je oslava významu mlieka v školách – zvýšenie povedomia o dôležitosti a zdravotných
      prínosoch pitia mlieka pre rastúci organizmus.
      Pri tejto príležitosti žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Famu MLS v Uníne, kde s láskou chovajú
      kravy plemena Jersey. Žiaci sa dozvedeli, že toto plemeno dáva veľmi kvalitné mlieko, ktoré je
      predurčené na výrobu syrov a masla. Obsahuje viac bielkovín, vápnika, fosforu a má vyššiu hladinu
      vitamínu B12 v porovnaní s mliekom od iných plemien. Mnohí nabrali odvahu a kravičky si
      pohladkali a dali im žrať. V priestoroch predajne žiaci ochutnali mliečne výrobky vlastnej výroby
      Farmy MLS a dozvedeli sa rôzne zaujímavé informácie o ich výrobe.
      Exkurzie sa mali zúčastniť aj žiaci 5. - 7. ročníka, ale na základe protiepidemických opatrení
      to nebolo časovo možné zorganizovať v jeden deň. Verím, že počasie sa umúdri a títo žiaci budú
      môcť absolvovať túto malú a milú exkurziu tiež.

      Mgr. A. Havlová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje