• Prezentácia stredných škôl Holíč

  Prezentácia stredných škôl Holíč

  O pár mesiacov sa budú deviataci musieť rozhodnúť, na ktorej škole by chceli pokračovať v štúdium. Pomocnú ruku im každoročne podáva aj Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Holíči, ktoré organizuje prezentáciu stredných škôl z bližšieho aj širšieho okolia. Tu si môžu naši žiaci podebatovať so žiakmi prezentujúcich sa škôl a získať tak veľké množstvo informácií.Z Holíča odchádzali s hlavou plnou noviniek a zaujímavých informácií o stredných školách. Teraz si už len musia dobre vybrať  a správne sa rozhodnúť. Držíme palce!

  Mgr. Daniela Hladká

 • Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

  Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

  Dňa 06. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa zúčastnilo 9 žiakov z 9. ročníka, pričom sa väčšina žiakov stala aj úspešnými riešiteľmi.  Víťazom​ s najväčším počtom bodov bola Monika Hricová, žiačka 9.A, ktorá postupuje na Obvodné kolo do Skalice.​
  Gratulujeme a držíme palce!!!

  Mgr. Izabela Hanzlíčková

 • Šaliansky Maťko – školské kolo

  Šaliansky Maťko – školské kolo

  Tradične sa zapájame do recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, aby sme si uctili tradície našich predkov a oprášili rozprávačský talent starých mám pri prednese slovenských povestí. Žiaci súťažia v troch kategóriách – 1. kategória (2.-3.ročník), 2.kategória (4.-5.ročník), 3.kategória (6.-7.ročník).

   

  Umiestnenie v 1.kategórii získali:

  1.miesto: Sandra Sára Sejnová (II.A)

  2.miesto: Viktória Hladká (II.A)

   

  V 2.kategórii sa umiestnili:

  1.miesto: Martin Hoferka (IV.A)

  2.miesto: Viktória Sprušanská (IV.A)

  3.miesto: Linda Fruhaufová (IV.A)

   

  V 3.kategórii sa umiestnili:

  1.miesto: Karin Palkovičová (VI.A)

  2.miesto: Sabina Husárová (VI.A)

  3.miesto: Barbora Havlová  (VI.A)

   

  Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a zároveň žiaci, ktorí získali 1. miesto postupujú na obvodné kolo a všetci im držíme palce!

  Mgr. Izabela Hanzlíčková

 • Zber papiera

  Zber papiera

  Opäť sa na našej škole uskutočnil zber papiera, a opäť sme v množstve nazbieraného papiera prevýšili predchádzajúce kolo. Tento raz žiaci s pomocou rodičov nanosili viac než 4 200 kg starého papiera, čím zachránili pred vyrúbaním asi 74 stromov.

  Už tradične prebehlo aj vyhodnotenie najlepších žiakov. Medzi jednotlivcami bol suverénne najlepší Daniel Pukančík z VIII. A, ktorý priniesol 524 kg starého papiera. Zahanbiť sa nenechali ani druhá Linda Frühaufová zo IV. A s 255 kg papiera a tretia Simona Chrenková z V. A, ktorá priniesla 178 kg papiera.

  Ako kolektív bola tento rok odmenená trieda V. A, ktorá síce nenazbierala najviac kilogramov na žiaka, ale zapojili sa z tejto triedy úplne všetci žiaci, čo sa nedá povedať o žiadnej inej triede. Týmto si piataci vyslúžili aj zaslúženú odmenu v podobe chutnej torty od pani učiteľky Havlovej.

  Sladkú odmenu dostal aj každý jeden žiak, ktorý sa akýmkoľvek množstvom zapojil do zberu.

  Touto cestou ešte raz ďakujeme všetkým žiakom, ale aj rodičom, ktorí sa do zberu zapojili, pomohli zachrániť nie málo stromov, a taktiež prispeli aj našej škole.

  Mgr. Marek Žilínek

 • Deň vojnových veteránov - Červené maky

  Medzinárodný deň vojnových veteránov si každoročne pripomíname dňa 11.11. o 11:11 hod. ako spomienku na padlých v dvoch svetových vojnách a rôznych ozbrojených konfliktoch. Pripomína podpis prímeria na severe Francúzska 11. novembra 1918, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na pamiatku padlých vojakov a na výročie skončenia bojov a vojny sa rozozvučí Zvon mieru nad talianskym mestom Rovereto. Pôvodný zvon bol vyrobený z iniciatívy miestneho farára Dona Rosaro zo zbraní a munície, ktoré zostali na bojiskách v okolitých horách. Od roku 1965 sa nový 22 tonový zvon nachádza na návrší nad mestom. Nový zvon je zavesený namohutnej konštrukcii,  ktorá je naplošine nad mestom a okolo neho stojí 114 stožiarov s vlajkami štátov, ktoré prispeli na jeho výrobu.

  Symbolom spomienky na padlých vo vojne sa stali červené maky, ktoré vyrástli na jednom z najkrvavejších bojových polí 1. svetovej vojny – na flanderských poliach v Belgicku. 

  Aj tento rok sa žiaci 8. a 9. ročníka spolu so svojimi učiteľkami a pani riaditeľkou zúčastnili pietneho aktu v našej obci, ktorý sa konal 9.11. 2018. Položili symbolickú kytičku červených makov a  Lianka Pechová predniesla dojemnú báseň.

  Mgr. Daniela Hladká

   

   

   

   

 • Rodina bez cigariet 2018

  Rodina bez cigariet 2018

  Do galérie Rodina bez cigariet 2018 boli pridané fotografie.

  Dňa 20.11.2018 sa uskutočnila Okresná žiacka konferencia: Rodina bez cigariet. Súťažilo sa v 1. a 2. kategórii. Každá dvojica alebo trojica mala za úlohu vytvoriť prezentáciu  a následne ju v Skalici odprezentovať. Z našej školy sa zúčastnilo 6 tímov druhého stupňa. Celkovo súťažilo 41 tímov z celého okresu. Naše žiacky Karin Palkovičová a Sabina Husárová zo VI.A triedy sa umiestnili na 5. mieste v 1. kategórii. Laura, Sandra Valachovičová a Vanesa Dermeková zo VII.A triedy úspešne reprezentovali školu na 6.-9. mieste bez určenia poradia. Aj ostatné tímy boli ocenené reklamnými predmetmi a počas celej súťaže sa mohli žiaci občerstviť výborným pohostením.

  Mgr. Simona Jáchimová

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Vážení rodičia                                                                                                                                                    v súlade s ustanovením § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. Vám oznamujem, že na deň 21.11.2018 bude rozhodnutím riaditeľky školy ZŠ s MŠ Unín udelené  žiakom  VIII. A a IX.A Základnej školy s materskou školou riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Dôvodom udelenia riaditeľského voľna je Testovanie 5.

  Vyučovanie žiakov bude pokračovať 22.11.2018 .            

                                                                                                           riaditeľka ZŠ s MŠ Unín

 • Lampiónová dyňoparáda

  Lampiónová dyňoparáda

  Dňa 25. 10. 2018 sa už tradične uskutočnila na našej škole Lampiónová dyňoparáda. Oslavu jesene pripravili žiaci deviateho ročníka. Jesenný, ale i strašidelný vestibul školy privítal všetkých účastníkov. Deti priniesli do školy vyrezané tekvice a lampióny. Na úvod si vypočuli príbeh o smutnej tekvičke, ktorú si nik nevybral do súťaže o najkrajšiu tekvičku na jesenný festival. Ako každý príbeh i tento skončil šťastne – tekvičku si vybrala babička na jej tekvicový koláč, ktorý získal prvú cenu na jesennom festivale. S myšlienkou, že nezáleží na tom ako vyzeráme, ale akí sme vo vnútri, všetci vyšli do ulíc a čakali na prekvapenia v tmavých kútoch našej obce. Odvážne deti sa stretli so strašidlami, vlkolakom i čertmi. Na všetkých odvážlivcov v škole čakala sladká odmena.

  Mgr. Andrea Havlová

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Vážení rodičia,

  v súlade s ustanovením § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. Vám oznamujem, že na deň 29.10.2018 bude rozhodnutím riaditeľky školy ZŠ s MŠ Unín udelené všetkým žiakom Základnej školy s materskou školou riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Riaditeľské voľno sa po dohode so zriaďovateľom týka aj detí materskej školy.

  Dôvodom udelenia riaditeľského voľna je úspora energií.

  Vyučovanie všetkých  detí a žiakov bude pokračovať 05.11.2018 .            

                                                   

                                                                                     riaditeľka ZŠ s MŠ Unín

 • Návšteva divadla v Nitre 1. stupeň

  Návšteva divadla v Nitre 1. stupeň

  Dňa 23. 10. 2018 navštívili žiaci prvého stupňa našej školy divadelné predstavenie s názvom Gašpariáda v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Všetci sme sa na divadelné predstavenie veľmi tešili a naše očakávania sa nám aj naplnili..

  Pozreli sme si inscenáciu Gašpariáda od známeho českého bábkového tvorcu Jirku Jelínka, ktorá rozprávala o smelom Gašparkovi, ktorý si získal srdce všetkých detí. Hudobná groteska hovorila a vyzdvihla silu lásky pred smrťou.

  Po divadelnom predstavení sme sa zastavili na malé občerstvenie a prípadne nákup drobnosti z výletu. S krásnym a bohatým kultúrnym zážitkom sme sa vrátili domov a už teraz sa tešíme na nové divadelné príbehy v podaní Starého divadla v Nitre.  

  Mgr. Sylvia Chocholáčková

 • TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 1. ROČNÍKA

  TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 1. ROČNÍKA

  Do galérie Testovanie prvákov boli pridané fotografie.

  Sú v škole len pár týždňov a už ich testujeme. Kto z prváčikov má talent na atletiku, gymnastiku či futbal? Je medzi nimi nový Peter Sagan, Petra Vlhová či Marek Hamšík?

  Na Základnej škole s materskou školou Unín sa dňa 24.10. 2018 uskutočnilo testovanie žiakov k identifikácii ich športového talentu. Do pilotného projektu zameraného na testovanie pohybových predpokladov sa zapojilo 18 prvákov. Koordinátorom pre realizáciu testovania na našej škole bola pani riaditeľka Mgr. Michaela Vaňková. Testovanie sa realizovalo celé dopoludnie za asistencie pani učiteľky Mgr. Martišiakovej a žiačok 8. ročníka. Prebiehalo v 3-och cykloch. Žiaci si výskúšali rôzne disciplíny, ako napríklad predklon s dosahovaním v sede, sed – ľah, výdrž v zhybe nadhmatom a skok do diaľky z miesta. Náročnejšou úlohou pre nich bolo absolvovať opakovanú zostavu s tyčou alebo kotúľanie troch basketbalových lôpt naraz po vymedzenej dráhe. Žiaci si taktiež dobre zabehali pri člnkovom behu alebo tzv. Beep teste. Testovanie sme ukončili hravou vlajkovou naháňačkou, ktorú žiaci hodnotili veľmi pozitívne.

  Našich žiakov testovanie veľmi bavilo, prejavila sa ich veľká súťaživosť a dravosť. Po absolvovaní všetkých testov nasledovalo vyhodnotenie, pri ktorom sa žiaci dozvedeli tri najlepšie výkony z každej disciplíny. Nakoniec bol každý žiak odmenený diplomom a medailou, z čoho mali veľkú radosť.

  Mgr. Michaela Vaňková

 • Jabĺčkový deň 2018

  Jabĺčkový deň 2018

  Do galérie Jabĺčkový deň 2018 boli pridané fotografie.

  V piatok, dňa 19.10. 2018 sme uskutočnili akciu pri príležitosti Dňa jablka. Cez veľkú prestávku si celá škola pochutnávala na rôznych dobrotách vo forme jablkového koláča a domácej jabĺčkovej štrúdli. Najväčší úspech mala čokoládová fontána, do ktorej si žiaci namáčali rôzne druhy ovocia. Žiaci vyrobili krásne papierové jabĺčka a niektorí sa aj zapojili do súťaže o najfarebnejšie, najoriginálnejšie, najväčšie a najmenšie jabĺčko, pričom víťazi boli odmenený diplomom, sladkosťou a ďalšími drobnosťami. Bola to opäť vydarená akcia, ktorá nám všetkým vyčarila úsmev na tvári, priniesla dobrú náladu, podporila chuť a záujem o zdravé jedlá.

  Mgr. Andrea Havlová

 • Exkurzia do ČOV Holíč - 2. stupeeň

  Do galérie Exkurzia do ČOV Holíč - 2. stupeeň boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 11.10. žiaci druhého stupňa absolvovali exkurziu v Čističke odpadových vôd v Holíči. Žiaci sa z výkladu dozvedeli a na vlastné oči videli, čo sa presne deje s odpadovými vodami, ktoré do tejto čističky pritekajú. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o zložitých procesoch, ktoré prebiehajú pri čistení odpadovej vody. Mohli porovnať, aký je rozdiel medzi vodou, ktorá do čističky priteká a vodou, ktorá čističku opúšťa. Pani sprievodkyňa tiež žiakom zdôraznila dôležitosť vody a dôležitosť jej ochrany. Na záver si žiaci ešte prezreli zariadenie, ktoré spracováva bioplyn získaný z kalu, ktorý je odpadovým produktom pri čistení vody.
  Po exkurzii sme sa presunuli do kina v ZOC MAX v Skalici na premietanie filmu. Pre mladších žiakov to bol animovaný film Piadinôžka a pre starších žiakov slovenský film o mladých tanečníkoch Backstage.

  Mgr. Marek Žilínek

 • Dopravná výchova 1. stupeň

  Do galérie Dopravná výchova 1. stupeň boli pridané fotografie.

  Dňa 9.10. sme navštívili Dopravné ihrisko v Senici. Všetci žiaci I. stupňa si precvičili a zároveň zdokonalili pravidlá cestnej premávky, ktoré musíme dodržiavať. Na dopravnom ihrisku sa stali účastníkmi cestnej premávky: boli chodcami, jazdili na kolobežkách a bicykloch. Postupne sa všetci vystriedali. Tí, čo neboli na ihrisku si zopakovali pravidlá v učebni s pani učiteľkami. Veľkým prekvapením bola návšteva Dopravnej polície. Policajti sledovali jazdu a chôdzu všetkých účastníkov.

  Na záver sme boli všetci pochválení za vzorné správanie a zdolávanie dopravných situácií. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

  Dopravná výchova bola realizovaná z dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku na DDI.

  Mgr. Ľubomíra Masaryková

 • Majstrovstvá okresu Skalica v cezpoľnom behu

  Majstrovstvá okresu Skalica v cezpoľnom behu

  Dňa 26. 09. 2018 sa v prostredí Poveterného mlyna v Holíči uskutočnili Majstrovstvá okresu Skalica v cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ. Našu školu reprezentovali:

  Katarína Sabayová, Dominika Reháková, Tatiana Peričková - kategória žiačok

  David Vach, Marek Rehák  - kategória žiakov

  Naši žiaci nesklamali a nadviazali na pekné umiestnenia v predchádzajúcich ročníkoch. V súťaži jednotlivcov si najlepšie počínala Dominika Reháková, ktorá skončila na peknom 4. mieste spomedzi 28 bežkýň a rovnaké miesto si vybojoval David Vach spomedzi 30 bežcov. Obaja sa výrazne podieľali i na úspechu súťažných družstiev, keď aj chlapci aj dievčatá skončili na výbornom 3. mieste. 

  K úspechu i peknej reprezentácii našej školy im blahoželáme.

  Mgr. Peter Pavlačka 

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Oslávili ste s nami Európsky deň jazykov!
  Milióny ľudí zo 45 krajín Európy sa zapojilo v roku 2001 do Európskeho roka jazykov, aby oslávili jazykovú rozmanitosť a podporili jazykové vzdelávanie. Úspech tohto projektu prispel k tomu, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra.
  Tento rok je už druhým, kedy sa do tejto celoeurópskej akcie zapojila aj naša základná škola. Deviataci sa zhostili realizácie tohto projektu veľmi kreatívne. Pre každý ročník si prichystali hodinu plnú zážitkov. Rozdelení do dvojíc, ale aj jednotlivo si pripravili rôzne prezentácie, pexesá, doplňovačky, kvízy a rôzne hry s cieľom podporiť bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Na prvom stupni sa zamerali na Slovensko a štáty susediace s našou krajinou. Naši najmenší sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o Slovensku. Druhákom bola predstavená Česká republika. Tretiaci spoznali Rakúsko a štvrtáci zavítali do Poľska. Na druhom stupni objavili pestrú paletu rôznych Európskych krajín – piataci sa oboznámili s Portugalskom, šiestaci s Francúzskom, siedmaci s Nemeckom a ôsmaci s Fínskom. Žiaci mnohých tried toto zážitkové učenie mali obohatené o gastronomický zážitok a mohli ochutnať špeciality danej krajiny. Bolo úžasné sledovať ako sa žiaci 9. A dokázali nadchnúť, predbiehať v nápadoch a realizovať ich v jednotlivých triedach.
  Ďakujem deviatakom za vytvorenie príjemnej a podnetnej atmosféry, ktorá upriamila
  pozornosť celej našej školy na dôležitosť výučby jazykov.

  Mgr. Andrea Havlová

 • Cezpoľný beh 2018

  Cezpoľný beh 2018

  Dňa 19. 9. 2018 sme už tradične rozbehli športové akcie v tomto školskom roku cezpoľným behom. Okrem žiakov oslobodených od TSV bežali všetci žiaci 2. stupňa. Súťažilo sa v štyroch kategóriách a umiestnenie bolo nasledovné:

  mladšie žiačky:          1. miesto       Husárová Sabina

                                     2. miesto       Palkovičová Karin

                                     3. miesto       Hricová Viktória

   

  mladší žiaci:                1. miesto       Matuský Daniel

                                      2. miesto       Regásek Daniel

                                      3. miesto       Míšaný Samuel

   

  staršie žiačky:              1. miesto      Reháková Dominika

                                       2. miesto      Sabayová Katarína

                                       3. miesto      Peričková Tatiana

   

  starší žiaci:                   1. miesto      Vach David

                                       2. miesto      Rehák Marek

                                       3. miesto      Pukančík Daniel

   

  Súťažiaci umiestnení na prvých troch miestach vo všetkých kategóriách boli odmenení diplomom. Staršie žiačky a starší žiaci si naviac svojim umiestnením vybojovali postup do okresného kola danej súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2018 v Holíči. 

  Na záver dostali všetci žiaci za aktívnu účasť pekné jabĺčko a drobnú sladkosť. Všetkým súťažiacim a taktiež vyučujúcim z 2. stupňa ďakujem za aktívne prispenie k vydarenému priebehu daného podujatia.

  Mgr. Peter Pavlačka  

                                     

 • Voľná pracovná pozícia

  Voľná pracovná pozícia

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Unín vyhlasuje konkurz na obsadenie pracovnej pozície školník – údržbár. Hlavnou požiadavkou je všestranná manuálna zručnosť. Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu sa môžu hlásiť osobne u riaditeľky školy, ktorá im poskytne bližšie informácie.

 • ŠKOLA VOLÁ

  ŠKOLA VOLÁ

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Unín oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 bude v pondelok 3.septembra 2018 o 8,45 hod. Žiaci si prinesú do školy prezúvky a prváci aj školské aktovky.  

 • Zoznam pomôcok do školy

  Zoznam pomôcok do školy

  Zoznamy pomôcok pre vaše deti nájdete na stránkach školy v sekcii O škole - Dokumenty školy - Zoznam pomôcok. treba rozkliknúť znak eura a stiahne sa vám dokument v programe Excell a tam budú všetky zoznamy. Treba otvoriť hárok podľa ročníka   zoznamy_pomocok_pre_ZS_2017.xls​​​​​​​ alebo kliknúť na tento odkaz

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Unín 420
  Unín 420, 90846
 • 034/6628 193

Fotogaléria