• DEŇ MATIEK

     • Dňa 8. mája, tak ako každý rok, aj tento sme si uctili a potešili naše mamičky zaujímavým kultúrnym programom. Deti si spolu s učiteľmi spoločnými silami prichystali bohatý program, kde predviedli svoje herecké, tanečné, ale aj spevácke prednosti. Naše šikovné ôsmačky, Simonka Chrenková a Sophia Oravcová, nás svojimi moderátorskými prejavmi sprevádzali celý program.

      Mamičky ako prvé potešili naše najmenšie detičky svojimi milučkými tančekmi a básničkami. Potom sa predviedli aj žiaci prvého stupňa, ktorí svojim spevom a tanečným talentom prekvapili celé publikum. Žiaci druhého stupňa tiež nezaháľali a zahrali nám na rôznych hudobných nástrojoch, zarecitovali a krásne aj zaspievali.

      Na Deň matiek sa naši žiaci dobre pripravili. Plný kultúrny dom v nedeľu odmenil účinkujúcich búrlivým potleskom. Všetko dopadlo na výbornú a pán starosta dal všetkým účinkujúcim sladkú odmenu.

    • Zápis detí do MŠ
     • Zápis detí do MŠ

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v stredu 11.5.2022 od 16 do 18 hod. v budove materskej školy.

      Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast. Žiadosť je potrebné vyplniť na internetovej stránke školy. 

      ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA https://zssmsunin.edupage.org/register/

      Do MŠ sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov.

      Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2022 a deti, ktoré dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť.

      V prípade voľnej kapacity možno výnimočne prijať dieťa mladšie ako tri roky.

    • Kráľ čitateľov
     • Kráľ čitateľov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kráľ čitateľov.

       

      Svet kníh je nekonečným zdrojom informácii, inšpirácie a fantázie. Čítanie nie je len obyčajné hobby, zabijak času, keď doma vypadne elektrina a vonku je nečas. Je totiž dokázané, že čítanie rozvíja slovnú zásobu, pomáha budovať fantáziu a kreativitu a zlepšuje pamäť. Navyše podporuje kritické myslenie a napomáha schopnosti spracovávať informácie, prípadne chápať súvislosti. Posilňuje tiež empatiu a schopnosť rozumieť pocitom.

      Čítanie je najdôležitejšia zručnosť, ktorú sa deti učia v prvej triede. Preto si žiaci IX.A triedy pripravili niekoľko aktivít zameraných najmä na čítanie, ale aj počítanie a iné zručnosti. Spoločná téma všetkých aktivít bola prváčikom veľmi dobre známa – rozprávky. Stretli sa s príbehom o Červenej Čiapočke, o Troch prasiatkach, o Perníkovej chalúpke a ďalších veľmi známych rozprávkach. Čakali ich úlohy, ktoré boli zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením, počítanie a iné aktivity zamerané na zručnosť. Pri počúvaní príbehu o Perníkovej chalúpke si pochutnali aj na perníkoch, ktoré si najprv vlastnoručne ozdobili. Na záver ich čakal kráľ z kráľovstva čitateľov, ktorému najprv zložili sľub čitateľov. Sľúbili v mene všetkých rozprávok, príbehov a básničiek, že sa budú o knihy pekne starať a nebudú do nich písať, kresliť alebo inak ničiť. Knihy budú opatrovať ako najvzácnejšie poklady kráľovstva kníh. Budú veľa čítať, aby sa stali múdrymi a vzdelanými ľuďmi a dodržiavať pravidlá čitateľského rádu. Všetci žiaci boli odmenení záložkou. Verím, že svoj sľub dodržia a nezabudnú, že ČÍTANIE JE najmä ZÁBAVNÉ!

    • 22. apríl - Deň Zeme
     • 22. apríl - Deň Zeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 22. apríl - Deň Zeme.

               

               Prvý “Deň Zeme” sa konal v roku 1970. Jeho cieľom bolo poukázať na znečistenie vody a vzduchu a vyzvať ľudí k povedomiu o ochrane prírody.

                Preto “Deň Zeme 2022” aj na našej škole bol zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia žiakov ohľadom alarmujúceho stavu životného prostredia našej planéty, príčinách, možnej nápravy a hlavne, že všetci môžeme prispieť do spoločného snaženia napr. triedením odpadu. V tento výnimočný deň žiaci školské tašky vymenili za hrable, vedrá a rukavice, aby maličkosťou akou je zbieranie odpadkov, vyhrabávaním, úpravou areálu školy prispeli k čistenie prírody. Aj keď jednou z hlavných aktivít bolo a je práve čistenie prírody, žiaci zapojením do výzvy, pracovným úsilím prejavili svoj postoj, organizačné schopnosti a veľkú pracovitosť, za čo im vyjadrujeme veľkú pochvalu! Žiaci pochopili, že akákoľvek aktivita znamená niečo, čím každý jednotlivec prispeje k zlepšeniu životného prostredia, zníženiu alarmujúcemu  stavu poškodzovania našej planéty a preto ekologicky sa treba správať každý deň. Len tak my a ďalšie generácie budeme dýchať čerstvý vzduch, užívať si krásu prírody!

                                        Všetkým účastníkom ekoaktivity ďakuje riaditeľstvo školy!

     • Najzaujímavejšie leporelo

     • V mesiaci marec sa deti zapojili do školskej aktivity – výroba leporela. Všetky leporelá sme rozdelili na práce 1. a 2. stupňa, vystavili do školského vestibulu a následne ich poprezerala vybraná žiacka komisia, ktorá vybrala najkrajšie práce. Tieto práce sme odmenili vecným darčekom.

      Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej aktivity v mesiaci knihy a povzbudzujeme vás k častejšiemu čítaniu kníh a návštev našej školskej knižnice.

      Mgr. Silvia Sabayová

    • Marec mesiac knihy - „knižná šifra“ na našej škole
     • Marec mesiac knihy - „knižná šifra“ na našej škole

     •  

      Marec mesiac knihy sa slávi už 67 rokov s cieľom, aby sa podporil záujem o knihy. Význam knižnej kultúry sme si pripomenuli na našej škole už tretím ročníkom súťaže s názvom „knižná šifra“. Súťaž trvala od 9. 3. do 31. 3. Do súťaže sa zapojilo celkom 41 žiačok a žiakov (28 z I. stupňa a 13 z II. stupňa), ktorí každý deň netrpezlivo čakali na novú úlohu. Počas trvania súťaže žiaci odhalili 17 zašifrovaných kníh. Úlohy boli obohatené o hľadanie správnych odpovedí v knižnici. Mnohí žiaci sa nenechali náročnosťou odstrašiť a každodenne vytrvalo riešili úlohy. Na začiatku Knižnej šifry sa do riešenia úloh zapojilo 39 žiačok a žiakov, v treťom týždni už len 19 riešili každodenné úlohy a tí najvytrvalejší – 9 žiaci vylúštili aj poslednú šifru.

      Takmer celá trieda (19 z 21 žiakov) sa zapojila do riešenia úloh -  4. A . Najvytrvalejším a najúspešnejším riešiteľom so 17 správnymi odpoveďami sa stal žiak Ondrej Havel (4. A). Gratulujem!

      Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže veľmi pekne ďakujem za účasť.

       

                                                    Mgr. A. Havlová

    • Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka
     • Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 5. apríla 2022 sa vo Františkánskom kláštore v Skalici konalo okresné kolo Hurbanovho pamätníka. Súťaže sa zúčastnila naša žiačka Linda Horinková z V.A. Svojím výborným umeleckým prednesom poézie v II. kategórii získala pekné 3. miesto. 

      Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       

                                                       Mgr. Adriána Martišiaková

     • Nastal deň „D“

     • 20.4.2022 bol veľký slávnostný deň. Predškolákov čakal zápis do 1. ročníka. Konečne sme mohli po dvoch rokoch privítať na zápise okrem rodičov i deti. S veľkým očakávaním v očiach, krásne vyobliekaní, vyčesaní a s kytičkou pre svoju budúcu pani učiteľku prišli ukázať, ako sú pripravení na plnenie školských povinnosti od septembra 2022.  

      Tešíme sa na Vás, milí budúci prváci ! 

     • Apríl...Apríl...!

     • Dátum 1. apríl sa celosvetovo považuje za najvtipnejší deň, plný kanadských žartíkov, radosti
      zo života, akoby tento deň bol predzvesťou bláznivého aprílového počasia. Prvý apríl nám
      ohlasuje, že sa bude “lámať bláznivé” počasie, dážď, sneh, slnko, vietor a iné prírodné živly
      sa stretnú a preto to občas bude vyzerať komicky…
      Inak to počas tohto dňa nemohlo vyzerať ani v škole. Žiaci sa ukázali ako veľkí vyznávači
      aprílových žartíkov. Nechali sa inšpirovať falošným chrobákom na lavici, do pavučín z
      lepiacej pásky chytali každého, kto vstúpil do triedy… a všetko okorenili vtipnou pokrývkou
      hlavy. Prestávky sprevádzal smiech a radosť, ako niekoho nachytali na svojej neškodnej
      intrige. Spontánne sa stotožnili s dávnym posolstvom 1.apríla, aby sa beztrestne žartíkom
      podieľali na vnesení smiechu a veselosti do života, spríjemnenia pocitu vzájomnosti
      v školskom kolektíve.

    • Úspešný strelec
     • Úspešný strelec

     • V mesiaci marec streľbe našu školu a športový klub Holíč reprezentuje žiak 7.A triedy Matyas Nĕmec. V krajskej súťaži sa Matyas umiestnil na 1.mieste.

      Srdečne mu gratulujeme a držíme päste pri reprezentácii školy na majstrovstvách Slovenska.

    • OK Pytagoriády v kategórii P3-P7
     • OK Pytagoriády v kategórii P3-P7

     • Dňa 30.03.2022 prebiehalo na našej škole OK Pytagoriády v kategórii P3-P5.

      Našu školu reprezentovali:

      v kategórii P3 žiaci Filip Polák, Alex Nĕmec, Adam Ruhalovský a Terezka Cvečková

      v kategórii P4 AgátaChrenková

      v kategórii P5 Oliver Matuský.

      Úspešným riešiteľom sa stal Filip Polák, umiestnil sa na 14.mieste.

       

      31.03.2022 sa konalo OK Pytagoriády v kategórii P6-P8.

      Našu školu reprezentovali:

      v kategórii P6 Tereza Valachovičová

      v kategórii P7 Martin Dermek, Mário Flamík  a Matyas Nĕmec

      Srdečne jej gratulujeme.

      Martin Dermek, Mário Flamík  a Matyas Nĕmec.

      Úspešnou riešiteľkou a 1. miesto obsadila Tereza Valachovičová

      Srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Exkurzia Skalica
     • Exkurzia Skalica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Skalica.

       

      Dňa 31.3.2022 sa žiaci 7.A zúčastnili exkurzie v Skalici. Počas nej navštívili Strednú zdravotnícka školu a Záhorské múzeum.

      Ústrednou témou biológie v 7. ročníku je ľudské telo. Vďaka dlhodobej spolupráci so SZŠ v Skalici naši siedmaci majú možnosť navštíviť ju a dozvedieť sa od učiteľov a žiakov o poskytnutí prvej pomoci a vyskúšať si ju aj prakticky. Po absolvovaní teoretických informácií, kde sa dozvedeli, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna, si prakticky vyskúšali stabilizovanú polohu, resuscitáciu, prvú pomoc pri zlomeninách, popáleninách, vdýchnutí cudzieho telesa.

      V Záhorskom múzeu nás privítal a sprevádzal ThLic. Martin Hoferka, Th.D. . Dozvedeli sme o histórii a o živote ľudí na Záhorí, spoznali význam jednotlivých erbov obcí tohto regiónu, popozerali vystavené exponáty.

      Aj touto cestou chceme poďakovať SZŠ v Skalici, najmä pani zástupkyni Mgr. Alene Kučerovej, a Záhorskému múzeum, najmä ThLic.Martin Hoferka, Th.D., za ich čas, ochotu, ústretovosť a odovzdané informácie, ktoré obohatili výchovno-vzdelávací proces a priniesli nové poznatky žiakom VII.A.

     • Zápis do 1.ročníka pre nový školský rok 2022/2023

     • Vážení rodičia,

      srdečne pozývame Vás a Vašich budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Unín 420.

      Zápis prebehne najskôr elektronickou formou do 14.4.2022, link na prihlášku nájdete tu: 

      https://zssmsunin.edupage.org/register/

      Prihlášku si po vyplnení vytlačte (ak nemôžete, urobíme tak za vás priamo na zápise v škole), podpíšte obaja zákonní zástupcovia (povinné) - a prineste so sebou v deň fyzického zápisu v škole.

      K zápisu si prineste k nahliadnutiu - rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča

      Slávnostný zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2022/23 bude prebiehať 20.04.2022 od 12.00 hod. do 16.00 hod. v triede I.A.  ( časový harmonogram zápisu Vášho dieťaťa si dohodnete vopred s p. učiteľkou v MŠ ) 

      Odklad povinnej školskej dochádzky, ako ho poznáte z minulosti, už nie je. Nahrádza ho Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Ak chcete, aby dieťa ešte rok pokračovalo v MŠ, vyznačte to v elektronickej prihláške.

       

      Prihlášku do ZŠ musíte vypísať, aj keď žiadate pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (bývalý odklad).

       

      K žiadosti o pokračovanie v MŠ musíte riaditeľke ZŠ predložiť:

      • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
      • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast 

       

      Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nájdete tu

      pokracovanie_PPV.doc

      V prípade otázok a nejasností neváhajte kontaktovať riaditeľku školy,                                 

      Mgr. Michaelu Vaňkovú na tel. čísle 0905614464.

     • Svetový deň vody 2022

     •  „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“  Leonardo da Vinci    

      Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Voda je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru. Voda je najbežnejšia kvapalina. Je nepostrádateľná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

       Svetový deň vody (angl. World Water Day) je určený na 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN). Aj na našej škole sme si pripomenuli dôležitosť vody. Žiaci 9. A si pripravili prezentácie, aktivity, pokusy, súťaže a kvízy pre žiakov všetkých ročníkov. Primerane svojmu veku sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí, ale aj dôležitých faktov o vode, o kolobehu vody v prírode, o tom aká je voda pre nás vzácna a zdravá tekutina, aké sú pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť a hlavne ako svojím pričinením ju chrániť.

      Verím, že všetci sa budeme správať zodpovedne a budeme šetriť naše prírodné zdroje – teda i vodu!

      Mgr. A. Havlová

     • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

     • Dátum 21.marec sa vo svete spája s Dňom Downovho syndrómu. Na znak oslavy ľudskej jedinečnosti sa nosia dve rozdielne ponožky. Žiaci 9.A zorganizovali podujatie s názvom „Ponožková výzva“, ktorej cieľom bola výzva šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, nakoľko ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou.

              Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môžu deti a mládež, každý z nás, búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti, mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život, boli akceptovaní, prijatí s láskou a úctou.

              Potešilo nás, že do akcie, na podporu osôb trpiacich Downovým syndrómom sa zapojili všetky triedy, žiaci i zamestnanci školy!                                                      

                                                                              žiaci 9.A

    • Čo vieme o jablku?
     • Čo vieme o jablku?

     • Záhradníctvo Plantex, ktoré sme si vybrali ako dodávateľa školského ovocia, sa o naše deti stará vzorne. Nielenže nám priváža krásne a chutné ovocie a ovocné šťavy do školskej jedálne, ktoré je s láskou vypestované v sadoch na slovenských poliach, ale nedávno nás oslovilo s milým prekvapením pre našu školu. Vyhrali sme v súťaži sprievodného programu EÚ Školského ovocia „Čo vieš o jablku ?“ Náš ovocný sad bude pýšiť výhrou a to desiatimi ovocnými stromčekmi podľa výberu. O stromčeky sa budeme so žiakmi vzorne starať a už teraz sa tešíme na budúcu úrodu.

                   Ďakujeme kolektívu školského ovocia firmy Plantex

     • Chceme pomôcť

     • Aj naša škola sa zapojí do zbierky  pomoci deťom a mamičkám, ktoré museli utiecť z vojnou zasiahnutých oblastí Ukrajiny.

      V spolupráci s Farskou charitou Gbely.

      Kedy?    Každý deň od 28.3. 2022 do 4.4. 2022

      Kde?      Zborovňa ZŠ

      Čo?        Priniesť môžete:

      Trvanlivé potraviny: cestoviny, čaj, káva, múka, ryža, sušené mlieko, konzervy, sladkosti...

      Hygienické potreby: šampón, sprchový gél, mydlo, zubná pasta, kefka, vlhčené utierky, uteráky...

      Potreby pre malé deti: plienky, cumlíky, dojčenské fľaše, detská výživa, detské mlieko...

      Školské potreby: písanky, farbičky, perá, ceruzky, papiere....

       

      ĎAKUJEME 

    • Korčuľovanie - II. stupeň
     • Korčuľovanie - II. stupeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuľovanie - II. stupeň.

       

      V piatok, 11. 3. 2022 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili korčuľovania na zimnom štadióne v Senici. Na ľade sa žiakom venovali pani učiteľky – Martišiaková, Bartová a Havlová. Mnohí stáli na korčuliach po prvý raz a tak prvé zoznamovanie sa s ľadovou plochou bolo veľmi náročné. Žiaci sa učili správne stáť na ľade, aby mali správny postoj a dodržiavať správny postup pri korčuľovaní. Zo začiatku stáli len pri mantineloch, bezpečne sa presúvali popri nich a ku koncu sa snažili korčuľovať spolu s ostatnými. Zdatnejším, ktorí podali pomocnú ruku ostatným, pomáhali im korčuľovať, veľmi pekne ďakujem za ochotu a pomoc. V neposlednej rade veľmi pekne ďakujem pani učiteľke Hasákovej, ktorá sa starala o všetkých, čo oddychovali.  Zažili sme doobedie plné radosti a pekných zážitkov a verím, že si to opäť niekedy zopakujeme.

       

                                                                           Mgr. Andrea Havlová

    • Šaliansky Maťko - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko - školské kolo.

       

      V pondelok, 14.3.2022 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Mohli sa jej zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, pričom boli rozdelení do týchto kategórií:

      1. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

      2. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ

      3. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

       

      Výsledky:

      1. kategória:

      1. miesto – Žofia Karasová

      2. miesto – Kristína Štetinová

      3. miesto – Terézia Cvečková

       

      2. kategória:

      1. miesto – Tomáš Balga

      2. miesto – Gregor Hoferka

      3. miesto – Samuel Drúžek a Sandra Sára Sejnová

       

      3. kategória:

      2. miesto – Jakub Straka

       

      Všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili ďakujeme. Žiaci, ktorí získali 1. miesto postupujú na obvodné kolo. Všetci im držíme palce!

       

                                                                               Mgr. Martišiaková

     • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 24. 02. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Prednesu poézie a prózy sa zúčastnilo 27 žiakov I. a II. stupňa, ktorí súťažili v troch kategóriách.  V každej kategórii mohli žiaci získať tri miesta, pričom víťazi prvých miest postupujú do obvodného kola Hurbanovho pamätníka v Holíči.

      I. kategória-poézia:  1. miesto:  Nina Júnošová, žiačka 4.A

                                           2. miesto:  Martina Lukáčová, žiačka 4.A

                                           3. miesto:  Samuel Masaryk, žiak 3.A

      I.kategória-próza:     2. miesto: Ondrej Havel, žiak 4.A

                                            3. miesto:  Matias Huliman, žiak 2.A

      II. kategória-poézia:  1. miesto:  Linda Horinková, žiačka 5.A

                                             2. miesto:  Adrián Bombola, žiak 5.A

                                             3. miesto:   Terézia Náhliková, žiačka 6.A

      II.kategória-próza:     2. miesto: Sebastian Drúžek, žiak 5.A

      III. kategória-poézia:  1. miesto:  Sabina Husárová, žiačka 9.A

                                              2. miesto:  Sophia Oravcová, žiačka 8.A

                                              3. miesto:  Linda Fruhaufová, žiačka  7.A

      III.kategória-próza:     1. miesto: Simona Chrenková, žiačka 8.A 

                                               2. miesto: Karin Palkovičová, žiačka 9.A

                                                3. miesto: Martin Hoferka, žiak 7.A

      Všetkým víťazom gratulujeme a postupujúcim držíme palce do obvodného kola v Holíči, kde nás budú  ďalej reprezentovať.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje