• školská knižnica

    • V roku 2011 vďaka projektu MŠ SR "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc" bola vybudovaná na našej škole nová školská knižnica. Je vybavená moderným nábytkom, počítačom s knižničným systémom a pripojením na internet. Vytvorením príjemného prostredia v knižnici sme získali aj priestor, ktorý využívame na organizovanie súťaží a aktivít, ktoré zvyšujú čitateľskú kultúru. Propagáciou čítania u detí rozvíjame predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, podporujeme rozvoj slovnej zásoby a spisovného jazyka. 
     Knižnica poskytuje služby deťom MŠ,ZŠ, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy. 

     Školskú knižnicu vedie  v školskom roku 2021/2022 Mgr. Izabela Hanzlíčková.

     Otváracie hodiny: pondelok od 13:00 do 14:00    

                                   štvrtok   od 13:00 do 14:00

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje