• Zamestnanci školy

    •  


                                                              RIADITEĽKA ŠKOLY: Mgr. Michaela Vaňková

                                                Zástupkyňa pre základnú školu: Mgr. Daniela Hladká

                                               Zástupkyňa pre materskú školu: Anna Reháková

                                                              Výchovná poradkyňa: Mgr. Daniela Hladká


     Triednictvo: 

                                                I.A       Mgr. Silvia Flamíková

                                               II. A     Mgr. Ľubomíra Masaryková

                                                III. A    Mgr. Katarína  Pavlíková

                                                IV. A    Mgr. Silvia Sabayová

                                                V. A    Mgr. Adela Bartová  

                                                VI.       Mgr. Izabela Hanzlíčková

                                                VII. A  Mgr. Martina Hasáková

                                                VIII. A   Mgr. Adriana Martišiaková

                                                IX. A     Mgr. Andrea Havlová


     Netriedni učitelia:

                                                         PaedDr. Viola Žilínková


     Školský klub detí:

                                                          Anna Glogovská

                                                         PaedDr. Viola Žilínková  

      


     Materská škola:  

                               1. trieda učiteľky:  Anna Reháková

                                                            Jana Križanková

                               2. trieda učiteľky:  Jarmila Pavlačková

                                                            Iveta Švecová

                                                          

                                     upratovačka:   Helena Šebová


     Nepedagogickí zamestnanci:

                                         Ekonómka:        Anna Kubányiová

                                                                     Iveta Petrášová

                             Mzdová účtovníčka:     Iveta Petrášová

                                             Školník:        Milan Vanek

                                      Upratovačky:       Mária Krempová

                                                                  Margita Olaszová

                    Vedúca školskej jedálne:       Lucia Starychová

              Pracovníčky školskej jedálne:     Petronela Zelenková  - hlavná kuchárka

                                                                      Margita Mrázová

                                                                       Jana Flamíková

                                                                 

                                                               

      


                                   

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje