• 1. stupeň - výlet Piešťany a Bradlo

     • Vo štvrtok 23. 06. 2022 žiaci z prvého stupňa absolvovali výlet do kúpeľného mesta Piešťany a pamätník Milana Rastislava Štefánika- Bradlo. Žiaci si poprezerali naše významné kúpeľné mesto, navštívili kolonádový most, potešili sa vodným vtáctvom nad riekou Váh a občerstvili sa osviežujúcou zmrzlinou. Potom sa presunuli do Brezovej pod Bradlom kde si obzreli Mohylu na Bradle, ktorá je pietnym miestom, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik - jeden z najvýznamnejších Slovákov a spoluzakladateľ prvého samostatného Československého štátu. Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta. Nesmieme zabudnúť i na poučnú prednášku z tohto miesta.

     • Výtvarná súťaž „Vojaci očami detí 2022“

     • Aj naša škola sa zapojila do 21. ročníka výtvarnej súťaže rezortu obrany pre žiakov základných škôl s názvom „Vojaci očami detí“.

      Porota zložená z výtvarníkov, zamestnancov rezortu a profesionálnych vojakov hodnotila výtvarné práce žiakov škôl z celého Slovenska. Na vyhodnotení sa zúčastnil aj minister obrany Jaroslav Naď.

      Nás potešil úspech našej žiačky Nikolety Bilovskej,  ktorej výtvarná práca bola ocenená a spolu s vybranými víťaznými prácami bude vystavená v priestoroch Ministerstva obrany SK v Bratislave. Nikoleta, si okrem ocenenia poroty, od rezortu obrany prevzala diplom a hodnotné ceny ako napr. športový vak, USB kľúč, tričko, šiltovku, knihu a veľa suvenírov OS SR.

             K úspechu blahoželá a za reprezentáciu ďakuje vedenie školy!
       

    • Exkurzia v múzeu Holokaustu a divadelné predstavenie „Zlodejka kníh“
     • Exkurzia v múzeu Holokaustu a divadelné predstavenie „Zlodejka kníh“

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Holokauste a „Zlodejka kníh“ .

      V stredu 15. 6. 2022 ôsmaci a deviataci absolvovali exkurziu v bývalom pracovnom tábore v Seredi – v múzeu holokaustu.

      Dnes tábor slúži ako múzeum, aby si sme si mohli pripomenúť, čo ľudia dokážu urobiť svojmu vlastnému druhu. V tábore sme mohli vidieť pôvodné aj zrekonštruované objekty.

      Po príchode sme sa zúčastnili prezentácie o živote slovenských židov – najmä detí v období 2. svetovej vojny a video o pánovi Prof. P. Traubnerovi, ktorý si ako dieťa prežil muky tejto vojny – počas vojny sa s rodičmi a starými rodičmi skrýval v lese. V prednáške rezonovali najmä slová nespravodlivosť a nenávisť voči Židom.

      Po prednáške sme so sprievodkyňou prechádzali celý areál múzea a ocitli sme sa v budovách, kde boli uväznení Židia. Teraz tam boli vystavené kusy ich oblečenia, kufre, fotky, výstrižky z novín a dokonca aj časť kože s vytetovaným číslom židovského väzňa. Bolo to veľmi silné. Na vlastné oči sme videli, aké podmienky mali väzni pri preprave do koncentračných táborov. Vo vagónoch mali len jedno vedro s vodou a jedno vedro na vykonávanie potreby. Slabší a chorí jedinci počas transportu vo vagónoch aj zomreli a spolucestujúci (deti nevynímajúc) sa museli celé dni pozerať na ich mŕtve telá. Ako prvý prípad úmrtia počas transportu je príbeh jednej dievčiny, ktorá zomrela na následky cukrovky, pretože jej zakázali do vagónu si zobrať inzulín.

       

      Okrem múzea sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v Nitre. Divadelné predstavenie sa volalo „Zlodejka kníh“ a tematikou nadväzovalo na obdobie 2. sv. vojny. Hlavná hrdinka Leisel sa vyrovnáva so stratou rodiny, zvyká si na novú adoptívnu rodinu. Samotný príbeh nám prezradil, prečo sa stala zlodejkou kníh a tým aj úhlavným nepriateľom tretej ríše. Do života jej prišlo veľa pekných chvíľ, no nečaká ju „happy-end“.

       

      Tento deň bol plný emócií, ale aj nových zážitkov. Exkurziu sme ukončili rozchodom v City Aréne v Trnave. Ďalej nasledoval už len úspešný príchod domov.

       

       

                                         Dominik Matula a Filip Šebesta

    • Koncoročný výlet 5.A. 6.A, 7.A
     • Koncoročný výlet 5.A. 6.A, 7.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncoročný výlet 5.A. 6.A, 7.A.

       

      15.06.2022 sme sa vybrali na koncoročný výlet. Navštívili sme hrad Červený Kameň v Častej, včeliu farmu Včelovinu  v Smoleniciach, McDonald's  a  City Arénu v Trnave. Zo školy sme odchádzali o 7.30 ráno,  vrátili sme sa unavení 17.20. Na hrade Červený Kameň  nás sprevádzala sympatická mladučká sprievodkyňa Adriana. Jej výklad bol veľmi zaujímavý. Vo Včelovine sme sa dozvedeli veľa nových poznatkov o včielkach, ochutnávali sme medy, vyrábali sme sviečky. V predajni sme si mohli kúpiť niečo pre seba, rodinu, priateľov. Vrátili sme sa plní zážitkov, z ktorých budeme  určite čerpať do konca školského roka.

                             

                                                                      Eliška, Linda, Viktória 7.A

    • INZERÁT
     • INZERÁT

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu neurčitú  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou na nasledujúce predmety: telesná výchova, slovenský jazyk s nástupom od 1. 9. 2022. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 15. 07. 2022 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • INZERÁT
     • INZERÁT

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú /zástup počas MD/  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou na nasledujúce predmety: biológia,  geografia s nástupom od 1. 9. 2022. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 15. 07. 2022 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • Deň detí 2022
     • Deň detí 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí 2022.

      Dňa 1.6. si deviataci pripravili športové a zábavné aktivity pre všetkých žiakov 2. stupňa na našom ihrisku. Cieľom bolo prepojiť vzťahy medzi žiakmi z rôznych ročníkov a naučiť ich tímovej spolupráci. Riadili sme sa heslom: ,,Jeden za všetkých, všetci za jedného.“ Na úvod naša triedna pani učiteľka, A. Havlová, všetkých privítala a vyžrebovala ôsmackých kapitánov, ktorí si potom žrebovali členov do svojich tímov. Každý tím si musel vymyslieť názov, pokrik a vlajku. Potom už ich čakali samotné súťažné disciplíny. Veľmi nás potešilo, že sa oslavy Medzinárodného dňa detí zúčastnil aj pán učiteľ Pavlačka, ktorý pomáhal na dobrovoľnom stanovišti, kde si každý mohol zastrieľať zo vzduchovky. Okrem súťaží si žiaci mohli opiecť špekáčiky a na záver na všetkých čakalo prekvapenie – prišla bývalá žiačka našej školy so svojimi psími kamarátmi a predviedla nám agility.  Ten, kto mal záujem, mohol sa zapojiť a vyskúšať si rôzne triky so psíkmi. Na záver sme vyhodnotili najlepšie 3 súťažné tímy – vyhral tím: ,,Prví od konca“. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich ochotu spolupracovať. Dúfame, že na nás aj vďaka tejto akcii nezabudnete a budete na nás v dobrom spomínať.

       

                                                                                                        Kolektív 9. A

    • Slávnostné ukončenie spoločenských tancov 8.A a 9.A
     • Slávnostné ukončenie spoločenských tancov 8.A a 9.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné ukončenie spoločenských tancov 8.A a 9.A.

      V piatok, 27. 5 2022 sa v Kultúrnom dome v Uníne konala spoločenská udalosť -  Venček, na ktorej sme my, žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, predviedli rôzne tance pod vedením nášho tanečného inštruktora Davida Sprušanského, s ktorým sme sa stretávali jedenkrát do týždňa a zdokonaľovali svoje schopnosti v tancovaní. Naučili sme sa spolu 7 tancov: Mazurku, Blues, Foxtrot, Valčík, Jive, Cha-chu a Polku. Po slávnostnom nástupe a odtancovaní všetkých tancov sme požiadali o tanec aj rodičov a učiteľov. Potom sme sa zabavili pri rôznych tanečných hrách so stoličkami a balónikmi. Nakoniec sme si pri voľnej zábave zatancovali na moderné i ľudové piesne nielen my, ale aj dospelí. 

      Počas kurzu sme mali šancu sa viac spoznať a získať tak aj nové spoločné zážitky, na ktoré budeme radi spomínať. Pevne dúfame, že sa všetkým záverečný spoločný večer páčil. Ďakujeme pánovi Sprušanskému za veľkú trpezlivosť a ochotu naučiť nás niečo nové do života! 

       

                                                     Nioleta Bilovská, žiačka 8.A

     • Beseda s prokurátorom

     • V piatok 20.mája sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy s prokurátorom.  Oboznámili sa s Trestným zákonom, jeho aplikáciou v praxi. Boli upozornení na nebezpečenstvá, ktoré na nich číhajú. Pani prokurátorka ich informovala o možnostiach, ako sa ľahko dá stať páchateľom alebo aj obvineným. Nástrahy kyberšikany, pornografie, šikanovania, krádeží, omamných a psychotronických látok sú dnes veľkým nepriateľom a činiteľom, ktoré môžu znepríjemniť, ovplyvniť a zmeniť život mladistvých.

      V utorok 24.mája si žiaci 8.A na hodine Občianskej výchovy pripravili inscenáciu súdneho sporu, kde využili poznatky nadobudnuté v rámci hodín, besedy s prokurátorom a tiež z reálneho života. 

      Mgr. A. Bartová

     • DEŇ MATIEK

     • Dňa 8. mája, tak ako každý rok, aj tento sme si uctili a potešili naše mamičky zaujímavým kultúrnym programom. Deti si spolu s učiteľmi spoločnými silami prichystali bohatý program, kde predviedli svoje herecké, tanečné, ale aj spevácke prednosti. Naše šikovné ôsmačky, Simonka Chrenková a Sophia Oravcová, nás svojimi moderátorskými prejavmi sprevádzali celý program.

      Mamičky ako prvé potešili naše najmenšie detičky svojimi milučkými tančekmi a básničkami. Potom sa predviedli aj žiaci prvého stupňa, ktorí svojim spevom a tanečným talentom prekvapili celé publikum. Žiaci druhého stupňa tiež nezaháľali a zahrali nám na rôznych hudobných nástrojoch, zarecitovali a krásne aj zaspievali.

      Na Deň matiek sa naši žiaci dobre pripravili. Plný kultúrny dom v nedeľu odmenil účinkujúcich búrlivým potleskom. Všetko dopadlo na výbornú a pán starosta dal všetkým účinkujúcim sladkú odmenu.

    • Zápis detí do MŠ
     • Zápis detí do MŠ

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v stredu 11.5.2022 od 16 do 18 hod. v budove materskej školy.

      Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast. Žiadosť je potrebné vyplniť na internetovej stránke školy. 

      ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA https://zssmsunin.edupage.org/register/

      Do MŠ sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov.

      Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2022 a deti, ktoré dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť.

      V prípade voľnej kapacity možno výnimočne prijať dieťa mladšie ako tri roky.

    • Kráľ čitateľov
     • Kráľ čitateľov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kráľ čitateľov.

       

      Svet kníh je nekonečným zdrojom informácii, inšpirácie a fantázie. Čítanie nie je len obyčajné hobby, zabijak času, keď doma vypadne elektrina a vonku je nečas. Je totiž dokázané, že čítanie rozvíja slovnú zásobu, pomáha budovať fantáziu a kreativitu a zlepšuje pamäť. Navyše podporuje kritické myslenie a napomáha schopnosti spracovávať informácie, prípadne chápať súvislosti. Posilňuje tiež empatiu a schopnosť rozumieť pocitom.

      Čítanie je najdôležitejšia zručnosť, ktorú sa deti učia v prvej triede. Preto si žiaci IX.A triedy pripravili niekoľko aktivít zameraných najmä na čítanie, ale aj počítanie a iné zručnosti. Spoločná téma všetkých aktivít bola prváčikom veľmi dobre známa – rozprávky. Stretli sa s príbehom o Červenej Čiapočke, o Troch prasiatkach, o Perníkovej chalúpke a ďalších veľmi známych rozprávkach. Čakali ich úlohy, ktoré boli zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením, počítanie a iné aktivity zamerané na zručnosť. Pri počúvaní príbehu o Perníkovej chalúpke si pochutnali aj na perníkoch, ktoré si najprv vlastnoručne ozdobili. Na záver ich čakal kráľ z kráľovstva čitateľov, ktorému najprv zložili sľub čitateľov. Sľúbili v mene všetkých rozprávok, príbehov a básničiek, že sa budú o knihy pekne starať a nebudú do nich písať, kresliť alebo inak ničiť. Knihy budú opatrovať ako najvzácnejšie poklady kráľovstva kníh. Budú veľa čítať, aby sa stali múdrymi a vzdelanými ľuďmi a dodržiavať pravidlá čitateľského rádu. Všetci žiaci boli odmenení záložkou. Verím, že svoj sľub dodržia a nezabudnú, že ČÍTANIE JE najmä ZÁBAVNÉ!

    • 22. apríl - Deň Zeme
     • 22. apríl - Deň Zeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 22. apríl - Deň Zeme.

               

               Prvý “Deň Zeme” sa konal v roku 1970. Jeho cieľom bolo poukázať na znečistenie vody a vzduchu a vyzvať ľudí k povedomiu o ochrane prírody.

                Preto “Deň Zeme 2022” aj na našej škole bol zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia žiakov ohľadom alarmujúceho stavu životného prostredia našej planéty, príčinách, možnej nápravy a hlavne, že všetci môžeme prispieť do spoločného snaženia napr. triedením odpadu. V tento výnimočný deň žiaci školské tašky vymenili za hrable, vedrá a rukavice, aby maličkosťou akou je zbieranie odpadkov, vyhrabávaním, úpravou areálu školy prispeli k čistenie prírody. Aj keď jednou z hlavných aktivít bolo a je práve čistenie prírody, žiaci zapojením do výzvy, pracovným úsilím prejavili svoj postoj, organizačné schopnosti a veľkú pracovitosť, za čo im vyjadrujeme veľkú pochvalu! Žiaci pochopili, že akákoľvek aktivita znamená niečo, čím každý jednotlivec prispeje k zlepšeniu životného prostredia, zníženiu alarmujúcemu  stavu poškodzovania našej planéty a preto ekologicky sa treba správať každý deň. Len tak my a ďalšie generácie budeme dýchať čerstvý vzduch, užívať si krásu prírody!

                                        Všetkým účastníkom ekoaktivity ďakuje riaditeľstvo školy!

     • Najzaujímavejšie leporelo

     • V mesiaci marec sa deti zapojili do školskej aktivity – výroba leporela. Všetky leporelá sme rozdelili na práce 1. a 2. stupňa, vystavili do školského vestibulu a následne ich poprezerala vybraná žiacka komisia, ktorá vybrala najkrajšie práce. Tieto práce sme odmenili vecným darčekom.

      Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej aktivity v mesiaci knihy a povzbudzujeme vás k častejšiemu čítaniu kníh a návštev našej školskej knižnice.

      Mgr. Silvia Sabayová

    • Marec mesiac knihy - „knižná šifra“ na našej škole
     • Marec mesiac knihy - „knižná šifra“ na našej škole

     •  

      Marec mesiac knihy sa slávi už 67 rokov s cieľom, aby sa podporil záujem o knihy. Význam knižnej kultúry sme si pripomenuli na našej škole už tretím ročníkom súťaže s názvom „knižná šifra“. Súťaž trvala od 9. 3. do 31. 3. Do súťaže sa zapojilo celkom 41 žiačok a žiakov (28 z I. stupňa a 13 z II. stupňa), ktorí každý deň netrpezlivo čakali na novú úlohu. Počas trvania súťaže žiaci odhalili 17 zašifrovaných kníh. Úlohy boli obohatené o hľadanie správnych odpovedí v knižnici. Mnohí žiaci sa nenechali náročnosťou odstrašiť a každodenne vytrvalo riešili úlohy. Na začiatku Knižnej šifry sa do riešenia úloh zapojilo 39 žiačok a žiakov, v treťom týždni už len 19 riešili každodenné úlohy a tí najvytrvalejší – 9 žiaci vylúštili aj poslednú šifru.

      Takmer celá trieda (19 z 21 žiakov) sa zapojila do riešenia úloh -  4. A . Najvytrvalejším a najúspešnejším riešiteľom so 17 správnymi odpoveďami sa stal žiak Ondrej Havel (4. A). Gratulujem!

      Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže veľmi pekne ďakujem za účasť.

       

                                                    Mgr. A. Havlová

    • Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka
     • Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 5. apríla 2022 sa vo Františkánskom kláštore v Skalici konalo okresné kolo Hurbanovho pamätníka. Súťaže sa zúčastnila naša žiačka Linda Horinková z V.A. Svojím výborným umeleckým prednesom poézie v II. kategórii získala pekné 3. miesto. 

      Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       

                                                       Mgr. Adriána Martišiaková

     • Nastal deň „D“

     • 20.4.2022 bol veľký slávnostný deň. Predškolákov čakal zápis do 1. ročníka. Konečne sme mohli po dvoch rokoch privítať na zápise okrem rodičov i deti. S veľkým očakávaním v očiach, krásne vyobliekaní, vyčesaní a s kytičkou pre svoju budúcu pani učiteľku prišli ukázať, ako sú pripravení na plnenie školských povinnosti od septembra 2022.  

      Tešíme sa na Vás, milí budúci prváci ! 

     • Apríl...Apríl...!

     • Dátum 1. apríl sa celosvetovo považuje za najvtipnejší deň, plný kanadských žartíkov, radosti
      zo života, akoby tento deň bol predzvesťou bláznivého aprílového počasia. Prvý apríl nám
      ohlasuje, že sa bude “lámať bláznivé” počasie, dážď, sneh, slnko, vietor a iné prírodné živly
      sa stretnú a preto to občas bude vyzerať komicky…
      Inak to počas tohto dňa nemohlo vyzerať ani v škole. Žiaci sa ukázali ako veľkí vyznávači
      aprílových žartíkov. Nechali sa inšpirovať falošným chrobákom na lavici, do pavučín z
      lepiacej pásky chytali každého, kto vstúpil do triedy… a všetko okorenili vtipnou pokrývkou
      hlavy. Prestávky sprevádzal smiech a radosť, ako niekoho nachytali na svojej neškodnej
      intrige. Spontánne sa stotožnili s dávnym posolstvom 1.apríla, aby sa beztrestne žartíkom
      podieľali na vnesení smiechu a veselosti do života, spríjemnenia pocitu vzájomnosti
      v školskom kolektíve.

    • Úspešný strelec
     • Úspešný strelec

     • V mesiaci marec streľbe našu školu a športový klub Holíč reprezentuje žiak 7.A triedy Matyas Nĕmec. V krajskej súťaži sa Matyas umiestnil na 1.mieste.

      Srdečne mu gratulujeme a držíme päste pri reprezentácii školy na majstrovstvách Slovenska.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje