• Výchovné poradenstvo

    •  

     Funkciu výchovného poradcu  ZŠ s MŠ Unín vykonáva Mgr. Daniela Hladká

     Konzultačné hodiny:   po telefonickom dohovore s rodičmi

     Kontakty: e-mail: daniela.hladka@gmail.com

                       tel. č.: 0948 122 722

     Dôležité informácie o prijímacom konaní nájdete v sekcii oznamy

     Základné informácie:

     §  činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

     §  výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.

     §  v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

     •  informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
     •  usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
     •  poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
     •  umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

     §  podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže

     Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach

     Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa začiatkom júna stretnutím so žiakmi 7. a 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. 
     Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Piešťanoch.

     Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ.

     V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Piešťanoch.

     Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

     V prípade, že žiak má problém sa rozhodnúť, potom je možné využiť pomoc Pedagogicko - psychologickej poradne v Holíči. Kontaktovať môžete pani Sedlákovú.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje