Novinky

 • Prezentácia stredných škôl Holíč

  O pár mesiacov sa budú deviataci musieť rozhodnúť, na ktorej škole by chceli pokračovať v štúdium. Pomocnú ruku im každoročne podáva aj Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Holíči, ktoré organizuje prezentáciu stredných škôl z bližšieho aj širšieho okolia. Tu si môžu naši žiaci podebatovať so žiakmi prezentujúcich sa škôl a získať tak veľké množstvo informácií.Z Holíča odchádzali s hlavou plnou noviniek a zaujímavých informácií o stredných školách. Teraz si už len musia dobre vybrať a správne sa rozhodnúť. Držíme palce!

 • Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

  Dňa 06. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa zúčastnilo 9 žiakov z 9. ročníka, pričom sa väčšina žiakov stala aj úspešnými riešiteľmi. Víťazom​ s najväčším počtom bodov bola Monika Hricová, žiačka 9.A, ktorá postupuje na Obvodné kolo do Skalice.​
  Gratulujeme a držíme palce!!!

  Mgr. Izabela Hanzlíčková

 • Šaliansky Maťko – školské kolo

  Tradične sa zapájame do recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, aby sme si uctili tradície našich predkov a oprášili rozprávačský talent starých mám pri prednese slovenských povestí. Žiaci súťažia v troch kategóriách – 1. kategória (2.-3.ročník), 2.kategória (4.-5.ročník), 3.kategória (6.-7.ročník).

  Umiestnenie v 1.kategórii získali:

  1.miesto: Sandra Sára Sejnová (II.A)

  2.miesto: Viktória Hladká (II.A)

  V 2.kategórii sa umiestnili:

  1.miesto: Martin Hoferka (IV.A)

  2.miesto: Viktória Sprušanská (IV.A)

 • Zber papiera

  Opäť sa na našej škole uskutočnil zber papiera, a opäť sme v množstve nazbieraného papiera prevýšili predchádzajúce kolo. Tento raz žiaci s pomocou rodičov nanosili viac než 4 200 kg starého papiera, čím zachránili pred vyrúbaním asi 74 stromov.

  Už tradične prebehlo aj vyhodnotenie najlepších žiakov. Medzi jednotlivcami bol suverénne najlepší Daniel Pukančík z VIII. A, ktorý priniesol 524 kg starého papiera. Zahanbiť sa nenechali ani druhá Linda Frühaufová zo IV. A s 255 kg papiera a tretia Simona Chrenková z V. A, ktorá priniesla 178 kg papiera.

 • Medzinárodný deň vojnových veteránov si každoročne pripomíname dňa 11.11. o 11:11 hod. ako spomienku na padlých v dvoch svetových vojnách a rôznych ozbrojených konfliktoch. Pripomína podpis prímeria na severe Francúzska 11. novembra 1918, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na pamiatku padlých vojakov a na výročie skončenia bojov a vojny sa rozozvučí Zvon mieru nad talianskym mestom Rovereto. Pôvodný zvon bol vyrobený z iniciatívy miestneho farára Dona Rosaro zo zbraní a munície, ktoré zostali na bojiskách v okolitých horách. Od roku 1965 sa nový 22 tonový zvon nachádza na návrší nad mestom. Nový zvon je zavesený namohutnej konštrukcii, ktorá je naplošine nad mestom a okolo neho stojí 114 stožiarov s vlajkami štátov, ktoré prispeli na jeho výrobu.

Počet návštev: 560867

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Unín 420
  Unín 420, 90846
 • 034/6628 193

Fotogaléria