• Upozornenie
   • Vstup do budovy ZŠ s MŠ Unín je cudzím osobám možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy (0905614464) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • DEŇ MATIEK

      20. 5. 2022

      Dňa 8. mája, tak ako každý rok, aj tento sme si uctili a potešili naše mamičky zaujímavým kultúrnym programom. Deti si spolu s učiteľmi spoločnými silami prichystali bohatý program, kde predviedli svoje herecké, tanečné, ale aj spevácke prednosti. Naše šikovné ôsmačky, Simonka Chrenková a Sophia Oravcová, nás svojimi moderátorskými prejavmi sprevádzali celý program.

    • Zápis detí do MŠ
     • Zápis detí do MŠ

      3. 5. 2022

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v stredu 11.5.2022 od 16 do 18 hod. v budove materskej školy.

      Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast. Žiadosť je potrebné vyplniť na internetovej stránke školy.

    • Kráľ čitateľov
     • Kráľ čitateľov

      2. 5. 2022

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kráľ čitateľov.

      Svet kníh je nekonečným zdrojom informácii, inšpirácie a fantázie. Čítanie nie je len obyčajné hobby, zabijak času, keď doma vypadne elektrina a vonku je nečas. Je totiž dokázané, že čítanie rozvíja slovnú zásobu, pomáha budovať fantáziu a kreativitu a zlepšuje pamäť. Navyše podporuje kritické myslenie a napomáha schopnosti spracovávať informácie, prípadne chápať súvislosti. Posilňuje tiež empatiu a schopnosť rozumieť pocitom.

    • 22. apríl - Deň Zeme
     • 22. apríl - Deň Zeme

      2. 5. 2022

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 22. apríl - Deň Zeme.

      Prvý “Deň Zeme” sa konal v roku 1970. Jeho cieľom bolo poukázať na znečistenie vody a vzduchu a vyzvať ľudí k povedomiu o ochrane prírody.

      Preto “Deň Zeme 2022” aj na našej škole bol zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia žiakov ohľadom alarmujúceho stavu životného prostredia našej planéty, príčinách, možnej nápravy a hlavne, že všetci môžeme prispieť do spoločného snaženia napr. triedením odpadu. V tento výnimočný deň žiaci školské tašky vymenili za hrable, vedrá a rukavice, aby maličkosťou akou je zbieranie odpadkov, vyhrabávaním, úpravou areálu školy prispeli k čistenie prírody. Aj keď jednou z hlavných aktivít bolo a je práve čistenie prírody, žiaci zapojením do výzvy, pracovným úsilím prejavili svoj postoj, organizačné schopnosti a veľkú pracovitosť, za čo im vyjadrujeme veľkú pochva

     • Najzaujímavejšie leporelo

      2. 5. 2022

      V mesiaci marec sa deti zapojili do školskej aktivity – výroba leporela. Všetky leporelá sme rozdelili na práce 1. a 2. stupňa, vystavili do školského vestibulu a následne ich poprezerala vybraná žiacka komisia, ktorá vybrala najkrajšie práce. Tieto práce sme odmenili vecným darčekom.

      Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej aktivity v mesiaci knihy a povzbudzujeme vás k častejšiemu čítaniu kníh a návštev našej školskej knižnice.

    • Marec mesiac knihy - „knižná šifra“ na našej škole
     • Marec mesiac knihy - „knižná šifra“ na našej škole

      2. 5. 2022

      Marec mesiac knihy sa slávi už 67 rokov s cieľom, aby sa podporil záujem o knihy. Význam knižnej kultúry sme si pripomenuli na našej škole už tretím ročníkom súťaže s názvom „knižná šifra“. Súťaž trvala od 9. 3. do 31. 3. Do súťaže sa zapojilo celkom 41 žiačok a žiakov (28 z I. stupňa a 13 z II. stupňa), ktorí každý deň netrpezlivo čakali na novú úlohu. Počas trvania súťaže žiaci odhalili 17 zašifrovaných kníh. Úlohy boli obohatené o hľadanie správnych odpovedí v knižnici. Mnohí žiaci sa nenechali náročnosťou odstrašiť a každodenne vytrvalo riešili úlohy. Na začiatku Knižnej šifry sa do riešenia úloh zapojilo 39 žiačok a žiakov, v treťom týždni už len 19 riešili každodenné úlohy a tí najvytrvalejší – 9 žiaci vylúštili aj poslednú šifru.

  • Partneri

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 25. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje