• Vianočná besiedka 2019
     • Vianočná besiedka 2019

     • Do galérie Vianočná besiedka 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 20.12.2019 vianočnou atmosférou dýchala aj naša škola. V priestoroch školy sa konala Vianočná besiedka. Zapojili sa do nej všetky triedy, žiaci 1. až 9. ročníka. Žiaci sa snažili zaujať originálnym spôsobom. Spolu so svojimi triednymi učiteľmi a pani vychovávateľkou pripravili vianočné pásmo, v ktorom sa spievalo, tancovalo, recitovalo, hrali divadielka... Žiaci mali tiež možnosť zažiť zábavné vystúpenie Mira Jaroša v podaní ôsmakov, ktorí energickým spôsobom roztancovali hlavne mladšie ročníky. Moderátorského postu sa ujali 2 deviatačky – Liana Pechová a Karin Husárová, ktoré v závere programu popriali deťom a pedagógom požehnané vianočné sviatky.

      PaedDr. Rajčáková

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Do galérie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? boli pridané fotografie.

      V decembri tohto roku sme sa zapojili do výzvy, ktorá kolovala po internete. "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?"  Žiaci nosili drobnosti pre starčekov  a starenky, ktorí sú u nás v Domove sociálnych služieb Barborka. Postupne sa nám zaplnila celá zborovňa. Posledné dni pred prázdninami sme všetko zabalili do krabíc od topánok. Vyrobili sme 28 krabíc plných drobností. A ešte nám aj dve veľké krabice vecí zostali. 19. 12. sme sa so žiakmi vybrali na návštevu do "Barborky" kde nás už čakali starčekovia a starenky. Spolu s deťmi si schuti zaspievali koledy a vypočuli básničky. Každý starček a každá starenka dostala krásne zabalenú krabičku. Pani riaditeľke sme ešte odovzdali dve veľké krabice plné vecí, ktoré sa nám do krabičiek už nevošli. Deti navštívili s koledami aj ležiacich klientov a tiež im odovzdali darčeky. Strávili sme so starými krásne chvíle. 

      Všetci spolu sme si zaželali krásne vianoce.

      Mgr. Daniela Hladká

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

      Dňa 19.12.2019 sa naši žiaci predstavili prednesom povestí v školskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Z úst našich recitátorov zazneli rôzne zaujímavé povesti. Niektoré boli smutné, iné zase veselé.  

      Víťazi v jednotlivých kategóriách: 

      I. kategória

      1. Viktória Hladká 3.A

      2. Martina Lukáčová 2.A

      3. Samuel Drúžek 3.A

       

      II. kategória

      1. Adela Bombolová 5.A

      2. Tereza Náhliková 4.A

      3. Adriana Lukáčová 5.A

       

      III. kategória

      1. Simona Chrenková 6.A

      2. Filip Šebesta 6.A

      3. Ema Slobodová 7.A

      Všetkým srdečne blahoželáme. Víťaz z každej kategórie postupuje do okresného kola, na ktorom im prajeme veľa šťastia.

       

       

      Mgr. Martišiaková

    • Vianočný deň športu
     • Vianočný deň športu

     • Do galérie Vianočný deň športu boli pridané fotografie.

      Dňa 19.12.2019 sa na našej škole konal Vianočný turnaj. Žiaci 2. stupňa si zmerali svoje sily v prehadzovanej a zabavili sa aj pri vybíjanej. Bolo vytvorených 6 tímov po šesť žiakov. Zápasy sa hrali v desaťminútových intervaloch. Žiaci boli rozdelení po troch tímoch do skupín A a B.

      Turnaj v prehadzovanej skončil nasledovne:

      1. miesto – Penzisti – kapitánom tímu bol Marek Rehák

      2. miesto – Socky – kapitánom tímu bola Kristína Peričková

      3. miesto – RHS – kapitánom tímu bol Alexander Tokoš

      4. miesto – Prohráči – kapitánom tímu bol Daniel Pukančík

      5. miesto – Newíme – kapitánom tímu bol Tatiana Peričková

      6. miesto – Adidas – kapitánom tímu bol Denis Hrebenár

       

      Vo vybíjanej hrali tímy v nasledovnej zostave:

      A družstvo  = Penzisti a Adidas

      B družstvo = Socky a Newíme

      C družstvo = RHS a Prohráči

      Vyhodnotenie turnaja vo vybíjanej:

      1. miesto vyhralo družstvo B

      2. miesto vyhralo družstvo C

      3. miesto vyhralo družstvo A

                  Žiaci dostali sladkú odmenu. Všetkým víťazom ešte raz gratulujeme.

       

       

      Mgr. Martišiaková

    • Sv. Mikuláš
     • Sv. Mikuláš

     • Do galérie Sv. Mikuláš boli pridané fotografie.

      V piatok 6.12.2019 žiakov našej školy navštívil hosť, ktorého všetky deti s radosťou očakávajú. Bol to oslávenec toho dňa sv. Mikuláš. Tradične v sprievode anjelov, ale aj zlého čerta. Všetci žiaci dostali od Mikuláša, výmenou za pesničku, či básničku, sladký darček. Zároveň všetci žiaci jednohlasne sľubovali, že sa polepšia a budú poslušní, aby ich nepostihol trest od zlého čerta.

       

      Mgr. Žilínek

    • Rodina bez cigariet
     • Rodina bez cigariet

     • Do galérie Rodina bez cigariet boli pridané fotografie.

       

      Rodina bez cigariet 8. ročník

       

      Dňa 21.11.2019 sa sedem žiakov našej školy zúčastnilo informatickej súťaže, žiackej konferencie: „Rodina bez cigariet.“  Všetky vytvorené prezentácie boli zamerané na obšírnu tému: „Prevencia proti drogám a zdravému životnému štýlu.“

      Naším siedmačkám – Sabine Husárovej a Karin Palkovičovej sa s témou Ako odmietnuť drogu, keď mi ju niekto ponúka, podarilo v 2. kategórii umiestniť na peknom 4. mieste. Ôsmačky – Laura Valachovičová, Sandra Valachovičová a Vanesa Dermeková získali v 2. kategórii pekné 7. miesto s témou Kritické momenty v období dospievania mladého človeka. Ďalej nás reprezentovali aj Ema Slobodová a Barbora Havlová, ktorým bohužiaľ tento rok šťastie neprialo a nepodarilo sa im umiestniť. Všetkým súťažiacim ďakujeme a gratulujeme.

      V rámci projektu ,,Rodina bez cigariet“ prebiehala aj výtvarná súťaž, do ktorej sa naši žiaci taktiež zapojili. Všetci žiaci, ktorí do súťaže prispeli nejakým výtvarným dielom boli odmenení jabĺčkami. Tie im priniesli organizátori súťaže priamo k nám do školy.

      Trom žiačkam sa podarilo vo výtvarnej súťaži obsadiť aj hodnotené miesta. Boli to Agáta Hoferková z 2. ročníka – získala cenu poroty, Dominika Reháková z 9. ročníka, ktorá obsadila štvrté miesto a Sabina Husárová zo 7. ročníka, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Tieto žiačky sa 17.12.2019 zúčastnili vernisáže v ZOC MAX v Skalici, kde prebehlo vyhodnotenie a ocenenie víťazov.

      Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za ochotu spolupracovať na tomto projekte a úspešným žiakom gratulujeme k pekným umiestneniam.

       

      Mgr. Martišiaková, Mgr. Masaryková

    • Hokej Skalica - Topoľčany
     • Hokej Skalica - Topoľčany

     • Do galérie Hokej Skalica - Topoľčany boli pridané fotografie.

      4.12.2019 sme sa spolu so žiakmi zúčastnili hokejového zápasu na zimnom štadióne v Skalici. Zápas odohrali mužstvá domácej Skalice a hosťujúcich Topoľčian. Hosťom v danej chvíli patrila prvá priečka v priebežnej tabuľke druhej najvyššej ligy. Žiaci takto využili ponuku hokejového klubu MHK Skalica: Deti na hokej, v rámci ktorej mali žiaci základných škôl vstup na štadión zdarma. Spoločne sme fandili domácemu mužstvu, no aj napriek našej podpore sa Skaličanom nepodarilo favorita zdolať. Žiaci si však zo zimáku odniesli pekné zážitky, a ak bude príležitosť, radi sa podobnej akcie zúčastnia aj v budúcnosti.

       

      Mgr. Marek Žilínek

    • EKOdeň
     • EKOdeň

     • Do galérie EKOdeň boli pridané fotografie.

      V našej škole sa 29. novembra uskutočnilo podujatie EkoDeň. O tom, že ekológia nemusí byť len nuda, sme sa i sami presvedčili. Hlavnou myšlienkou však bolo zamyslenie sa nad tým, ako sa človek  k prírode správa, pripomenuli sme si, ako veľmi znečisťujeme našu krásnu planétu.

      Na začiatku prebehla módna prehliadka. Žiaci druhého stupňa rozdelení do skupín si zvolili v každej skupine modelku či modela a obliekli ho do odpadových materiálov, ktoré si priniesli z domu. Boli to rôzne plastové vrecúška a vrecia, obaly, fľašky, pásky atď. Mnohé obleky a „outfity“ vyzerali celkom trendovo, že by sa dali nosiť aj v bežnom živote. Následne bolo utvorených 6 stanovíšť zameraných na rôzne ekologické aktivity. Každé stanovište bolo pod  pedagogickým vedením. Žiaci opäť v skupinách súťažili na jednotlivých stanovištiach. Každá skupina si vymyslela svoj ekonázov a ekopokrik.

      1. stanovište:  Zero waste - bezodpadový životný štýl. Najskôr sme žiakov oboznámili s „5R“ filozofiou, čo v preklade znamená: Refuse - odmietni, Reduce - zníž spotrebu, Reuse - znovu použi, Recycle - zrecykluj, Rot -  skompostuj a  záver patril súťaži v tíme, kde sa rozdeľovali kartičky s vecami týkajúcimi sa 5R.

      2. stanovište: Športová súťaž pod názvom „Aj v priestoroch telocvične patrí odpad do koša“. Žiaci mali v čo najkratšom čase preniesť rôzne odpadové materiály do odpadového koša cez rôzne prekážky.

      3. stanovište: Aké nebezpečenstvo hrozí zvieratám v prírode z odpadových materiálov? Žiaci si vylosovali odpadový materiál, napr. drevo s vyčnievajúcimi klincami, plastovú fľašu s viečkom, plastové vrecká... a museli napísať, čo najviac ohrození, ktoré na zvieratá číhajú, ak narazia na tieto odpady. V závere diskutovali o ohrozených zvieratách na zemi.

      4. stanovište: Ako správne triediť odpad . Žiaci najprv na prezentácii videli a objasnili si ako triediť odpad. Poznatky o triedení odpadu žiaci uplatnili v aktivite, pri ktorej mali oči zviazané šatkou a bolo treba za 1 minútu vybrať čo najviac odpadkov z tašky a správne určiť kontajner, do ktorého patria.

      5. stanovište: Správne zatrieď odpadové materiály. Žiaci prostredníctvom štafetového behu triedili odpadové materiály, ktoré boli vysypane na 1 kope, napr. použite batérie, papiere, staré uteráky...  Disciplínu mali spestrenú obnoseným šatstvom, ktoré si museli na seba obliecť, a tak dané úlohy plniť.

      6. stanovište: Ako sa vyrába elektrická energia. Žiaci sa najskôr prostredníctvom videa oboznámili ako vzniká el. energia, a potom prakticky na jednoduchej pomôcke, ktorá demonštrovala výrobu energie prostredníctvom cievky a magnetov. Pri tejto aktivite žiaci diskutovali o alternatívnych ekologickejších možnostiach získavania elektrickej energie.

       

      PaedDr. Agnesa Rajčáková

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú školu, že na základe rýchlo sa šíriaceho vírusového ochorenia u detí, bude materská škola od zajtra (12.12.) do 20.12.2019 zatvorená.

      Vyučovanie sa začne 08.01.2020.

       

    • Inzerát
     • Inzerát

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru vychovávateľa do ŠKD na zastupovanie  počas MD s nástupom od 08.01.2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy.  Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu:  zssmsunin@gmail.com, alebo ZŠ s MŠ Unín 420, 908 46,  tel.č. 034 6628193.    

    • Červené maky
     • Červené maky

     • Do galérie Červené maky boli pridané fotografie.

      Ako každý rok, tak aj tento sme si spoločne pripomenuli dňa 11. novembra 2019 o 11.11 hod. pri pomníku padlých spomienku na padlých v dvoch svetových vojnách. Spomienka bola sprevádzaná krátkym programom a položením kytice červených makov, ktoré sa stali symbolom, pretože vyrástli na jednom z najkrvavejších bojových polí v období 1. svetovej vojny.  Aj tento rok sa žiaci 6., 7. a 9. ročníka spolu s učiteľkami zúčastnili pietneho aktu v našej obci. Po príhovore starostu obce a predsedníčky Jednoty dôchodcov zarecitovala žiačka Liana Pechová dojemnú báseň a spolu s našimi deviatakmi položila kytičku červených makov na Pomník padlých.

       

      Mgr. Martišiaková

    • EKOhry 1. stupeň
     • EKOhry 1. stupeň

     • Do galérie EKOhry 1. stupeň boli pridané fotografie.

      V piatok 29. 11. 2019 sa  v našej  škole uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktoré sa nieslo v znamení EKO aktivít. Všetci dobre vieme, že o problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Na začiatku našej aktivity mali deti možnosť vypočuť  a pozrieť si prezentácie o možnostiach ochrany životného prostredia, diskutovať o tom, zapojiť sa do Workshopu  a nakoniec svoje získané vedomosti a zručnosti preukázať v tvorivých aktivitách v rámci tried. Žiaci s pomocou učiteľov vyrábali rôzne výrobky, pričom  využívali odpadový materiál, čo bolo aj cieľom,  čím sme vlastne prispeli k zmene myslenia detí. Akcia mala veľký úspech,  deti tvorili s nadšením a obrovským záujmom.

      Mgr. Masaryková

    • Veľký úspech žiakov
     • Veľký úspech žiakov

     • Dňa 22. novembra 2019 v priestoroch hotela Carlton v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťažných aktivít VII. ročníka celoslovenskej súťaže HOVORME O JEDLE. Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Záštitu nad projektom a teda i vyhodnotením prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

       Ceny odovzdávali zástupcovia obidvoch inštitúcií, ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, zástupca ministerky školstva MŠVVaŠ Mário Schrenkel, predseda SPPK Emil Macho, a ústredný riaditeľ ŠVaPS Jozef Bíreš.

      ZŠ Unín mala mimoriadny úspech, nakoľko až dve z piatich víťazných prác získali žiaci našej školy- Linda Fruhaufová (5.A) a Filip Šebesta (6.A). Obaja svojimi literárnymi prácami zaujali natoľko, že po prvý raz, zo všetkých ročníkov konania celoslovenského súťažného projektu, boli jednej škole ocenené až dve práce.

      Srdečne gratulujeme !                                 PaedDr. Viola Žilínková

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Na túto otázku sme si odpovedali všetci v škole, učitelia, žiaci aj ich rodičia.

       Blížia sa Vianoce a mnohí ľudia ich trávia osamote. Darčeky? Žiadne, nikto si na nich nespomenie.

              Preto my všetci urobme zmenu, potešme neznámych starkých niečím pekným. Prispejte do pondelka 12.11.2019 nejakou drobnosťou, ktorú spolu s inými zabalíme do krabice od topánok, naaranžujeme malú darčekový krabicu a odnesieme organizátorom. Ak neviete čo, pýtajte sa alebo si to prečítajte na plagáte.

              Za Vaše príspevky a veľké srdiečka za starkých v Domove „Barborka“ Unín ďakujeme.

              Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? – pozrite si náš plagát

      https://cloud5t.edupage.org/cloud?z%3A3TyFDYXjF6sXzWuCM6%2F2CPwXvUllICllkEfN5igLGw6njLHG5kLnk9xUo3QswpLK

    • NEVŠEDNÁ AKCIA VŠEDNÝCH DNÍ
     • NEVŠEDNÁ AKCIA VŠEDNÝCH DNÍ

     • Dňa 16. októbra 2019 sa žiaci 2. až 6 ročníka našej školy zúčastnili úspešného edukačno-záujmového podujatia S Kamarátkou „Energiou efektívne pre deti a mládež“. Projekt je financovaný zo zdrojov EU a jeho cieľom je zvýšiť informovanosť v oblasti využívania energie a obnoviteľných zdrojov. Personálne zabezpečenie odborníkov pre školskú akciu v ZŠ s MŠ Unín zabezpečila vysielajúca organizácia. Odborníci na primeranom stupni náročnosti pochopenia environmentálneho poňatia prezentovali efektívne využitie energie, výrobu a využitie. Žiaci so záujmom sledovali odprezentované tajomstvá energie, prakticky si skúšali javy, s ktorými sa v bežnom živote domácností nestretnú.

      Žiaci v rovnomerne rozložených skupinách, pod odborným vedením vedúceho tímu, prechádzali jednotlivými stanovišťami so súťažno-vzdelávacími aktivitami, s množstvom rekvizít aplikovali svoje poznatky a schopnosti, s možnosťou bodového zisku a teda snahe uspieť na konkrétnom stanovišti. V záverečnej časti, po vyhodnotení, nastalo veľké prekvapenie -  najúspešnejší žiaci jednotlivých stanovíšť boli ocenení hodnotnými cenami (encyklopédie o technike, elektronická stavebnica, knihy, fixky, náramky, písacie potreby...)

      Veríme, že uvedená akcia zanechala žiakom nielen pozitívny dojem, ale interaktívnym spôsobom rozšírila ich poznatky o využívaní a šírení energie, poskytla žiakom nevšednú možnosť pracovať s profesionálnymi vedeckými prístrojmi.

                                                                                                                                                               PaedDr. Viola Žilínková

    • Prezentácia " Voľba povolania " Holíč
     • Prezentácia " Voľba povolania " Holíč

     • Do galérie Prezentácia "Voľba povolania" boli pridané fotografie.

      Dňa 6. 11. 2019 sa naši deviataci zúčastnili v priestoroch Holíčskeho zámku prezentácie stredných škôl z blízskeho či vzdialeného okolia. Mohli sa opýtať na každý detail, ktorý ich zaujímal o svojej vysnívanej škole. Školy sa prezentovali svojimi výrobkami, skúsenosťami a predviedli skvelé ukážky prác svojich žiakov. Naši deviataci si tento deň užili  a pomaly si začínajú uvedomovať, aké je doležité "sorávne sa rozhodnúť"

      Mgr. Daniela Hladká 

    • Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • Do galérie Október - mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

      Október

      1. októbra sme si pripomenuli 150. rokov od poslania prvej pohľadnice. Nápad používať pohľadnice sa zrodil už v roku 1777, ale až v roku 1869 sa pohľadnica začala používať ako lacnejší spôsob predávania si krátkych správ. Tento nápad uverejnil profesor ekonomiky Dr. Emanuel Herrmann v časopise Neue Freie Presse a okúzlil rakúsky poštový úrad. Prvá pohľadnica vyzerala skôr ako korešpondenčný lístok – bola svetlo hnedej farby, adresa sa písala na prednú stranu s predtlačenou známkou a správa sa písala na zadnú časť. Až o desaťročie neskôr začali v Nemecku vyrábať pohľadnice s malými ilustráciami.  Odvtedy pohľadnica zmenila svoj vzhľad a bolo založených niekoľko zberateľských spolkov. V roku 2005 vznikla webová stránka Postcrossing, ktorú navrhol portugalský počítačový inžinier – vášnivý zberateľ pohľadníc. Cieľom tejto stránky bolo spojiť ľudí z celého sveta, ktorí radi posielajú a dostávajú pohľadnice. V roku 2017 sa aj naša škola zaregistrovala na tejto web stránke a doposiaľ sme poslali a prijali okolo 70 pohľadníc z celého sveta.

      Okrem narodenín pohľadnice si jesenný mesiac október spájame s Mesiacom úcty k starším. Starnutie je nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

      Spojením „narodenín“ pohľadnice a Mesiaca úcty k starším vznikol projekt, v ktorom žiaci počas októbra vyrábali pohľadnice. Prostredníctvom Facebookovej skupiny – Vianočná pošta sme sa dostali k p. Ľ. Noščákovej, ktorá nám sprostredkovala adresu bratislavského Domova dôchodcov. Práve tu tie naše pohľadnice potešia babky a dedkov. Všetky pohľadnice nájdete v galérii a verím, že milé slová našich žiakov obveselia všetkých seniorov.

      Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Uctime si tých, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

      Mgr. Andrea Havlová

    • Strašidelná škola
     • Strašidelná škola

     • Do galérie Strašidelná škola boli pridané fotografie.

      Strašidelná škola

       

      V utorok 29.10. 2019 sa naša škola premenila na strašidelnú. My, ako deviataci, sme zo seba urobili rôzne monštrá a pripravili si pre ostatných žiakov 2. stupňa aktivity, medzi ktoré patrilo napríklad čítanie strašidelných príbehov, riešenie tajničky, alebo aj ochutnávka nezvyčajných kombinácií potravín. Tieto úlohy museli žiaci splniť, aby mohli prejsť trasu, na ktorej sme ich vyľakali vo chvíľach, kedy to najmenej čakali. Podarilo sa nám postrašiť nielen žiakov, ktorí domov odchádzali so strachom, ale aj našich učiteľov.

       

      Klára Valachovičová – IX. A

    • Jabĺčkový deň
     • Jabĺčkový deň

     • Do galérie Jabĺčkový deň boli pridané fotografie.

      Dňa 25.10 2019 sa na našej škole konal Jabĺčkový deň. Spolu s deviatakmi sa chceme poďakovať za účasť žiakom, ktorí sa zúčastnili na našich jabĺčkových súťažiach a ovocnej hostine. Dúfame, že si užili kopec zábavy, a aj si dobre pochutili na jabĺčkových koláčoch. 

      A teraz prejdime k vyhodnoteniu súťaže o najmenšie, najväčšie, najčervenšie, najoriginálnejšie, najfarebnejšie, najzelenšie a najžltšie jabĺčko.

      V kategórii o najmenšie jabĺčko:

      1. Miroslav Vlk – 3.A

      2. Adelka Bombolová – 5.A

      3. Adrián Bombola – 3.A

      V kategórii o najväčšie jabĺčko:

      1. Sabína Jánošíková – 4.A

      2. Filip Polák – 1.A

      3. Sandra Valachovičová – 8.A

      V kategórii o najfarebnejšie jabĺčko:

      1. Agáta Chrenková – 2.A

      2. Šárka Krempová – 1.A

      3. Ivana Turečková – 2.A

      V Kategórii o najoriginálnejšie jabĺčko:

      1. Ema Drúžková – 4.A

      2. Ondrej Havel – 2.A

      3. Alex Němec – 1.A

      V kategórii o najčervenšie jabĺčko:

      1. Adam Ruhalovský – 1.A

      2. Jakub Jankovič – 1.A

      3. Žofia Karasová – 1.A

      V kategórii o najzelenšie jabĺčko:

      1. Daniel Regásek – 6.A

      2. Sofia Reháková – 3.A

      3. Sandra Sára Sejnová – 3.A

      V kategórii o najžltšie jabĺčko:

      1. Mário Flamík – 5.A

      2. Filip Šebesta – 6.A

      3. Samuel Drúžek – 3.A

      Výhercov máme už vyhlásených, ale netreba zabúdať ani na zúčastnených žiakov, ktorí sa však tento rok neumiestnili, ale veríme, že o rok sa im to podarí. Sú to:

      1.A – Michal Fialka, Sprušanský Gabriel

      2.A – Karin Flamíková, Nikola Havlová, Gregor Hoferka, Agáta Hoferková, Ester Hoferková, Karolína Kutálková, Martina Lukáčová, Lea Ovečková, Samuel Svinkásek, Sebastián Svinkásek,

      3.A – Viktória Hladká, Linda Horinková, Liana Malíková, Oliver Matuský

      4.A – Vladimír Ondriáš, Saskia Svinkáseková, Tereza Valachovičová, Tobias Vrba

      5.A – Klaudia Ebnerová, Adriana Lukáčová, Eliška Poláková, Jakub Straka, Kristína Vlková

      8.A – Laura Valachovičová, Marek Rehák, Gabriel Vanek

      Veľmi nás teší, že sa tento rok do súťaže zapojili aj žiaci 2. stupňa. Veľmi pekne ešte raz všetkým ďakujeme.

      V piatok sa okrem tejto súťaže konala ešte jedna, a to v telocvični, kde sa zapojili žiaci všetkých tried. Išlo o súťaženie v štyroch  rôznych disciplínach. Žiaci si vyskúšali prekonať prekážkovú dráhu s naberačkou, hľadanie jablka naslepo, prenášanie jablka cez telocvičňu a rovnováhu s jablkom na hlave. Zo všetkých disciplín sme vyhodnotili 2 najlepšie triedy z 1. stupňa a 2 najlepšie triedy z 2. stupňa.

      Z prvého stupňa sa na druhom mieste umiestnil 2. ročník  a na prvom mieste 4. ročník.

      Z druhého stupňa sa na druhom mieste umiestnil 7. ročník a na prvom mieste 6. ročník.

      Všetkým srdečne gratulujeme.

      Ďakujeme ešte raz za účasť na našej akcii a dúfame, že sa zapojíte aj ďalší rok. Ďakujem tiež žiakom 9. ročníka, ktorí mi pomohli túto akciu zorganizovať. Boli ste veľmi šikovní, prispeli ste dobrou zábavou aj výbornými pochúťkami z jabĺk.

       

      Mgr. Adriána Martišiaková

    • Zber papiera - jeseň 2019
     • Zber papiera - jeseň 2019

     • Do galérie Zber papiera - jeseň 2019 boli pridané fotografie.

      Jesenný zber papiera na našej škole opäť dopadol veľmi dobre. Zber starého papiera bol novinkou pre žiakov prvého ročníka, ktorí sa zapojili vo veľmi peknom počte a v konečnom účtovaní tried obsadili pekné štvrté miesto.

      Medzi triedami bol tentokrát veľký boj o konečné prvé miesto medzi šiestakmi a piatakmi, aj keď samotní žiaci nevedeli ako na tom ako kolektív sú. Každý jednoducho priniesol koľko mohol. Piataci nakoniec vyhrali o necelý polkilogram v priemere na jedného žiaka. Piataci, spolu priniesli 760kg starého papiera, čo predstavuje 50,6kg na žiaka. Šiestaci na druhom mieste priniesli 401kg papiera, čo je v ich prípade 50,125kg na žiaka. Treba podotknúť, že zo šiesteho ročníka sa do zberu zapojili úplne všetci žiaci, čo sa nedá povedať o žiadnej inej triede. Na treťom mieste spomedzi tried sa umiestnili žiaci tretieho ročníka s 364kg papiera, a to je 31kg na žiaka. Víťazná trieda bola odmenená sladkou tortou od pani učiteľky Havlovej.

      Medzi jednotlivcami obhájil prvenstvo z minuloročného zberu Matúš Bajan z V.A, ktorý priniesol 210kg. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili súrodenci Polákovci – Eliška z V.A a Filip z I.A. Každý z nich priniesol, aj za pomoci rodičov, 175kg papiera.

      Spolu sme za celú školu vyzbierali 3 338kg papiera.

      Každý, kto sa do zberu zapojil akýmkoľvek množstvom bol odmenený aspoň maličkosťou a tí, ktorí sa snažili viac, dostali odmenu väčšiu.

      Všetkým žiakom, ale aj rodičom srdečne ďakujeme za to, že sa do zberu zapojili, a že aj takýmto spôsobom spoločne chránime našu planétu.

      Špeciálne poďakovanie tentokrát patrí žiakom ôsmeho ročníka, ktorí sa každé ráno striedali pri odoberaní, vážení a zapisovaní, keď ostatní žiaci prinášali papier do školy.

       

      Mgr. Žilínek

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje