• ŠKOLA VOLÁ
     • ŠKOLA VOLÁ

     • Školský rok 2021/2022


      Slávnostné zahájenie šk. roka 2021/2022 bude  2. septembra 2021 o 8.45 hod.

      Nie je potrebné, aby žiaci prichádzali skôr. Žiaci si prinesú so sebou prezuvky a prváci aj školskú aktovku.

      Do budovy školy môžu vstúpiť len rodičia detí 1. ročníka, ktorí musia pri vstupe odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti seba a dieťaťa.

      -bezpríznakovosť rodiča (návštevy) - Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_rodic.doc

      Prváci sa zoznámia so svojou triedou a rodičia sa dozvedia potrebné informácie. Približne o 9.30 odchádzajú prváci aj rodičia domov, obed aj ŠKD prvý deň nefungujú.

      Pri vstupe do budovy školy sa budú žiaci riadiť pokynmi zamestnancov školy.  Každý žiak odovzdá vyhlásenie o bezpríznakovosti (buď cez edupage alebo písomne) - Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak.doc

      Rovnaké vyhlásenie treba odovzdať pri absencii žiaka dlhšej ako 3 dni (vrátane víkendov).

      - Všetci žiaci aj zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty !

      - V prípade pozitívneho výskytu žiaka ide do karantény daná trieda, okrem žiakov, ktorí majú výnimku. Škola by podľa posledných pokynov nemala zatvárať plošne.  

      Kto má výnimku z karantény ?

      Výnimku z karantény pri úzkom kontakte má osoba, ktorá

      • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, alebo
      • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou, alebo
      • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
      • prekonala ochorenie COVID19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

      -Potvrdenie o výnimke z karantény preloží zákonný zástupca triednemu učiteľovi na začiatku šk. roka (alebo ihneď po nadobudnutí výnimky) - tlačivom alebo rovno cez edupage -  Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.doc​​​​​​​


    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení občania,
      ZŠ s MŠ Unín ponúka na odpredaj za symbolické ceny zachovalé školské lavice a stoličky.
      Lavica sa odpredáva za 2 € a stolička za 0,50 €.
      Odvoz tohto nábytku bude možný kedykoľvek po dohode
      s riaditeľkou školy na tel.č. 0905614464.

    • Oznam pre rodičov ZŠ s MŠ Unín
     • Oznam pre rodičov ZŠ s MŠ Unín

     • Vážení rodičia detí a žiakov ZŠ s MŠ,

      s predpokladanou účinnosťou od 01. 08. 2021 nastanú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. Nárok na túto dotáciu budú mať rodiny, ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si na daňový bonus neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť).

      V tomto prípade je nutné vyplniť tlačivo ČESTNÉ PREHLÁSENIE O NEUPLATNENÍ DAŇOVÉHO BONUSU ZA DIEŤA a podpísané odovzdať do schránky ZŠ s MŠ Unín do 23.07.2021.

      Tlačivo si môžete stiahnuť tu: cestne_prehlasenie_danovy_bonus.docx

                                                                    cestne_prehlasenie_danovy_bonus_1.doc


     • ENTER Telekom projekt

     • https://zszdana.edupage.org/photos/partners/ifxb9c57bdbea695844_telekom-logo.pnghttps://zszdana.edupage.org/photos/partners/ifx288edb37f91f789b_nadaciaPontis.png

       

       

      V budúcnosti bude 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Preto sa aj naša škola zapojila do grantového programu ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia a získala grant v hodnote 1000 € na zakúpenie sád micro:bitov ich doplnkov.

      Čo je Micro:bit?

      Micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý uviedla na trh spoločnosť BBC v roku 2016. Obsahuje displej, 2 tlačidlá, senzory pohybu, naklonenia, teploty a anténu. K Micr:bitu dokážeme pripojiť rôzne súčiastky – LED pásiky, reproduktory, motorčeky, senzory pohybu a pod. Preto je využiteľný v predmetoch: fyzika, chémia, biológia, geografia, hudobná a výtvarná výchova. Micro:bity budeme používať vo vyučovaní najmä na 2. stupni.

      Počas dištančného vyučovania sa žiaci 8. ročníka zoznamovali so samotným micro:bitom len prostredníctvom videí, simulácií a učili sa orientovať a pracovať v programovacom prostredí MakeCode (od firmy Microsoft). Toto prostredie obsahuje aj simulátor, ktorý poskytuje žiakom okamžitú spätnú väzbu ako pracuje ich program a uľahčuje testovanie a „dolaďovanie“ ich programu.  Počas prezenčnej výučby si všetko mohli aj prakticky vyskúšať. Okrem Micro:bitov sú im k dispozícii Move mini robot od firmy Kitronik https://www.youtube.com/watch?v=Jl1UhNH7a4I a programovacie auto Ring:bit Car v2 Kit od firmy Elecfreaks https://www.youtube.com/watch?v=RSwsrkzbvLo , na ktorých si môžu overiť základy robotiky.

      Práca s Micro:bitom je veľmi intuitívna a väčšinou funguje na princípe pokus – omyl. Žiaci objavovali a hľadali námety na www.youtube.com, aby realizovali svoje nápady. Dievčatá boli viac kreatívne a na základe inštruktážneho videa Micro:bit im prehral i pieseň Despacito. Chlapci boli viac technici, ktorí montorvali a  programovali. Radosť z objavovania, učenia a poznania nových možností obohatí žiakov i učiteľov.

      Užitočné webstránky:

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ENTER Telekom projekt .

    • Oznam rodičom MŠ
     • Oznam rodičom MŠ

     • Vážení rodičia detí MŠ,

      po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujem, že na základe veľmi nízkej dochádzky detí do MŠ bude prevádzka otvorená len do 16. júla.                                 

      Zároveň Vás chcem požiadať, aby sa podľa toho zariadili.

      Za porozumenie ďakujem, Mgr. Vaňková

    • Koncoročný výlet loďou k hradu Devín - II. stupeň
     • Koncoročný výlet loďou k hradu Devín - II. stupeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncoročný výlet loďou k hradu Devín - II. stupeň.

      Deň 23. 6. 2021 bol ten pravý deň na koncoročný výlet pre žiakov a učiteľov II. stupňa. Vybrali sme sa na plavbu loďou po Dunaji od prístavu až pod hrad Devín. Počas 1,5 hodinovej plavby si deti mohli pozrieť brehy Dunaja na Bratislavskej strane i Rakúskej strane. Stretli sme niekoľko lodí i malých kajakárov. Po zdĺhavej ceste autobusom sme konečne dorazili do cieľa, kde nás už čakala pani sprievodkyňa, ktorá nám veľmi zaujímavo odprezentovala celú históriu hradu a hradnej studne. Pod Devínom si zopakovali, čo je to sútok dvoch riek, a hlavne, že ide o rieku Dunaj a Moravu. Po odprezentovaní histórie sme sa poprechádzali po celom hrade. Nezabudnuteľný bol výhľad z hornej časti, kde bol nádherný výhľad nielen na rieky Dunaj a Moravu, ale aj okolitú krajinu. Prechádzali sme sa po rôznych chodbičkách, kde sa nachádzajú výstavy z dávnej minulosti… Nachvíľu sme sa stali súčasťou tejto histórie. A výlet sme zavŕšili neskorším obedom v McDonalde.

       

      Mgr. Adriána Martišiaková

    • INZERÁT
     • INZERÁT

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú /zástup počas MD/  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou na nasledujúce predmety: biológia, fyzika, geografia s nástupom od 1. 9. 2021. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 15. 07. 2021 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • Druhé kolo volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ Unín
     • Druhé kolo volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ Unín

     • Vážení rodičia,

      I. kolo volieb rodičov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Unín bolo neplatné, nakoľko bola veľmi malá účasť voličov. 

      Srdečne Vás pozývame na II. kolo volieb, ktoré sa uskutoční 17.06.2021 od 13.00 do 15.30 hod. vo  vestibule základnej školy.          

       

                                                                                          riaditeľka školy

    • Školský klub detí 2020/2021
     • Školský klub detí 2020/2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský klub detí 2020/2021.

      V tomto školskom roku sme od októbra fungovali len ako jedno oddelenie - a to iba s tými najmenšími.

      Žiaci s venovali rôznym činnostiam: hranie, čítanie, kreslenie, vyšívanie, pohyb na čerstvom vzduchu, výroba rôznych výrobkov, hra s legom.

      Zároveň sme rozganizovali aj "halloween" a karneval. Rozprávali sme sa o zvykoch a tradíciach. S malými drobnosťami sme potešili aj klientov DSS Barborka. 

       

      Anna Glogovská vychovávateľka

    • Od 17.5. 2021 platia tieto pravidlá:
     • Od 17.5. 2021 platia tieto pravidlá:

     • Zákonný zástupca:

      a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      c) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

      Vyhlasenie_zak._zastupcu_o_bezinfekcnosti_-_platne_od_3._5._2021.pdf

      Vyhlasenie_zak._zastupcu_o_bezinfekcnosti_-_platne_od_3._5._2021.docx

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      d) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

      a) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

      b) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast  a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti

    • Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022
     • Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že 

      ZÁPIS  DETÍ  DO  MŠ

      na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove školy v čase:

        

      20.05.2021 od 12,00 hod. do 15,00 hod.

      21.05.2021 od 9,30 hod. do 13,00 hod.

       

      Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej žiadosti, ktorú nájdete na webovej stránke školy.

      https://zssmsunin.edupage.org 

      Žiadosť podpíšu obaja zákonní zástupcovia.

      K zápisu treba priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Prednostne budú prijaté deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31. augustu 2021 dovŕšia 5 rokov a deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Spôsobilosť dieťaťa navštevovať materskú školu potvrdí všeobecný lekár pre deti a dorast na žiadosti. Zároveň vyznačí údaj o povinnom očkovaní. Vyplnenú žiadosť prinesie rodič v termíne zápisu do riaditeľne školy.

       

      V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a volajte 0905614464.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      Aktuálne sa okres Skalica nachádza v I. stupni varovania /ružový okres/, preto pre žiakov navštevujúcich ZŠ, deti navštevujúce MŠ  a rodičov platia nasledujúce pravidlá:

      • Žiak / dieťa, ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.
      • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka / dieťaťa predkladá čestné vyhlásenie

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.doc

    • Pytagoriáda 2020/2021
     • Pytagoriáda 2020/2021

     •  

      Dňa 13.04.2021 sa uskutočnilo OK Pytagoriády pre kategórie P3-P5.

      Našu školu v kategórii P3 reprezentovala Agáta Chrenková a Zoja Masaryková.

      Agáta Chrenková bola úspešnou riešiteľkou - umiestnila sa na 33. mieste.

      V kategórii P5 našu školu reprezentovali Tereza Valachovičová a Vladimír Ondriaš.

      Tereza Valachovičová bola úspešnou riešiteľkou, umiestnila sa na 1. mieste.

       

      Dňa 14.04.2021 sa uskutočnilo OK Pytagoriády pre kategórie P6-P8.

      Našu školu v kategórii P6 reprezentovali Matúš Bajan, Martin Dermek, Mário Flamík a  Jakub Straka s nasledovným umiestnením:

      1.miesto: Martin Dermek

      5.miesto: Jakub Straka

      8.miesto: Mário Flamík

      11.miesto: Matúš Bajan

       

      Srdečne gratulujem,  

      ďakujem za úspešnú reprezentáciu školy a za dôslednú prípravu na súťaž.

                                                  

                                                                       Mgr. Martina Hasáková

    • Od 26.4.2021 otvárame školu pre všetkých žiakov MŠ aj ZŠ
     • Od 26.4.2021 otvárame školu pre všetkých žiakov MŠ aj ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 26.4.2021 sa bude náš okres nachádzať v II. stupni varovania. Pre nás to znamená, že do školy môžu nastúpiť všetci žiaci.


      Podmienky nástupu do školy sa nemenia:

      1. stupeň – žiaci sa preukážu negatívnym testom zák. zástupcu, alebo platnou výnimkou z testovania a čestným prehlásením o bezinfekčnosti

                1._stupen__cestne_prehlasenie_od_26.4..docx

      2. stupeň – žiaci sa preukážu negatívnym testom zák. zástupcu aj svojím negatívnym testom, alebo platnou             výnimkou z testovania a čestným prehlásením o bezinfekčnosti

                 2._stupen__-_cestne_prehlasenie_od__26.4..docx​​​​​​​

      Žiakom II. stupňa ponúkame testovanie kloktaním, ktoré budeme vykonávať podľa záujmu každý týždeň.


      Ospravedlniť absenciu žiaka z dôvodu netestovania je možné:

      • len za podmienky, že zákonný zástupca nahlási triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní a zabezpečí kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa
      • ak tak zákonný zástupca neurobí do 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky
      • ak neprítomnosť na vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka


      Od 19.4. môžu mať všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení a pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania namiesto respirátora rúško, šatku alebo šál.


      Podrobné informácie o organizácii vyučovania od 26.4. Vám dajú triedni p. učitelia.


                                                                                                         M. Vaňková

    • Nástup do školy od 19.apríla 2021
     • Nástup do školy od 19.apríla 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      postupné uvoľňovanie opatrení nám dovoľuje postupne otvoriť prezenčnú výučbu pre II. stupeň.

       

      Od 19.4. by mali do školy nastúpiť žiaci 8. a 9. ročníka.

      Od 26.4. sa predpokladá nástup žiakov 5., 6. a 7. ročníka.

       

      O všetkých podrobnostiach nástupu Vás budú cez edupage postupne informovať Vaši triedni učitelia.

       

      Podmienky vstupu sú nasledovné:

      1. Žiaci 1.stupňa sa preukazujú každý týždeň pri vstupe do školy negatívnym testom svojho zákonného zástupcu alebo výnimkou z testovania a odovzdávajú o tom aj čestné vyhlásenie. Horné dýchacie cesty musia mať žiaci 1.stupňa prekryté minimálne rúškom.

           11a_Cestne_prehlasenie_pre_1._stupen.docx

      2. Žiaci 2.stupňa sa preukazujú každý týždeň pri vstupe do školy negatívnym testom svojho zákonného zástupcu alebo výnimkou z testovania a odovzdávajú o tom aj čestné vyhlásenie a zároveň POVINNE aj negatívnym testom samotného žiaka. Žiakom 2.stupňa ponúkame dobrovoľné testovanie kloktaním.

           8a_Cestne_prehlasenie_pre_2._stupen.docx

      O celej organizácii aj samotnom kloktaní vás budú postupne informovať triedni učitelia.

      Podrobné informácie o "kloktaní" nájdete na webe www.testujemeskoly.sk.

      Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

      Horné dýchacie cesty musia mať žiaci 2.stupňa prekryté respirátorom.

       

      Vážení rodičia a žiaci,

      všetci sa musíme navzájom snažiť, aby sme nástup na postupné prezenčné vzdelávanie zvládli. Musíme byť zodpovední voči sebe, kamarátom a zamestnancom školy.  Spoločne budeme prísne dodržiavať hygienické nariadenia, aby sme si školu mohli konečne užiť v plnom zdraví.

       

      Tešíme sa na Vás!

       

                                                                                        Mgr. Michaela Vaňková

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Unín 420
   • zssmsunin@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • daniela.hladka@gmail.com
   • 034/6628 193
   • Unín 420, 90846 Slovakia
   • 378 385 80
   • 202 164 3327
   • 034/6628 410
   • 0911 908 565
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje