• Beseda s prokurátorom

     • V piatok 20.mája sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy s prokurátorom.  Oboznámili sa s Trestným zákonom, jeho aplikáciou v praxi. Boli upozornení na nebezpečenstvá, ktoré na nich číhajú. Pani prokurátorka ich informovala o možnostiach, ako sa ľahko dá stať páchateľom alebo aj obvineným. Nástrahy kyberšikany, pornografie, šikanovania, krádeží, omamných a psychotronických látok sú dnes veľkým nepriateľom a činiteľom, ktoré môžu znepríjemniť, ovplyvniť a zmeniť život mladistvých.

      V utorok 24.mája si žiaci 8.A na hodine Občianskej výchovy pripravili inscenáciu súdneho sporu, kde využili poznatky nadobudnuté v rámci hodín, besedy s prokurátorom a tiež z reálneho života. 

      Mgr. A. Bartová

     • DEŇ MATIEK

     • Dňa 8. mája, tak ako každý rok, aj tento sme si uctili a potešili naše mamičky zaujímavým kultúrnym programom. Deti si spolu s učiteľmi spoločnými silami prichystali bohatý program, kde predviedli svoje herecké, tanečné, ale aj spevácke prednosti. Naše šikovné ôsmačky, Simonka Chrenková a Sophia Oravcová, nás svojimi moderátorskými prejavmi sprevádzali celý program.

      Mamičky ako prvé potešili naše najmenšie detičky svojimi milučkými tančekmi a básničkami. Potom sa predviedli aj žiaci prvého stupňa, ktorí svojim spevom a tanečným talentom prekvapili celé publikum. Žiaci druhého stupňa tiež nezaháľali a zahrali nám na rôznych hudobných nástrojoch, zarecitovali a krásne aj zaspievali.

      Na Deň matiek sa naši žiaci dobre pripravili. Plný kultúrny dom v nedeľu odmenil účinkujúcich búrlivým potleskom. Všetko dopadlo na výbornú a pán starosta dal všetkým účinkujúcim sladkú odmenu.

    • Zápis detí do MŠ
     • Zápis detí do MŠ

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v stredu 11.5.2022 od 16 do 18 hod. v budove materskej školy.

      Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast. Žiadosť je potrebné vyplniť na internetovej stránke školy. 

      ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA https://zssmsunin.edupage.org/register/

      Do MŠ sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov.

      Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2022 a deti, ktoré dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť.

      V prípade voľnej kapacity možno výnimočne prijať dieťa mladšie ako tri roky.

    • Kráľ čitateľov
     • Kráľ čitateľov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kráľ čitateľov.

       

      Svet kníh je nekonečným zdrojom informácii, inšpirácie a fantázie. Čítanie nie je len obyčajné hobby, zabijak času, keď doma vypadne elektrina a vonku je nečas. Je totiž dokázané, že čítanie rozvíja slovnú zásobu, pomáha budovať fantáziu a kreativitu a zlepšuje pamäť. Navyše podporuje kritické myslenie a napomáha schopnosti spracovávať informácie, prípadne chápať súvislosti. Posilňuje tiež empatiu a schopnosť rozumieť pocitom.

      Čítanie je najdôležitejšia zručnosť, ktorú sa deti učia v prvej triede. Preto si žiaci IX.A triedy pripravili niekoľko aktivít zameraných najmä na čítanie, ale aj počítanie a iné zručnosti. Spoločná téma všetkých aktivít bola prváčikom veľmi dobre známa – rozprávky. Stretli sa s príbehom o Červenej Čiapočke, o Troch prasiatkach, o Perníkovej chalúpke a ďalších veľmi známych rozprávkach. Čakali ich úlohy, ktoré boli zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením, počítanie a iné aktivity zamerané na zručnosť. Pri počúvaní príbehu o Perníkovej chalúpke si pochutnali aj na perníkoch, ktoré si najprv vlastnoručne ozdobili. Na záver ich čakal kráľ z kráľovstva čitateľov, ktorému najprv zložili sľub čitateľov. Sľúbili v mene všetkých rozprávok, príbehov a básničiek, že sa budú o knihy pekne starať a nebudú do nich písať, kresliť alebo inak ničiť. Knihy budú opatrovať ako najvzácnejšie poklady kráľovstva kníh. Budú veľa čítať, aby sa stali múdrymi a vzdelanými ľuďmi a dodržiavať pravidlá čitateľského rádu. Všetci žiaci boli odmenení záložkou. Verím, že svoj sľub dodržia a nezabudnú, že ČÍTANIE JE najmä ZÁBAVNÉ!

    • 22. apríl - Deň Zeme
     • 22. apríl - Deň Zeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 22. apríl - Deň Zeme.

               

               Prvý “Deň Zeme” sa konal v roku 1970. Jeho cieľom bolo poukázať na znečistenie vody a vzduchu a vyzvať ľudí k povedomiu o ochrane prírody.

                Preto “Deň Zeme 2022” aj na našej škole bol zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia žiakov ohľadom alarmujúceho stavu životného prostredia našej planéty, príčinách, možnej nápravy a hlavne, že všetci môžeme prispieť do spoločného snaženia napr. triedením odpadu. V tento výnimočný deň žiaci školské tašky vymenili za hrable, vedrá a rukavice, aby maličkosťou akou je zbieranie odpadkov, vyhrabávaním, úpravou areálu školy prispeli k čistenie prírody. Aj keď jednou z hlavných aktivít bolo a je práve čistenie prírody, žiaci zapojením do výzvy, pracovným úsilím prejavili svoj postoj, organizačné schopnosti a veľkú pracovitosť, za čo im vyjadrujeme veľkú pochvalu! Žiaci pochopili, že akákoľvek aktivita znamená niečo, čím každý jednotlivec prispeje k zlepšeniu životného prostredia, zníženiu alarmujúcemu  stavu poškodzovania našej planéty a preto ekologicky sa treba správať každý deň. Len tak my a ďalšie generácie budeme dýchať čerstvý vzduch, užívať si krásu prírody!

                                        Všetkým účastníkom ekoaktivity ďakuje riaditeľstvo školy!

     • Najzaujímavejšie leporelo

     • V mesiaci marec sa deti zapojili do školskej aktivity – výroba leporela. Všetky leporelá sme rozdelili na práce 1. a 2. stupňa, vystavili do školského vestibulu a následne ich poprezerala vybraná žiacka komisia, ktorá vybrala najkrajšie práce. Tieto práce sme odmenili vecným darčekom.

      Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej aktivity v mesiaci knihy a povzbudzujeme vás k častejšiemu čítaniu kníh a návštev našej školskej knižnice.

      Mgr. Silvia Sabayová

    • Marec mesiac knihy - „knižná šifra“ na našej škole
     • Marec mesiac knihy - „knižná šifra“ na našej škole

     •  

      Marec mesiac knihy sa slávi už 67 rokov s cieľom, aby sa podporil záujem o knihy. Význam knižnej kultúry sme si pripomenuli na našej škole už tretím ročníkom súťaže s názvom „knižná šifra“. Súťaž trvala od 9. 3. do 31. 3. Do súťaže sa zapojilo celkom 41 žiačok a žiakov (28 z I. stupňa a 13 z II. stupňa), ktorí každý deň netrpezlivo čakali na novú úlohu. Počas trvania súťaže žiaci odhalili 17 zašifrovaných kníh. Úlohy boli obohatené o hľadanie správnych odpovedí v knižnici. Mnohí žiaci sa nenechali náročnosťou odstrašiť a každodenne vytrvalo riešili úlohy. Na začiatku Knižnej šifry sa do riešenia úloh zapojilo 39 žiačok a žiakov, v treťom týždni už len 19 riešili každodenné úlohy a tí najvytrvalejší – 9 žiaci vylúštili aj poslednú šifru.

      Takmer celá trieda (19 z 21 žiakov) sa zapojila do riešenia úloh -  4. A . Najvytrvalejším a najúspešnejším riešiteľom so 17 správnymi odpoveďami sa stal žiak Ondrej Havel (4. A). Gratulujem!

      Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže veľmi pekne ďakujem za účasť.

       

                                                    Mgr. A. Havlová

    • Úspešný strelec
     • Úspešný strelec

     • V mesiaci marec streľbe našu školu a športový klub Holíč reprezentuje žiak 7.A triedy Matyas Nĕmec. V krajskej súťaži sa Matyas umiestnil na 1.mieste.

      Srdečne mu gratulujeme a držíme päste pri reprezentácii školy na majstrovstvách Slovenska.

    • OK Pytagoriády v kategórii P3-P7
     • OK Pytagoriády v kategórii P3-P7

     • Dňa 30.03.2022 prebiehalo na našej škole OK Pytagoriády v kategórii P3-P5.

      Našu školu reprezentovali:

      v kategórii P3 žiaci Filip Polák, Alex Nĕmec, Adam Ruhalovský a Terezka Cvečková

      v kategórii P4 AgátaChrenková

      v kategórii P5 Oliver Matuský.

      Úspešným riešiteľom sa stal Filip Polák, umiestnil sa na 14.mieste.

       

      31.03.2022 sa konalo OK Pytagoriády v kategórii P6-P8.

      Našu školu reprezentovali:

      v kategórii P6 Tereza Valachovičová

      v kategórii P7 Martin Dermek, Mário Flamík  a Matyas Nĕmec

      Srdečne jej gratulujeme.

      Martin Dermek, Mário Flamík  a Matyas Nĕmec.

      Úspešnou riešiteľkou a 1. miesto obsadila Tereza Valachovičová

      Srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje