• 1. stupeň - výlet Piešťany a Bradlo

     • Vo štvrtok 23. 06. 2022 žiaci z prvého stupňa absolvovali výlet do kúpeľného mesta Piešťany a pamätník Milana Rastislava Štefánika- Bradlo. Žiaci si poprezerali naše významné kúpeľné mesto, navštívili kolonádový most, potešili sa vodným vtáctvom nad riekou Váh a občerstvili sa osviežujúcou zmrzlinou. Potom sa presunuli do Brezovej pod Bradlom kde si obzreli Mohylu na Bradle, ktorá je pietnym miestom, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik - jeden z najvýznamnejších Slovákov a spoluzakladateľ prvého samostatného Československého štátu. Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta. Nesmieme zabudnúť i na poučnú prednášku z tohto miesta.

     • Výtvarná súťaž „Vojaci očami detí 2022“

     • Aj naša škola sa zapojila do 21. ročníka výtvarnej súťaže rezortu obrany pre žiakov základných škôl s názvom „Vojaci očami detí“.

      Porota zložená z výtvarníkov, zamestnancov rezortu a profesionálnych vojakov hodnotila výtvarné práce žiakov škôl z celého Slovenska. Na vyhodnotení sa zúčastnil aj minister obrany Jaroslav Naď.

      Nás potešil úspech našej žiačky Nikolety Bilovskej,  ktorej výtvarná práca bola ocenená a spolu s vybranými víťaznými prácami bude vystavená v priestoroch Ministerstva obrany SK v Bratislave. Nikoleta, si okrem ocenenia poroty, od rezortu obrany prevzala diplom a hodnotné ceny ako napr. športový vak, USB kľúč, tričko, šiltovku, knihu a veľa suvenírov OS SR.

             K úspechu blahoželá a za reprezentáciu ďakuje vedenie školy!
       

    • Exkurzia v múzeu Holokaustu a divadelné predstavenie „Zlodejka kníh“
     • Exkurzia v múzeu Holokaustu a divadelné predstavenie „Zlodejka kníh“

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Holokauste a „Zlodejka kníh“ .

      V stredu 15. 6. 2022 ôsmaci a deviataci absolvovali exkurziu v bývalom pracovnom tábore v Seredi – v múzeu holokaustu.

      Dnes tábor slúži ako múzeum, aby si sme si mohli pripomenúť, čo ľudia dokážu urobiť svojmu vlastnému druhu. V tábore sme mohli vidieť pôvodné aj zrekonštruované objekty.

      Po príchode sme sa zúčastnili prezentácie o živote slovenských židov – najmä detí v období 2. svetovej vojny a video o pánovi Prof. P. Traubnerovi, ktorý si ako dieťa prežil muky tejto vojny – počas vojny sa s rodičmi a starými rodičmi skrýval v lese. V prednáške rezonovali najmä slová nespravodlivosť a nenávisť voči Židom.

      Po prednáške sme so sprievodkyňou prechádzali celý areál múzea a ocitli sme sa v budovách, kde boli uväznení Židia. Teraz tam boli vystavené kusy ich oblečenia, kufre, fotky, výstrižky z novín a dokonca aj časť kože s vytetovaným číslom židovského väzňa. Bolo to veľmi silné. Na vlastné oči sme videli, aké podmienky mali väzni pri preprave do koncentračných táborov. Vo vagónoch mali len jedno vedro s vodou a jedno vedro na vykonávanie potreby. Slabší a chorí jedinci počas transportu vo vagónoch aj zomreli a spolucestujúci (deti nevynímajúc) sa museli celé dni pozerať na ich mŕtve telá. Ako prvý prípad úmrtia počas transportu je príbeh jednej dievčiny, ktorá zomrela na následky cukrovky, pretože jej zakázali do vagónu si zobrať inzulín.

       

      Okrem múzea sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v Nitre. Divadelné predstavenie sa volalo „Zlodejka kníh“ a tematikou nadväzovalo na obdobie 2. sv. vojny. Hlavná hrdinka Leisel sa vyrovnáva so stratou rodiny, zvyká si na novú adoptívnu rodinu. Samotný príbeh nám prezradil, prečo sa stala zlodejkou kníh a tým aj úhlavným nepriateľom tretej ríše. Do života jej prišlo veľa pekných chvíľ, no nečaká ju „happy-end“.

       

      Tento deň bol plný emócií, ale aj nových zážitkov. Exkurziu sme ukončili rozchodom v City Aréne v Trnave. Ďalej nasledoval už len úspešný príchod domov.

       

       

                                         Dominik Matula a Filip Šebesta

    • Koncoročný výlet 5.A. 6.A, 7.A
     • Koncoročný výlet 5.A. 6.A, 7.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncoročný výlet 5.A. 6.A, 7.A.

       

      15.06.2022 sme sa vybrali na koncoročný výlet. Navštívili sme hrad Červený Kameň v Častej, včeliu farmu Včelovinu  v Smoleniciach, McDonald's  a  City Arénu v Trnave. Zo školy sme odchádzali o 7.30 ráno,  vrátili sme sa unavení 17.20. Na hrade Červený Kameň  nás sprevádzala sympatická mladučká sprievodkyňa Adriana. Jej výklad bol veľmi zaujímavý. Vo Včelovine sme sa dozvedeli veľa nových poznatkov o včielkach, ochutnávali sme medy, vyrábali sme sviečky. V predajni sme si mohli kúpiť niečo pre seba, rodinu, priateľov. Vrátili sme sa plní zážitkov, z ktorých budeme  určite čerpať do konca školského roka.

                             

                                                                      Eliška, Linda, Viktória 7.A

    • INZERÁT
     • INZERÁT

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu neurčitú  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou na nasledujúce predmety: telesná výchova, slovenský jazyk s nástupom od 1. 9. 2022. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 15. 07. 2022 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • INZERÁT
     • INZERÁT

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú /zástup počas MD/  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou na nasledujúce predmety: biológia,  geografia s nástupom od 1. 9. 2022. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 15. 07. 2022 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • Deň detí 2022
     • Deň detí 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí 2022.

      Dňa 1.6. si deviataci pripravili športové a zábavné aktivity pre všetkých žiakov 2. stupňa na našom ihrisku. Cieľom bolo prepojiť vzťahy medzi žiakmi z rôznych ročníkov a naučiť ich tímovej spolupráci. Riadili sme sa heslom: ,,Jeden za všetkých, všetci za jedného.“ Na úvod naša triedna pani učiteľka, A. Havlová, všetkých privítala a vyžrebovala ôsmackých kapitánov, ktorí si potom žrebovali členov do svojich tímov. Každý tím si musel vymyslieť názov, pokrik a vlajku. Potom už ich čakali samotné súťažné disciplíny. Veľmi nás potešilo, že sa oslavy Medzinárodného dňa detí zúčastnil aj pán učiteľ Pavlačka, ktorý pomáhal na dobrovoľnom stanovišti, kde si každý mohol zastrieľať zo vzduchovky. Okrem súťaží si žiaci mohli opiecť špekáčiky a na záver na všetkých čakalo prekvapenie – prišla bývalá žiačka našej školy so svojimi psími kamarátmi a predviedla nám agility.  Ten, kto mal záujem, mohol sa zapojiť a vyskúšať si rôzne triky so psíkmi. Na záver sme vyhodnotili najlepšie 3 súťažné tímy – vyhral tím: ,,Prví od konca“. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich ochotu spolupracovať. Dúfame, že na nás aj vďaka tejto akcii nezabudnete a budete na nás v dobrom spomínať.

       

                                                                                                        Kolektív 9. A

    • Slávnostné ukončenie spoločenských tancov 8.A a 9.A
     • Slávnostné ukončenie spoločenských tancov 8.A a 9.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné ukončenie spoločenských tancov 8.A a 9.A.

      V piatok, 27. 5 2022 sa v Kultúrnom dome v Uníne konala spoločenská udalosť -  Venček, na ktorej sme my, žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, predviedli rôzne tance pod vedením nášho tanečného inštruktora Davida Sprušanského, s ktorým sme sa stretávali jedenkrát do týždňa a zdokonaľovali svoje schopnosti v tancovaní. Naučili sme sa spolu 7 tancov: Mazurku, Blues, Foxtrot, Valčík, Jive, Cha-chu a Polku. Po slávnostnom nástupe a odtancovaní všetkých tancov sme požiadali o tanec aj rodičov a učiteľov. Potom sme sa zabavili pri rôznych tanečných hrách so stoličkami a balónikmi. Nakoniec sme si pri voľnej zábave zatancovali na moderné i ľudové piesne nielen my, ale aj dospelí. 

      Počas kurzu sme mali šancu sa viac spoznať a získať tak aj nové spoločné zážitky, na ktoré budeme radi spomínať. Pevne dúfame, že sa všetkým záverečný spoločný večer páčil. Ďakujeme pánovi Sprušanskému za veľkú trpezlivosť a ochotu naučiť nás niečo nové do života! 

       

                                                     Nioleta Bilovská, žiačka 8.A

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje