• Pyžamový deň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pyžamový deň.

      Aj v týchto zložitých časoch sa snažíme deťom spríjemňovať pobyt v škole rôznymi aktivitami. I keď žijeme v stresujúcej dobe všade prítomného kovidu, milým a rozkošným nápadom bolo poskytnúť žiakom čarovný zážitok spolupatričnosti, aby sa žiaci radi učili, radi chodili do školy, cítili príjemne a mali pocit, že škola je pre nich miestom rozvoja, ale ponúka aj vždy niečo nové, obohacujúce a prispieva k rozvoju ich kolektívu.

      Najdôležitejšou ingredienciou podarenej pyžamovej párty bola správna atmosféra. Deti pobehovali v tričkových pyžamách s vtipnými obrázkami s kultovými figúrkami a postavičkami, ktoré nás vracajú do sveta rozprávok. To všetko vygradovalo radosť, úsmev a príjemné pocity. Ako bonus žiaci k tomu pridali plno plyšových maznáčikov, ktorí im ešte od detstva robia spoločnosť v detskej izbe.

       Dojem hovorí, že na konci vyučovania žiaci odchádzali spokojní, rozveselení. Preto aj my dúfame, že tam, niekde na konci je dúha, zložená z pocitov, že každý žiak si uvedomuje svoju vlastnú jedinečnosť, škola je nielen miesto vzdelávania, ale aj miesto, kde žiaci pocítia kladné emócie, radosť, uvoľnenie, priateľskú komunikáciu a poskytnuté hrové aktivity zanechajú nezabudnuteľné pozitívne zážitky.

       

     • ASTRONÓMIA PRE VŠETKÝCH

     • Dňa  17. januára 2022 deti z materskej školy a žiaci základnej školy, postupne po triedach, sa priamo v škole zoznámili s nezvyčajnou prezentáciou zaujímavostí z vesmíru a o vesmíre. PLANETÁRIUM  ASTRO  SHOW vo svojom prenosnom planetáriu ponúklo množstvo vlastných programov prispôsobených pre každú vekovú kategóriu, ktoré žiakov vtiahli priamo do deja a ponúkli krásy vesmíru, slnečných planét, vesmírneho výskumu, astronomických úkazov či krásy nočnej oblohy. Žiaci zažili nezvyčajný zážitok vďaka modernej digitálnej sférickej projekcii, virtuálnych okuliarov, ktorá je modernou unikátnou novinkou. Obraz bol premietaný na celú plochu zatemnenej kupoly a zážitok virtuálneho vesmíru  umocnil zvukový systém.

      PaedDr.V. Žilínková

       

     • ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC

     • Záhorské osvetové stredisko v Senici pre žiakov materských a základných škôl okresu Senica a Skalica vyhlásilo súťaž ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC. Úlohou detí a žiakov bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť odkaz Adventu a Vianoc, všetko, čo odráža pocity súvisiace so sviatkami . V kategórii 2. stupeň základných škôl naša žiačka NIKOLETA BILOVSKÁ (8.A) zaujala porotu výtvarným spracovaním, a jej práci porota priradila hodnotenie “ocenená práca”.  Rešpektujúc protikaranténne opatrenia, žiačka si nemohla prevziať ocenenie a vecnú odmenu priamo, tieto jej boli zaslané poštou.

      Výstava výtvarných prác v Záhorsko osvetovom stredisku bola verejnosti, pri rešpektovaní protipandemických opatrení, otvorená do 20. januára 2022. 

      Našej žiačke k výtvarnému úspechu blahoželáme!

      PaedDr. V.Žilínková

    • Podmienky nástupu do školy 10.1.2022
     • Podmienky nástupu do školy 10.1.2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 10.1.2022 sa škola otvára pre všetkých žiakov.

      Povinné budú rúška pre všetkých. Nezabudnite na jedno náhradné. Ak ste od školy dostali testy, je potrebné nimi pred nástupom dieťa otestovať. Použitie samotestov ste povinní hlásiť škole v aplikácii edupage. Rovnako je nutné pred nástupom odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti (zašlite ho v nedeľu, aby bolo aktuálne).

      Rozvrh hodín bude rovnaký ako v decembri pred zatvorením II. stupňa.

      Každý žiak z I. stupňa, ktorého rodič prejavil záujem, dostal pred vianočnými prázdninami 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Žiaci II. stupňa, ktorých rodičia prejavia záujem, majú samotesty pripravené v škole na odovzdanie hneď od pondelka 10.1.2022. Je nutné, aby ich prišli prevziať rodičia. Ak momentálne nemáte žiadne samotesty, ktorými by ste svoje dieťa otestovali pred nástupom do školy, ozvite sa riaditeľke školy na tel.č. 0905614464 a dohodnete si prevzatie testov aj počas víkendu.

       

      Tešíme sa na Vás a prajeme nám všetkým, aby sme boli zdraví a mohli sa v škole vzdelávať čo najdlhšie. Dovidenia v pondelok!

       

                                                                                                                    Mgr. Michaela Vaňková

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje