• Úspech našich šiestakov
     • Úspech našich šiestakov

     • Najusilovnejší študenti jazykov v Trnavskom kraji sú z obce Unín

      Zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej jazykovej súťaže, z ktorej sa môžu prebojovať až do unikátneho česko-slovenského finále.

      Bratislava, 25. novembra 2020  - Žiaci 6.A triedy zo ZŠ s MŠ Unín zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. Súťaž prebieha na základných a stredných školách od začiatku novembra. Súťaží sa vo všetkých cudzích jazykoch a výhradne online. Kritériom hodnotenia je usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. Žiaci 6.A v týchto dňoch bojujú o titul najusilovnejších študentov cudzích jazykov na Slovensku, ktorí sa vo finále stretnú s najlepšími z Českej republiky.

      Druhý ročník súťaže Jesenný WocaBee šampionát organizuje na školách poskytovateľ inovatívnej aplikácie WocaBee na učenie cudzích slovíčok. Aplikáciu školy využívajú denne vo výučbe cudzích jazykov, pričom sa mimoriadne osvedčila najmä v období dištančného vzdelávania. Na jar tohto roku ju vyskúšalo až 300.000 žiakov a učiteľov u nás aj v zahraničí.  

      Žiaci sa v aplikácii učia hravou formou novú slovnú zásobu, za čo získavajú body, tzv. WocaPoints. Čím viac precvičujú, tým viac bodov získajú a viac sa naučia. Práve usilovnosť v učení je kritériom hodnotenia úspechu v Jesennom WocaBee šampionáte.  Víťazí trieda, ktorá získa najvyšší priemerný počet WocaPoints na žiaka.

      Jesenný WocaBee šampionát odštartoval 9. novembra okresnými kolami. Výhercovia z okresov postúpili o týždeň do krajských súťaží, a tí najlepší z každého kraja aktuálne bojujú o výhru v celoslovenskej súťaži. V  Trnavskom zvíťazili žiaci triedy 6.A zo ZŠ s MŠ Unín.

      Pani učiteľka Mgr. Andrea Havlová ktorá vo víťaznej triede vyučuje anglický jazyk, hodnotí samotnú súťaž ako aj výsledky svojich žiakov nasledovne: „Žiaci ma svojím výkonom veľmi potešili. A som na nich veľmi hrdá. O okresnom kole som im povedala a zmienila som sa, že to minuloročné - celoslovenské vyhrala škola z nášho okresu. Priebežne som ich  povzbudzovala, ale toto kolo nevnímali veľmi súťažne. Používali aplikáciu úplne bežným spôsobom - niektorí viac a iní zas menej. Avšak po víťazstve v tomto kole sa ich zmocnil súťaživý duch a robili všetko, čo bolo v ich silách, aby vyhrali. Čo sa im nakoniec aj podarilo.“

       

      Žiaci majú dobré šance na umiestnenie aj v celoslovenskej súťaži. V krajskom kole dosiahli priemerný denný počet až 2295 WocaPoints na žiaka. Pre lepšiu predstavu – každá správna odpoveď pri precvičovaní znamená zisk približne 2 WocaPoints. V celoslovenskom kole sa finalisti nové slovíčka učia ešte dôkladnejšie, keďže titul celoslovenského šampióna majú už na dosah.

      Programátor Michal Ošvát, ktorý je autorom aplikácie WocaBee hovorí: „Som veľmi rád, že účasť aj zapojenie žiakov v druhom ročníku Jesenného WocaBee šampionátu prekročila naše očakávania. Celkovo sa súťaže v tomto roku zúčastnilo až 45.000 študentov cudzích jazykov zo Slovenska aj z Českej republiky. Víťazi okresných ako aj krajských kolách majú svoje prvenstvo skutočne zaslúžené. V tomto ročníku sme šampionát navyše obohatili o unikátne česko-slovenské finále, v ktorom sa stretnú víťazi celonárodných súťaží z oboch krajín. Verím, že naša súťaž Jesenný WocaBee šampionát je pre všetkých žiakov v tomto náročnom období vítanou motiváciou k učeniu.“ 

      Celoslovenského víťaza Jesenného WocaBee šampionátu 2020 spoznáme koncom novembra, a víťaza česko-slovenského kola už začiatkom decembra. Prajeme žiakom z nášho kraja veľa úspechov v učení!

    • Upozornenie
     • Upozornenie

     • Vážení rodičia žiakov 5. - 9. ročníka,

      prítomnosť Vášho dieťaťa na online vyučovacích hodinách je povinná. V prípade, že sa Vaše dieťa nezúčastní  z dôvodu návštevy lekára alebo z technických príčin, ste povinní ospravedlniť neúčasť Vášho dieťaťa u triedneho učiteľa včas.  V prípade, že neprítomnosť nebude ospravedlnená rodičom alebo lekárom, alebo sa Vaše dieťa nepripojí včas, bude mať neospravedlnenú hodinu. 

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu

     • Vážení rodičia, 

      pri opätovnom návrate vašich detí do školy po troch dňoch neprítomnosti dieťaťa v škole, je stále potrebné priniesť do školy podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré si môžete vytlačiť zo stránky Ministerstva školstva SR.

      Tlačivo je prístupné aj tu: 17760.docx

      ​​​​​​​

    • Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok
     • Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

     • ZŠ s MŠ Unín 450, 908 46 je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!
      Žiaci z triedy 6. A – Matúš Bajan, Mário Flamík, Šimon Pecha, Jakub Straka, Walter Göbl a Linda Frühaufová získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Skalica a postupujú do krajského kola.

      V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.
      V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
      Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok 
      WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.
      Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 
      45 000 žiakov.


      Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 3024!
      Stali sa tak 
      okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020.
      Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do 
      Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

      Mgr. A. Havlová

    • DEŇ ČERVENÝCH MAKOV
     • DEŇ ČERVENÝCH MAKOV

     • Pri príležitosti 102. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov si
      každoročne pripomíname výročie ukončenia prvej svetovej vojny.Aj tento rok, v úzkom kruhu detí navštevujúcich školský klub, sa s pani vychovávateľkouAnnou Glogovskou vybrali k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny v Uníne.
      11. novembru sa hovorí aj Deň červených makov, nakoľko tento červený kvet sa stal symbolom obetí a spomienok na vojnové hrôzy. Deti položili kvety a zapálili sviečky, takto skromne, bez účasti verejnosti, no s významným odkazom, že je dôležité si tieto momenty z histórie pripomínať, aby si ľudia vážili hodnotu mierového spolužitia azároveň si uvedomovali nebezpečenstvo hrôzy vojnového konfliktu.

      PaedDr. V. Žilínková

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Takto znie projekt, ktorým sa snažíme vyčariť úsmev na tvárach našich seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Hlavnou myšlienkou je urobiť radosť osamelým, priniesť im niečo výnimočné do často stereotypných dní, postarať sa o milé prekvapenie a potešiť ich maličkosťou. Už minulý rok sa naša škola zapojila do tejto výnimočnej akcie a obdarovala seniorov v Domove sociálnych služieb Barborka v Uníne rôznymi drobnosťami. V tomto roku by sme chceli potešiť i ďalších starších občanov v obci, ktorí žijú v samote.                                     

      Ak máte vo svojom srdci dosť lásky i pre cudzích ľudí, prispejte aspoň maličkosťou do našej vianočnej zbierky. Drobnosti ako drogériu, sviečky, rukavičky, sušienky, uteráky, .... môžete odovzdať v škole alebo v obchode Jednota do 12.12.2020.

      Ďakujeme !

    • Halloween v ŠKD
     • Halloween v ŠKD

     • Do galérie Halloween v ŠKD boli pridané fotografie.

      Halloween je jedným zo sviatkov, kedy my - deti môžeme ukázať svoju kreativitu v podobe masiek a vyrezaných tekvíc. Našu školu oživili zábavne a strašidelne vyrezané tekvice, ktoré svietili na hornej chodbe. Kostýmy všemožných strašidiel sveta ukázali na Halloweenskej párty, ktorá sa pod vedením pani družinárky Anny Glogovskej konala v školskom klube. Žiaci  vyrezávali tekvice, vyrábali lampášiky i tekvičky dopoludnia a počas viacerých dní súťažili v zručnosti a nápaditosti /tkanie pavučiny, najkrajšia múmia, strašidelná maska/ ba preukázali svoju statočnosť aj na ceste odvahy.

      Halloween nebol vždy radostným sviatkom. 31. október mal niekoľko názvov, niektorí ho nazývali diablovou nocou, pre iných to bola noc zla. Pre niektorých to bol deň šibalstiev, keď vystrájali iným ľuďom rôzne "žartíky". Niektoré "srandy" neboli práve zábavné. Halloween sa postupne začal meniť na rodinný sviatok. Ľudia sa obliekali do kostýmov a chodili "strašiť" známych, konali sa rôzne prehliadky kostýmov, spoločenské stretnutia.

      Dnes si ľudia zdobia svoje domovy a pečú tekvicové koláče. Deti sa tešia, že sa prezlečú za strašidlá všetkého druhu a chodia od domu k domu so sloganom "Trick or treat", čo znamená: "Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme". Majiteľ domu väčšinou obdaruje deti sladkosťami a ovocím.

      U nás, na Slovensku, sa síce nechodí od domu k domu, teda nemáme ani možnosť vykoledovať si sladkosti, napriek tomu sa tešíme na tento sviatok. Nakoľko 31. októbra deti mali jesenné prázdniny, tejto netradičnej zábavy si deti v škole užili o deň skôr.

    • Eko aktivita - technika 6.A
     • Eko aktivita - technika 6.A

     • Do galérie Eko aktivita - technika 6.A boli pridané fotografie.

      Predmetom činnosti v škole sú aj aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. Našou prioritou je využiť a zhodnotiť potenciál, ktorý je v školskej mládeži. Dlhodobo sa snažíme o systematické poskytovanie informácií z problematiky komunálneho odpadu, triedeného zberu – či recyklácie. Žiakov motivujeme rôznymi súťažami, kde kladieme dôraz aj na jednorázové zbery (papier), ale aj na získanie zručností a vnútorného presvedčenia, že triediť odpad je nevyhnutnosťou, ak chcú žiť v zdravej prírode.

      Na hodinách technickej výchovy žiaci 6. ročníka, v tímovej práci, zužitkovali technické zručnosti od myšlienky, plánu, návrhu a vlastného prevedenia k finálnemu výrobku- dizajnovo zaujímavému odpadovému košu, určenému do interiéru školy s dôvtipným riešením  možnosti triedenia odpadu. Na spoločnej práci sa podieľali, pochvalu a ocenenie svojej úžasnej práce si zaslúžia Martin Dermek, Jakub Straka, Šimon Pecha, Patrik Morávek a Matyas Němec.

      Sme hrdí a teší nás, že žiaci sa dokázali podieľať na spoločnom diele, rozvrhnúť si prácu, postup, a dokázali, že stačí im dať šancu ukázať svoje zručnosti a schopnosti!

       

      PaedDr. V. Žilínková

       

    • Zbierka Biela pastelka 2020
     • Zbierka Biela pastelka 2020

     • " Život je krajší, keď sa máte o koho oprieť! "

      Piatok 18. 9. 2020 bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

       Aj naša škola sa, tak ako po iné roky, zapojila do zbierky. Pastelkový dvojčlenný tím, postupne so zapečatenou pokladničkou, navštívil a oslovil všetky triedy a zamestnancov, aby prispeli na dobrú vec.  Darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný, rozdávali male plastové záložky v tvare bielej pastelky. Celkom malí i veľkí darcovia prispeli sumou 50 , ktorá bola zaslaná Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska do Bratislavy.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom a učiteľom za účasť na tejto akcii i dievčatám z 8.A triedy za pomoc pri organizovaní zbierky.

      Aj vďaka vám, sa mnohým nevidiacich a slabozrakých ľuďom pomôže k uľahčeniu ich vstupu do samostatného a radostnejšieho života… Ďakujeme!

       

      PaedDr. V. Žilínková

    • Privítanie prváčikov
     • Privítanie prváčikov

     • Do galérie Privítanie prváčikov boli pridané fotografie.

      Tento deň, 2. septembra, po prvý raz prekročilo prah školy aj 13 žiakov 1. ročníka v sprievode  sprevádzajúcej osoby, ktoré mali výnimku pre vstup a pohyb v priestoroch školy. Prvákov privítala triedna učiteľka Mgr. Ľubomíra Masaryková, prihovorila riaditeľka školy a starosta obce Ján Palkovič, ktorý odovzdal prvákom darčekové balíčky ako pozornosť, na pamiatku aj dobrý štart do školského vzdelávania.

       Prvákom, všetkým žiakom i všetkým zamestnancom želáme úspešný školský rok 2020/2021, veľa spokojnosti v škole, sily a radosti z úspechov!

     • Otvorenie školského roku 2020 / 2021

     • Netradičným spôsobom sa dňa 2. septembra 2020 (streda) o 8:00 hodine otvoril školský rok 2020/2021. V tomto mimoriadnom období Covid-19 žiaci, na rozdiel od predošlých rokov, sa nezdržovali pred školou a pri vstupe do budovy ich čakalo meranie teploty a dezinfekcia rúk.

      Učitelia i žiaci vstupovali do priestorov školy s rúškom na tvári.

      Po slávnostnám odznení hymny a príhovore riaditeľky školy Mgr. Vaňkovej, žiakov v triedach privítali triedni učitelia. Žiaci si vypočuli najnutnejšie usmerenia, pokyny a požiadavky vzhľadom na ochranu pred šírením koronavírusu.

      Rodičia a iné sprevádzajúce osoby žiakov, podľa nariadenia vyšších orgánov hygieny, nemali umožnený vstup do priestorov školy.

      PaedDr. V. Žilínková

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje