• Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka
     • Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 5. apríla 2022 sa vo Františkánskom kláštore v Skalici konalo okresné kolo Hurbanovho pamätníka. Súťaže sa zúčastnila naša žiačka Linda Horinková z V.A. Svojím výborným umeleckým prednesom poézie v II. kategórii získala pekné 3. miesto. 

      Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       

                                                       Mgr. Adriána Martišiaková

     • Nastal deň „D“

     • 20.4.2022 bol veľký slávnostný deň. Predškolákov čakal zápis do 1. ročníka. Konečne sme mohli po dvoch rokoch privítať na zápise okrem rodičov i deti. S veľkým očakávaním v očiach, krásne vyobliekaní, vyčesaní a s kytičkou pre svoju budúcu pani učiteľku prišli ukázať, ako sú pripravení na plnenie školských povinnosti od septembra 2022.  

      Tešíme sa na Vás, milí budúci prváci ! 

     • Apríl...Apríl...!

     • Dátum 1. apríl sa celosvetovo považuje za najvtipnejší deň, plný kanadských žartíkov, radosti
      zo života, akoby tento deň bol predzvesťou bláznivého aprílového počasia. Prvý apríl nám
      ohlasuje, že sa bude “lámať bláznivé” počasie, dážď, sneh, slnko, vietor a iné prírodné živly
      sa stretnú a preto to občas bude vyzerať komicky…
      Inak to počas tohto dňa nemohlo vyzerať ani v škole. Žiaci sa ukázali ako veľkí vyznávači
      aprílových žartíkov. Nechali sa inšpirovať falošným chrobákom na lavici, do pavučín z
      lepiacej pásky chytali každého, kto vstúpil do triedy… a všetko okorenili vtipnou pokrývkou
      hlavy. Prestávky sprevádzal smiech a radosť, ako niekoho nachytali na svojej neškodnej
      intrige. Spontánne sa stotožnili s dávnym posolstvom 1.apríla, aby sa beztrestne žartíkom
      podieľali na vnesení smiechu a veselosti do života, spríjemnenia pocitu vzájomnosti
      v školskom kolektíve.

    • Exkurzia Skalica
     • Exkurzia Skalica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Skalica.

       

      Dňa 31.3.2022 sa žiaci 7.A zúčastnili exkurzie v Skalici. Počas nej navštívili Strednú zdravotnícka školu a Záhorské múzeum.

      Ústrednou témou biológie v 7. ročníku je ľudské telo. Vďaka dlhodobej spolupráci so SZŠ v Skalici naši siedmaci majú možnosť navštíviť ju a dozvedieť sa od učiteľov a žiakov o poskytnutí prvej pomoci a vyskúšať si ju aj prakticky. Po absolvovaní teoretických informácií, kde sa dozvedeli, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna, si prakticky vyskúšali stabilizovanú polohu, resuscitáciu, prvú pomoc pri zlomeninách, popáleninách, vdýchnutí cudzieho telesa.

      V Záhorskom múzeu nás privítal a sprevádzal ThLic. Martin Hoferka, Th.D. . Dozvedeli sme o histórii a o živote ľudí na Záhorí, spoznali význam jednotlivých erbov obcí tohto regiónu, popozerali vystavené exponáty.

      Aj touto cestou chceme poďakovať SZŠ v Skalici, najmä pani zástupkyni Mgr. Alene Kučerovej, a Záhorskému múzeum, najmä ThLic.Martin Hoferka, Th.D., za ich čas, ochotu, ústretovosť a odovzdané informácie, ktoré obohatili výchovno-vzdelávací proces a priniesli nové poznatky žiakom VII.A.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje