• Zápis do 1.ročníka pre nový školský rok 2022/2023

     • Vážení rodičia,

      srdečne pozývame Vás a Vašich budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Unín 420.

      Zápis prebehne najskôr elektronickou formou do 14.4.2022, link na prihlášku nájdete tu: 

      https://zssmsunin.edupage.org/register/

      Prihlášku si po vyplnení vytlačte (ak nemôžete, urobíme tak za vás priamo na zápise v škole), podpíšte obaja zákonní zástupcovia (povinné) - a prineste so sebou v deň fyzického zápisu v škole.

      K zápisu si prineste k nahliadnutiu - rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča

      Slávnostný zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2022/23 bude prebiehať 20.04.2022 od 12.00 hod. do 16.00 hod. v triede I.A.  ( časový harmonogram zápisu Vášho dieťaťa si dohodnete vopred s p. učiteľkou v MŠ ) 

      Odklad povinnej školskej dochádzky, ako ho poznáte z minulosti, už nie je. Nahrádza ho Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Ak chcete, aby dieťa ešte rok pokračovalo v MŠ, vyznačte to v elektronickej prihláške.

       

      Prihlášku do ZŠ musíte vypísať, aj keď žiadate pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (bývalý odklad).

       

      K žiadosti o pokračovanie v MŠ musíte riaditeľke ZŠ predložiť:

      • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
      • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast 

       

      Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nájdete tu

      pokracovanie_PPV.doc

      V prípade otázok a nejasností neváhajte kontaktovať riaditeľku školy,                                 

      Mgr. Michaelu Vaňkovú na tel. čísle 0905614464.

     • Svetový deň vody 2022

     •  „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“  Leonardo da Vinci    

      Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Voda je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru. Voda je najbežnejšia kvapalina. Je nepostrádateľná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

       Svetový deň vody (angl. World Water Day) je určený na 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN). Aj na našej škole sme si pripomenuli dôležitosť vody. Žiaci 9. A si pripravili prezentácie, aktivity, pokusy, súťaže a kvízy pre žiakov všetkých ročníkov. Primerane svojmu veku sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí, ale aj dôležitých faktov o vode, o kolobehu vody v prírode, o tom aká je voda pre nás vzácna a zdravá tekutina, aké sú pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť a hlavne ako svojím pričinením ju chrániť.

      Verím, že všetci sa budeme správať zodpovedne a budeme šetriť naše prírodné zdroje – teda i vodu!

      Mgr. A. Havlová

     • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

     • Dátum 21.marec sa vo svete spája s Dňom Downovho syndrómu. Na znak oslavy ľudskej jedinečnosti sa nosia dve rozdielne ponožky. Žiaci 9.A zorganizovali podujatie s názvom „Ponožková výzva“, ktorej cieľom bola výzva šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, nakoľko ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou.

              Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môžu deti a mládež, každý z nás, búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti, mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život, boli akceptovaní, prijatí s láskou a úctou.

              Potešilo nás, že do akcie, na podporu osôb trpiacich Downovým syndrómom sa zapojili všetky triedy, žiaci i zamestnanci školy!                                                      

                                                                              žiaci 9.A

    • Čo vieme o jablku?
     • Čo vieme o jablku?

     • Záhradníctvo Plantex, ktoré sme si vybrali ako dodávateľa školského ovocia, sa o naše deti stará vzorne. Nielenže nám priváža krásne a chutné ovocie a ovocné šťavy do školskej jedálne, ktoré je s láskou vypestované v sadoch na slovenských poliach, ale nedávno nás oslovilo s milým prekvapením pre našu školu. Vyhrali sme v súťaži sprievodného programu EÚ Školského ovocia „Čo vieš o jablku ?“ Náš ovocný sad bude pýšiť výhrou a to desiatimi ovocnými stromčekmi podľa výberu. O stromčeky sa budeme so žiakmi vzorne starať a už teraz sa tešíme na budúcu úrodu.

                   Ďakujeme kolektívu školského ovocia firmy Plantex

     • Chceme pomôcť

     • Aj naša škola sa zapojí do zbierky  pomoci deťom a mamičkám, ktoré museli utiecť z vojnou zasiahnutých oblastí Ukrajiny.

      V spolupráci s Farskou charitou Gbely.

      Kedy?    Každý deň od 28.3. 2022 do 4.4. 2022

      Kde?      Zborovňa ZŠ

      Čo?        Priniesť môžete:

      Trvanlivé potraviny: cestoviny, čaj, káva, múka, ryža, sušené mlieko, konzervy, sladkosti...

      Hygienické potreby: šampón, sprchový gél, mydlo, zubná pasta, kefka, vlhčené utierky, uteráky...

      Potreby pre malé deti: plienky, cumlíky, dojčenské fľaše, detská výživa, detské mlieko...

      Školské potreby: písanky, farbičky, perá, ceruzky, papiere....

       

      ĎAKUJEME 

    • Korčuľovanie - II. stupeň
     • Korčuľovanie - II. stupeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuľovanie - II. stupeň.

       

      V piatok, 11. 3. 2022 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili korčuľovania na zimnom štadióne v Senici. Na ľade sa žiakom venovali pani učiteľky – Martišiaková, Bartová a Havlová. Mnohí stáli na korčuliach po prvý raz a tak prvé zoznamovanie sa s ľadovou plochou bolo veľmi náročné. Žiaci sa učili správne stáť na ľade, aby mali správny postoj a dodržiavať správny postup pri korčuľovaní. Zo začiatku stáli len pri mantineloch, bezpečne sa presúvali popri nich a ku koncu sa snažili korčuľovať spolu s ostatnými. Zdatnejším, ktorí podali pomocnú ruku ostatným, pomáhali im korčuľovať, veľmi pekne ďakujem za ochotu a pomoc. V neposlednej rade veľmi pekne ďakujem pani učiteľke Hasákovej, ktorá sa starala o všetkých, čo oddychovali.  Zažili sme doobedie plné radosti a pekných zážitkov a verím, že si to opäť niekedy zopakujeme.

       

                                                                           Mgr. Andrea Havlová

    • Šaliansky Maťko - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko - školské kolo.

       

      V pondelok, 14.3.2022 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Mohli sa jej zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, pričom boli rozdelení do týchto kategórií:

      1. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

      2. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ

      3. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

       

      Výsledky:

      1. kategória:

      1. miesto – Žofia Karasová

      2. miesto – Kristína Štetinová

      3. miesto – Terézia Cvečková

       

      2. kategória:

      1. miesto – Tomáš Balga

      2. miesto – Gregor Hoferka

      3. miesto – Samuel Drúžek a Sandra Sára Sejnová

       

      3. kategória:

      2. miesto – Jakub Straka

       

      Všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili ďakujeme. Žiaci, ktorí získali 1. miesto postupujú na obvodné kolo. Všetci im držíme palce!

       

                                                                               Mgr. Martišiaková

     • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 24. 02. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Prednesu poézie a prózy sa zúčastnilo 27 žiakov I. a II. stupňa, ktorí súťažili v troch kategóriách.  V každej kategórii mohli žiaci získať tri miesta, pričom víťazi prvých miest postupujú do obvodného kola Hurbanovho pamätníka v Holíči.

      I. kategória-poézia:  1. miesto:  Nina Júnošová, žiačka 4.A

                                           2. miesto:  Martina Lukáčová, žiačka 4.A

                                           3. miesto:  Samuel Masaryk, žiak 3.A

      I.kategória-próza:     2. miesto: Ondrej Havel, žiak 4.A

                                            3. miesto:  Matias Huliman, žiak 2.A

      II. kategória-poézia:  1. miesto:  Linda Horinková, žiačka 5.A

                                             2. miesto:  Adrián Bombola, žiak 5.A

                                             3. miesto:   Terézia Náhliková, žiačka 6.A

      II.kategória-próza:     2. miesto: Sebastian Drúžek, žiak 5.A

      III. kategória-poézia:  1. miesto:  Sabina Husárová, žiačka 9.A

                                              2. miesto:  Sophia Oravcová, žiačka 8.A

                                              3. miesto:  Linda Fruhaufová, žiačka  7.A

      III.kategória-próza:     1. miesto: Simona Chrenková, žiačka 8.A 

                                               2. miesto: Karin Palkovičová, žiačka 9.A

                                                3. miesto: Martin Hoferka, žiak 7.A

      Všetkým víťazom gratulujeme a postupujúcim držíme palce do obvodného kola v Holíči, kde nás budú  ďalej reprezentovať.

    • Testovanie žiakov 9. ročníka
     • Testovanie žiakov 9. ročníka

     •  

      • Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T9 – 2022

       • Dňa 6.4.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9-2022. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2. Test z matematiky píšu 90 minút, test zo slovenského jazyka a literatúry 70 minút.
       • Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky:  zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.
       • Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2022 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

      Mgr. D.Hladká

    • 2% z daní
     • 2% z daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      ak máte možnosť, venujte v tomto roku 2% z daní občianskemu združeniu Harmónia, ktoré je našej základnej škole veľmi nápomocné. Každý rok z tohto Vášho daru kupujeme školské pomôcky, priamo interaktívne tabule, ktoré nám uľahčujú prácu s deťmi. Ak sme Vás oslovili, prineste potrebné vyplnené tlačivá do poštovej schránky školy alebo ich odovzdajte priamo na daňovom úrade.

      V prípade, že nemáte dané tlačivá, nájdete ich na našej webovej stránke v sekcii O škole - "2%dane"

      VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje