• Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 9.2.2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiaci VII.A – Bajan
      Matúš, Hoferka Martin. Vo svojej kategórii E obsadili veľmi pekné 4.m. /Hoferka/ a 5.m. /Bajan/.
      Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi a v silnej konkurencii sa nestratili. Blahoželáme im a ďakujeme za
      úspešnú reprezentáciu školy a najmä za čas, ktorý doma venovali príprave na olympiádu.


      Mgr. Adela Bartová

     • Deň svätého Valentína – sviatok zamilovaných

     • Nech Valentín každý deň tu,medzi nami, býva,

      nech cítime k sebe lásku  a priateľstvo, čo každé srdce skrýva !  

       

      S týmito slovami žiaci 9. ročníka dňa 14. 2.2022 pri vchode do budovy školy vítali žiakov a zamestnancov školy. Sv. Valentín je nielen sviatkom zaľúbených, ale aj dňom pre rodiny, priateľov a všetkých, s ktorými sa stretáme. Školská akcia sa rozhodne neviazala s komerciou, ani nekopírovala žiadne historické puto.  Žiaci si pripravili valentínske srdiečka a dekorácie. Vestibul zaplnili srdiečka z papiera, vystrihované, kreslené, textilné, mozaikové, vyrezávané z dreva, ale i upečené. V Deň sv. Valetína žiacka porota vybrala víťazov za viaceré kategórie. Všade prevládala atmosféra lásky, priateľstva, čo umocňovali cez prestávku znejúce melódie, ktoré si mohol každý žiak zvoliť zahrať pre svojho kamaráta. Ale piesňou potešili aj učiteľov, kuchárky, bufetárku, tety upratovačky.

               Víťazi valentínskych pozdravov boli odmenení drobnosťou. Ale skutočnými víťazmi boli všetci, ktorým v srdciach znie harmónia citu lásky s úctou, toleranciou a pochopením k iným, k spolužiakom, starším i mladším.

              My, žiaci 9.ročníka dodávame, že nie iba na sv.Valentína, ale predsa každý deň v roku, by sme všetci mali byť k sebe dobrí, ľúbiť sa, mať úctu, a prijať s láskou každého.

                                                                                                                   žiaci IX.A triedy

       

     • Učíme sa v maskách

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Učíme sa v maskách.

      „Učíme sa v maskách“, tak si povedali žiaci, keď sa v posledný januárový deň chystali do školy. Východiskom akcie bolo podporiť individuálne potenciály, v snahe zabrániť umelému vytváraniu špeciálnych skupín. Táto aktivita bola pokračovaním cieľov školy, posilniť sociálne vzťahy, solidaritu, vnímanie spoločenských súvislostí spojených s tradíciam obdobia Fašiangov, využívať spoločné aktivity, nikoho nevynechať, nevyčleňovať, neoddeľovať, aby každé dieťa, bez obmedzení, bolo členom svojej triedy (spoločenstva školy). Vytvorením masiek bola podporená iniciatíva žiakov, ich nápaditosť, kreativita a samostatnosť, aby každé dieťa mohlo uplatniť svoje špecifické vlohy a schopnosti, pri vlastnom pričinení viac-menej vo svojej maske zapadnúť ako súčasť komunity pri vstupe do fašiangovej atmosféry. Každý žiak potrebuje dostatok skúsenosti a okamžitú spätnú väzbu, ktoré hovoria, že jeho prínos má tiež hodnotu a ocenenie, čo predstavuje „emočný zisk“ pre dosiahnutie stavu vnútornej spokojnosti v škole.

       

                                                                                                            PaedDr. Viola Žilínková

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje