• Prezentácia projektu ENTER Telekom
     • Prezentácia projektu ENTER Telekom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prezentácia projektu ENTER Telekom.

      Pred rokom sa naša škola zapojila do grantového programu ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia. Vďaka tejto výzve škola získala sady micro:bitov a ich doplnkov. Čo je Micro:bit a ako sa s ním žiaci zoznámili sa môžete dočítať v správe z júna 2020.

                  Práca s Micro:bitom zahŕňa návrh a realizáciu rôznych interaktívnych objektov a inštalácií. Umožňuje vytvárať hmatateľné produkty v reálnom svete, ktoré pochádzajú z fantázie žiakov. Prostredníctvom Micro:bitu žiaci spájali rôzne virtuálne vnemy s hmatateľnými objektami. Rozvíjali niekoľko základných kľúčových kompetencií: porozumenie počítačovým systémom, schopnosť presne formulovať problémy, porozumenie organizácii a analýze dát.

                  Dňa 22. 10. sa žiaci prvého aj druhého stupňa zúčastnili prezentácie malého zlomku toho, ako sa Micro:bit môže naprogramovať a využiť na zábavu, ale aj vzdelávanie. Prezentácia začala  konštrukciou zo stavebnice Lego, ktorá bola obohatená o Micro:bit so svetelným nápisom AHOJ! a blikajúcim smajlíkom. Zábava s Micro:bitom je nekonečná. Micro:bit je možné použiť ako kocku k doskovej hre Človeče nehnevaj sa – trasením vygeneroval číslo od 1 do 6. Dva rovnako naprogramované Micro:bity poslúžili k hre – Kameň, papier, nožnice. Jabĺčko vyrobené technikou paper mache poslúžilo ako podstavec pre časovač na štýl hry Tik-Tak-Bum. Micro:bity naprogramované ako počítadlo, či ukazovateľ smeru sa stali súčasťou dreveného labyrintu.  Časť prezentácie venovanej vzdelávaniu zastúpil funkčný klavír vyrobený len z papiera a alobalu, ktorý môžu žiaci použiť na hodinách hudobnej výchovy. Micro:bit ako kompas, semafor či súčasť elektrického obvodu využijú žiaci na hodinách prírodovedy a fyziky. Elektrický obvod bol prezentovaný s niekoľkými obmenami -  ak sa vytvoril elektrický obvod, tak sa na Micro:bite objavil obrázok rakety a z reproduktora sa ozval tón. Žiaci mohli vytvoriť elektrický obvod aj stlačením jedného konca krokosvorky a citróna, ktoré boli napojené na Micro:bit. A na záver prezentácie mohli žiaci vidieť komponenty Micro:bitu – Ring:bit car a MOVE mini.

                  Učiť sa programovať s Micro:bitom je zábava! Verím, že si Micro:bit nájde svoje miesto na hodinách informatiky a využitie v praxi v ostatných školských predmetoch.

      Mgr A. Havlová, Mgr. A. Martišiaková, Mgr. D. Hladká

                 

    • Ako si tu žijeme ...
     • Ako si tu žijeme ...

     • Radi by sme vás oboznámili s aktuálnym dianím na našej škole v posledných dňoch a tiež aj  s tým, čo nás čaká v najbližšej dobe.

      ☺Biela pastelka – na škole sa vyzbieralo 130 €. VEĽKÉ  ĎAKUJEME !!!

      ☺Cezpoľný beh

      ☺Súťaž „Hovorme o jedle“

      ☺Zber papiera – víťaznú triedu čaká voňavá a chrumkavá pizza, najlepší jednotlivci budú tiež ocenení a každý, kto sa zapojí, tiež bude odmenený

      ☺Sladká desiata – 14.10. si žiaci pochutili na jabĺčkových štrúdliach, ktoré im upiekli pani učiteľky z jabĺk zo školského sadu

      ☺Zdravá desiata – v piatok 15.10. mali žiaci na desiatu rôzne druhy ovocia

      ☺Jabĺčková súťaž

      ☺Farebný týždeň – týždeň od 18.10. do 22.10. sa všetci v škole pokúšame zladiť oblečenie do rovnakých farieb   

      ☺Zber plastových vrchnákov – počas roka môžu žiaci nosiť vrchnáky od plastových fliaš, ktoré sa odovzdajú tomu, kto ich potrebuje

      ☺Október – mesiac úcty k starším – keďže kvôli pandemickej situácii nemôžeme osobne svojím vystúpením potešiť starkých, tak ako bývalo zvykom v minulých rokoch, tak sme sa rozhodli nahrať náš program a potešiť klientov DSS Barborka online a taktiež im vyrobiť niečo pre potešenie

      ☺Strašidelné prekvapenie

      Mgr. A. Bartová

    • Cezpoľný beh - okresné kolo Holíč 2021
     • Cezpoľný beh - okresné kolo Holíč 2021

     •  

      V septembri 2021 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo v cezpoľnom behu.

      Dňa 13. 10. 2021 sa v Holíči konalo okresné kolo v cezpoľnom behu. Na štarte sa prezentovalo 7 družstiev žiačok a 8 družstiev žiakov. 

      Okrem družstiev bola samostatne vyhodnotená aj súťaž jednotlivcov. Našu školu reprezentovali žiaci a žiačky: Adela Bombolová, Nikola Šeniglová, Martin Dermek, Filip Šebesta, Sabina Husárová a Daniel Matuský. 

      Medzi jednotlivcami získali: Sabina Husárová - 9. miesto, Filip Šebesta - 11. miesto, Adela Bombolová a Daniel Matuský - 18. miesto, Nikola Šeniglová - 20. miesto. 

      Za reprezentáciu školy im ďakujeme.

       

                                                                                    Mgr. Adriána Martišiaková

    • OZNAM
     • OZNAM

     •  

      Vážení rodičia,

      s účinnosťou od 18. 10. 2021 sa mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021.

       Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

                              a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka

                              b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

                              c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné

    • Farebný týždeň
     • Farebný týždeň

     • Budúci týždeň (18.10. - 22.10. 2021) sa zladíme do rovnakých farieb a veríme, že mnohé odtiene danej farby nám spestria deň, vyčarujú úsmev na tvári a zjednotia školu v spoločnom duchu. 

      Ako sa v ktorý deň obliecť? 

      PONDELOK - modrá / ružová / kombinácia oboch

      UTOROK - žltá / zelená / kombinácia oboch    

      STREDA - jesenná - oranžová / hnedá / kombinácia oboch

      ŠTRVRTOK - čierna / biela / kombinácia oboch

      PIATOK - červená

      Tešíme sa na výnimočné farebné kreácie, v ktorých vás uvidíme. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje