• ŠKOLA VOLÁ
     • ŠKOLA VOLÁ

     • Školský rok 2021/2022


      Slávnostné zahájenie šk. roka 2021/2022 bude  2. septembra 2021 o 8.45 hod.

      Nie je potrebné, aby žiaci prichádzali skôr. Žiaci si prinesú so sebou prezuvky a prváci aj školskú aktovku.

      Do budovy školy môžu vstúpiť len rodičia detí 1. ročníka, ktorí musia pri vstupe odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti seba a dieťaťa.

      -bezpríznakovosť rodiča (návštevy) - Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_rodic.doc

      Prváci sa zoznámia so svojou triedou a rodičia sa dozvedia potrebné informácie. Približne o 9.30 odchádzajú prváci aj rodičia domov, obed aj ŠKD prvý deň nefungujú.

      Pri vstupe do budovy školy sa budú žiaci riadiť pokynmi zamestnancov školy.  Každý žiak odovzdá vyhlásenie o bezpríznakovosti (buď cez edupage alebo písomne) - Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak.doc

      Rovnaké vyhlásenie treba odovzdať pri absencii žiaka dlhšej ako 3 dni (vrátane víkendov).

      - Všetci žiaci aj zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty !

      - V prípade pozitívneho výskytu žiaka ide do karantény daná trieda, okrem žiakov, ktorí majú výnimku. Škola by podľa posledných pokynov nemala zatvárať plošne.  

      Kto má výnimku z karantény ?

      Výnimku z karantény pri úzkom kontakte má osoba, ktorá

      • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, alebo
      • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou, alebo
      • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
      • prekonala ochorenie COVID19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

      -Potvrdenie o výnimke z karantény preloží zákonný zástupca triednemu učiteľovi na začiatku šk. roka (alebo ihneď po nadobudnutí výnimky) - tlačivom alebo rovno cez edupage -  Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.doc​​​​​​​


    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení občania,
      ZŠ s MŠ Unín ponúka na odpredaj za symbolické ceny zachovalé školské lavice a stoličky.
      Lavica sa odpredáva za 2 € a stolička za 0,50 €.
      Odvoz tohto nábytku bude možný kedykoľvek po dohode
      s riaditeľkou školy na tel.č. 0905614464.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje