• Koncoročný výlet loďou k hradu Devín - II. stupeň
     • Koncoročný výlet loďou k hradu Devín - II. stupeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncoročný výlet loďou k hradu Devín - II. stupeň.

      Deň 23. 6. 2021 bol ten pravý deň na koncoročný výlet pre žiakov a učiteľov II. stupňa. Vybrali sme sa na plavbu loďou po Dunaji od prístavu až pod hrad Devín. Počas 1,5 hodinovej plavby si deti mohli pozrieť brehy Dunaja na Bratislavskej strane i Rakúskej strane. Stretli sme niekoľko lodí i malých kajakárov. Po zdĺhavej ceste autobusom sme konečne dorazili do cieľa, kde nás už čakala pani sprievodkyňa, ktorá nám veľmi zaujímavo odprezentovala celú históriu hradu a hradnej studne. Pod Devínom si zopakovali, čo je to sútok dvoch riek, a hlavne, že ide o rieku Dunaj a Moravu. Po odprezentovaní histórie sme sa poprechádzali po celom hrade. Nezabudnuteľný bol výhľad z hornej časti, kde bol nádherný výhľad nielen na rieky Dunaj a Moravu, ale aj okolitú krajinu. Prechádzali sme sa po rôznych chodbičkách, kde sa nachádzajú výstavy z dávnej minulosti… Nachvíľu sme sa stali súčasťou tejto histórie. A výlet sme zavŕšili neskorším obedom v McDonalde.

       

      Mgr. Adriána Martišiaková

    • INZERÁT
     • INZERÁT

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú /zástup počas MD/  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou na nasledujúce predmety: biológia, fyzika, geografia s nástupom od 1. 9. 2021. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 15. 07. 2021 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • Druhé kolo volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ Unín
     • Druhé kolo volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ Unín

     • Vážení rodičia,

      I. kolo volieb rodičov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Unín bolo neplatné, nakoľko bola veľmi malá účasť voličov. 

      Srdečne Vás pozývame na II. kolo volieb, ktoré sa uskutoční 17.06.2021 od 13.00 do 15.30 hod. vo  vestibule základnej školy.          

       

                                                                                          riaditeľka školy

    • Školský klub detí 2020/2021
     • Školský klub detí 2020/2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský klub detí 2020/2021.

      V tomto školskom roku sme od októbra fungovali len ako jedno oddelenie - a to iba s tými najmenšími.

      Žiaci s venovali rôznym činnostiam: hranie, čítanie, kreslenie, vyšívanie, pohyb na čerstvom vzduchu, výroba rôznych výrobkov, hra s legom.

      Zároveň sme rozganizovali aj "halloween" a karneval. Rozprávali sme sa o zvykoch a tradíciach. S malými drobnosťami sme potešili aj klientov DSS Barborka. 

       

      Anna Glogovská vychovávateľka

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje