• 2% z daní
     • 2% z daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      ak máte možnosť, venujte v tomto roku 2% z daní občianskemu združeniu Harmónia, ktoré je našej základnej škole veľmi nápomocné. Každý rok z tohto Vášho daru kupujeme školské pomôcky, priamo interaktívne tabule, ktoré nám uľahčujú prácu s deťmi. Ak sme Vás oslovili, prineste potrebné vyplnené tlačivá do poštovej schránky školy alebo ich odovzdajte priamo na daňovom úrade. Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane): možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie 

      V prípade, že nemáte dané tlačivá, nájdete ich na našej webovej stránke v sekcii O škole - "2%dane". 

      Prípradne tu: vyhlasenie-o-poukazani-dane_2021(1).pdf

      Veľmi pekne ďakujeme.

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hovorme o jedle.

      Aj tento školský rok, pred karaténnymi obmedzeniami, sa žiaci stihli aktívne zapojiť do VIII. ročníka celoslovenskej súťaže „Hovorme o jedle“, ktorá bola venovaná problematike stravovania, potravín a regionálneho rozvoja. Škola sa zapojila v kategórii literárnych prác o potravinách „Potravinová sebestačnosť nie je prázdne slovo“. Súťažné príspevky boli natoľko úspešné, že v prvej kategórii (žiaci 5.-6. roč.) víťazná práca patrila Linde FRUHAUFOVEJ. V 2.kategórii (žiaci 7.-9. ročník) víťazné umiestnenie získala Ema SLOBODOVÁ. Nakoľko vyhodnotenie výsledkov bolo, z dôvodov karanténnych opatrení, až v dobe uzavretia škôl, udeľovanie cien, ako po iné roky, neprebehlo v Bratislave. Ceny autorkám víťazných prác boli doručené kuriérom priamo škole a odovzdané obom žiačkam.
      Ocenené žiačky svojou aktivitou a úspechom nielen potešili, ale dokázali znásobiť minuloročné prvenstvá žiakov ZŠ Unín. Obe víťazné práce prinášame v plnom znení: 

      Ema Slobodová: Ema_Slobodova_HoJ_-Liter.praca.docx

      Linda Frühaufová: Linda_Fruhaufova_HoJ_Liter.praca.docx

      PaedDr. V. Žilínková

    • Vzdelávanie v MŠ a ZŠ od 22. 2. do 26. 2.
     • Vzdelávanie v MŠ a ZŠ od 22. 2. do 26. 2.

     • Vážení rodičia,

      UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 nám nariaďuje, aby sa pri prezenčnom vyučovaní detí a žiakov v MŠ a ZŠ preukazovali rodičia aj zamestnanci školy negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Preto, aby sme mohli pokračovať v prezenčnom vyučovaní žiakov I. stupňa a detí MŠ, musíte 22. 2. 2021 znova predkladať nové vyhlásenia o bezinfekčnosti a kópie negatívnych testov jedného zákonného zástupcu (alebo niektorú z výnimiek).

      Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

      18665.doc

       

    • Vzdelávanie v MŠ a ZŠ od 15.2. do 19.2.
     • Vzdelávanie v MŠ a ZŠ od 15.2. do 19.2.

     • Vážení rodičia,

      UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 nám nariaďuje, aby sa pri prezenčnom vyučovaní detí a žiakov v MŠ a ZŠ preukazovali rodičia aj zamestnanci školy negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Preto, aby sme mohli pokračovať v prezenčnom vyučovaní žiakov I. stupňa a detí MŠ, musíte 15.2. znova predkladať nové vyhlásenia o bezinfekčnosti a kópie negatívnych testov jedného zákonného zástupcu (alebo niektorú z výnimiek).

      Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

      18665.docx  

    • Otvorenie prevádzky ZŠ s MŠ Unín
     • Otvorenie prevádzky ZŠ s MŠ Unín

     • Vážení rodičia,

      na základe usmernenia ministerstva školstva bude od 8. 2. 2021 obnovená prevádzka Základnej školy s materskou školou Unín pre všetky deti z materskej školy a pre všetkých žiakov 1. stupňa základnej školy.

      Podmienky nástupu do školy a škôlky! 

      V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude potrebný:

      1.  negatívny test jedného zákonného zástupcu

      2. podpísané Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť tu:  18620.docx

      V pondelok ráno /8.2./  je potrebné pri vstupe do budovy odovzdať Čestné prehlásenie a kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, prípadne potvrdenie od lekára, že chorobu rodič prekonal. 

      Bez vyplneného a podpísaného tlačiva o bezinfekčnosti a kópie negatívneho testu jedného zákonného zástupcu nebude možné, aby dieťa vstúpilo do priestorov školy  a škôlky.

      V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi na prezenčnú výučbu, je potrebné odhlásiť ho z obeda u vedúcej školskej jedálne.

       

      Žiaci 2. stupňa základnej školy sa naďalej budú vyučovať dištančne.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje