• Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      oznamuje Vám, že na základe rozhodnutia konzília epidemiológov bude od 1. februára 2021 materská škola a základná škola v obci pokračovať tak ako v súčasnosti.

      Materská škola bude naďalej otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu.

      Ak sa situácia zlepší, od 8. februára by sa otvorila prevádzka pre všetky deti MŠ a pre I. stupeň ZŠ.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že podľa usmernenia ministerstva školstva, bude budúci týždeň od 25.1 do 29. 1. 2021 pokračovať otvorenie prevádzky MŠ znova len pre deti  zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.  O otvorení prevádzky pre všetky deti budete informovaní prostredníctvom webovej stránky školy.

      Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ sa budú naďalej vyučovať dištančne.  Ďakujeme  za porozumenie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia detí MŠ a žiakov ZŠ

      podľa usmernenia ministerstva školstva, bude budúci týždeň od 18.1. do 22.1.2021 pokračovať otvorenie prevádzky MŠ znova len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Riaditeľka školy ďakuje zákonným zástupcom, ktorí sú na materskej dovolenke alebo z rôznych iných dôvodov doma za doterajšiu disciplinovanosť a znova žiada, aby v tomto termíne neprivádzali deti do kolektívu MŠ.

      O otvorení prevádzky pre všetky deti budete informovaní prostredníctvom webovej stránky školy.

       

      Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ sa budú naďalej vyučovať dištančne.

      Vedenie školy Vám ďakuje za porozumenie.

    • Oznam pre rodičov detí MŠ
     • Oznam pre rodičov detí MŠ

     • Vážení rodičia detí MŠ,

      po dohode so zriaďovateľom a podľa odporúčaní ministra školstva, bude od 11. januára 2021 otvorená prevádzka MŠ len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zároveň žiadame zákonných zástupcov, ktorí sú na materskej dovolenke alebo z rôznych iných dôvodov doma v termíne od 11.1. do 15.1.2021, aby deti neprivádzali do kolektívu MŠ a odhlásili ich  zo stravy u vedúcej jedálne.

      Prevádzka MŠ bude pre všetky deti otvorená od 18.1.

       

      Za porozumenie ďakujeme.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      želám Vám pokojný rok 2021, veľa zdravia, úspechov, radosti a spokojnosti.

       

      V súčasnosti sa situácia v našej krajine veľmi často mení a podľa toho sa menia i podmienky nástupu detí do MŠ a ZŠ.

       

      Momentálne platí takýto plán:

      a) od 11.1. do 15.1.2021

      I. a II. stupeň – dištančné vzdelávanie podľa stanoveného rozvrhu, ktorý upresnia žiakom triedni učitelia.

      O otvorení MŠ od 11.1. Vás budem informovať po konzultácii so zriaďovateľom.      

                                          

      b) od 18.1. do 22.1.2021 

      I.stupeň – nástup do školy bez testovania – prezenčné  vzdelávanie                           

      II. stupeň – naďalej dištančné vzdelávanie

       

      c) od 25. 1. 2021                                                                                                            

      I. stupeň – prezenčné vzdelávanie

      II. stupeň – nástup do školy s podmienkou testovania ( žiak + 1 rodič)

       

      O spôsobe testovania žiakov, rodičov a zamestnancov školy a rôznych ďalších zmenách Vás budem včas informovať.   

       

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      určite si všetci momentálne želáme, aby sme konečne naskočili do starých koľají a na túto ťažkú dobu rýchlo zabudli. Musíme byť trpezliví, zodpovední a verím, že to spoločne zvládneme. Želám Vám ešte pekný zvyšok prázdnin a pevné nervy v ďalšom vzdelávaní.

        

                                                                                                                  Mgr. Vaňková

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje