• Oznam
     • Oznam

     • Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny  v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v základnej škole v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      V materskej škole sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka.

       

    • Uzatvorenie prevádzky ZŠ s MŠ Unín
     • Uzatvorenie prevádzky ZŠ s MŠ Unín

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom žiakov 1. stupňa a  detí v MŠ,

       

      že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici uzatvárame od zajtra 10.12.2020 na dobu 10 dní  prevádzku Základnej školy s materskou školou Unín z dôvodu pozitívnych testov zamestnancov na COVID 19. 

      Vedenie školy odporúča rodičom, aby sa deti zdržiavali len v domácom prostredí.

      Zároveň vyzýva rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia horných dýchacích ciest alebo iných ochorení kontaktovali svojho detského lekára. V prípade predĺženia uzatvorenia prevádzky základnej školy Vás budeme včas informovať. Informácie budú uverejňované na webovej stránke školy https://zssmsunin.edupage.org/ .

      Za porozumenie a pochopenie vzniknutej situácie Vám vedenie školy vopred ďakuje.

    • Jesenný WocaBee šampionát - FINÁLE
     • Jesenný WocaBee šampionát - FINÁLE

     • V mesiaci november odštartoval jesenný WocaBee šampionát. Ako ste už boli informovaní, žiaci 6. A triedy - Matúš Bajan, Mário Flamík, Šimon Pecha, Jakub Straka, Walter Göbl a Linda Frühaufová vyhrali dňa 13. 11. okresné kolo. Víťazstvo ich veľmi povzbudilo a s chuťou sa pustili do súťaženia v krajskom kole. Ich usilovnosť v učení a precvičovaní slovnej zásoby ich priviedla dňa 20. 11. k víťazstvu v krajskom kole. Žiak Matúš Bajan sa umiestnil v TOP 10 spomedzi všetkých súťažiacich zo všetkých krajov. Cena za 1. miesto v krajskom kole: aplikácia WocaBee na nasledujúci školský rok zadarmo.
      V dňoch od 24. do 27. 11. bojovali v celoslovenskom kole tohto šampionátu. Odhodlane a neúnavne precvičovali slovnú zásobu, aby nahrali čo najviac bodov. Počet bodov bol naozaj obdivuhodný – 4823bodov/žiak (2 body získali za 1 správne slovíčko).
      Naša top trojka:
      Prvé miesto vybojoval Matúš Bajan s počtom 76 108 bodov – čím sa dostal do celoslovenského
      rebríčka a umiestnil sa na 4. mieste.
      Na druhom mieste sa umiestnil Mário Flamík, ktorý nahral 20 183 bodov.
      Tretie miesto získal Jakub Straka s počtom bodov 16 325.
      Spolu s ostatnými spolužiakmi, tak vybojovali krásne 5. miesto v celoslovenskom kole Jesenného WocaBee šampionátu. Blahoželám!

      Mgr. Andrea Havlová

    • Anglický jazyk online v 6.A trochu inak
     • Anglický jazyk online v 6.A trochu inak

     • Do galérie Anglický jazyk online v 6.A trochu inak boli pridané fotografie.

      Online vyučovanie je iné ako to, ktoré zažívame v triede. Pre žiakov 2. stupňa toto obdobie už trvá príliš dlho a v poslednej dobe sú často nesústredení, nepozorní a unudení. Preto som sa prihlásila na webinár – Ako na online angličtinu zábavnejšie a užitočnejšie. Načerpala som veľmi veľa nápadov ako spestriť online hodiny. Súčasťou webinára bola aj ponuka lektorky Libuše Wienkovej (z jazykovej školy Class a Camp Wonderland). Túto ponuku sme pretavili do 2 online hodín, ktoré viedla Lili a žiaci mali skúsenosť aj s iným vyučujúcim a novými aktivitami. Hodiny boli vedené len v anglickom jazyku, popretkávané rôznymi hrami (žiaci súťažili i v online prostredí) a komunikačnými aktivitami. Verím, že tieto hodiny boli pre všetkých veľmi
      obohacujúce.

      Mgr. Andrea Havlová

    • ADVENT
     • ADVENT

     • Vianočné sviatky sú spojené s narodením Ježiška a advent túto chvíľu má prehĺbiť.
      Advent bol vždy časom pôstu, pri ktorom sa mali ľudia venovať zbožnému rozjímaniu a
      striedmosti v jedle a pití (pôst). Štyri adventné nedele nás nabádajú k bedlivosti, pokániu, radosti a
      posledná adventná nedeľa je venovaná udalostiam bezprostredne pred narodením Ježiša. Advent
      vrcholí Sviatkom narodenia Pána.
      Deti vnímajú adventné obdobie po svojom – predovšetkým prostredníctvom adventného
      kalendára s okienkami. Prvý ručne vyrobený adventný kalendár pochádza z roku 1851 a kalendár s
      otváracími okienkami vyrobili až v roku 1908. Adventný kalendár s čokoládkami, ktorý má byť
      odmenou za dobré skutky, sa vyrába od roku 1958.
      Adventný kalendár môže mať rôzne podoby – v dnešnej dobe existujú aj online adventné
      kalendáre. A práve také som si pre Vás pripravila:
      Pre žiakov prvého stupňa (možno aj pre starších) spojený s predmetom Náboženská
      výchova:https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/923?fbclid=IwAR1CtrJv3DIEXls3ROLUUNvgZmPGbxsewBuurd1L1G733lkosTKedGqTsRo
      Pre žiakov druhého stupňa spojený s predmetom Anglický jazyk:

      https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/732?fbclid=IwAR3WebFrN_ojdNT83diGsXJ-iqb_TJQZprlO2zZLL9CgyHsFk5fINURf668
      Želám Vám, aby adventný čas bol plný dobra, dobrých skutkov a spoločne stráveného času
      vo vašich rodinách.

       

      Mgr. Andrea Havlová

    • Oznam pre rodičov a žiakov 2. stupňa
     • Oznam pre rodičov a žiakov 2. stupňa

     • Základná škola s materskou školou Unín oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že 2. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Rozvrh je prístupný po prihlásení sa do vášho konta na edupage. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje