• Uzavretá prevádza ZŠ s MŠ Unín
     • Uzavretá prevádza ZŠ s MŠ Unín

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici Vám oznamujem, že od 1.10.2020 do 9.10.2020 bude prevádzka v Základnej škole s materskou školou uzavretá z dôvodu pozitívne testovaného žiaka na COVID 19.

      Oporúčame rodičom, aby sa žiaci zdržiavali len v domácom prostredí.

      Vyzývame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia horných dýchacích ciest alebo iných ochorení kontaktovali svojho detského lekára. V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19 u svojho dieťaťa, neodkladne informujte vedenie školy na telefónnom čísle 0905614464. Ak by sa potvrdili ďalšie pozitívne prípady žiakov v škole, budeme takúto situáciu konzultovať s RÚVZ v Senici a v prípade predĺženia uzatvorenia prevádzky školy Vás budeme včas informovať. Informácie budeme uverejňovať na webovej stránke školy https://zssmsunin.edupage.org/ .

      Žiaci dostanú pokyny k dištančnému vyučovaniu počas týchto dní.

                                                                                  riaditeľka ZŠ s MŠ Unín

    • Elektronická žiacka knižka pre žiakov 2. stupňa
     • Elektronická žiacka knižka pre žiakov 2. stupňa

     • Vážení rodičia žiakov 2. stupňa /5. - 9. ročníka/

      dnes Vám boli zaslané prihlasovacie údaje potrebné na prihlásenie do Elektronickej žiackej knižky Vášho dieťaťa. Tieto môžete použiť dvomi spôsobmi:

      1.  prihlásením sa na webovej stránke našej školy, následne uvidíte informácie o známkach Vášho dieťaťa

      2. stiahnutím si aplikácie  EDUPAGE do mobilného zariadenia, takto budete informovaní okamžite po zadaní novej známky.

      Pomocou elektronickej žiackej knižky /EŽK/ môžete komunikovať s triednym učiteľom, uvidíte prospech svojho dieťaťa, je možné zadávať aj elektronickú ospravedlnenku. 

      Papierovú formu žiackej knižky pre druhý stupeň v tomto školskom roku nevyužívame. 

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zástupkyňu ZŠ s MŠ Unín, alebo triednych učiteľov Vašich detí, ktorí Vám pomôžu problém s EŽK vyriešiť.

      Mgr. Daniela Hladká 

    • ZBER PAPIERA !!!
     • ZBER PAPIERA !!!

     • V dňoch 16.9. - 18.9. sa na našej škole uskutoční zber papiera. Týmto chceme poprosiť rodičov a žiakov, ktorí majú nepotrebný papier, aby ho priviezli do školy.  Papier je potrebné zviazať špagátom, nie lepiť lepiaco páskou, ani ukladať do krabíc. Zviazané balíky papiera prinášajte ráno do školy, kde Vám ho budú odoberať poverení učitelia a žiaci deviateho ročníka. 

      Nezbiera sa kartón ani knihy v tvrdej väzbe. 

      Veľmi pekne ďakujeme.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje