• Zahájenie školského roka
     • Zahájenie školského roka

     • Slávnostné zahájenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020 o 8.45 hod. Do budovy školy môžu stúpiť len žiaci a 1 zákonný zástupca každého prváka. Všetci musia mať pri vstupe rúška. Žiaci si prinesú so sebou prezuvky, povinné tlačivá a prváci aj školské aktovky.

    • Slávnostné zahájenie nového šk. roka 2020/21 bude 2. septembra 2020 o 8.45 hod. v triedach.
     • Slávnostné zahájenie nového šk. roka 2020/21 bude 2. septembra 2020 o 8.45 hod. v triedach.

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      začiatok školského roka nám prináša okrem iného nové opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusom.

      Čo si treba uvedomiť?
      a) Školská dochádzka je povinná.

      b) Neprítomnosť žiaka v škole musí byť ospravedlnená (nad 3 dni už potvrdenie od lekára).

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom vysvetlili vhodnou formou potrebu nosenia rúšok, umývania, dezinfekcie rúk a sociálne odstupy.

      Škola bude od 3.9.2020 do odvolania robiť ranný zdravotný filter - meranie telesnej teploty, dezinfekciu rúk a kontrolu rúška, ktoré musí prekrývať nos a ústa zároveň.

      R ( RÚŠKO) - Každý žiak bude mať minimálne 2 čisté rúška na každý školský deň.
      Od 2.9. do 14.9.2020 je používanie rúšok odporúčané pre žiakov 1.stupňa v triede, mimo triedu v interiéri školy sú už rúška povinné.
      Nosenie rúšok pre žiakov 2.stupňa je od 2.-14.9.2020 povinné v triedach a všade v interiéri školy.
      O (ODSTUPY) - Žiaci sa nesmú v školských priestoroch zdržiavať na chodbách školy,          v priestoroch WC, pred školou pred vyučovaním a po vyučovaní. Žiaci trávia čas v škole                   so svojou triedou, prestávky netrávia na chodbách školy a nepremiestňujú sa do iných tried. Zostávajú vo svojej kmeňovej triede. Dodržiavajú sociálny odstup.
      R ( RUKY) - Škola zabezpečila všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia - dezinfekcia, antibakteriálne mydlá, roztoky a gély, upratovanie.
      Žiaci si vždy pri príchode do školy musia vydezinfikovať ruky. Starajú sa o čistotu rúk počas pobytu v škole pravidelným umývaním rúk pod tečúcou teplou vodou za použitia antibakteriálnych mydiel. Používajú jednorazové papierové utierky. Prosíme rodičov, aby zabezpečili svojim deťom papierové vreckovky na každý deň.

      Každý žiak musí odovzdať pri nástupe do školy:

      ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA PRED ZAČIATKOM NOVÉHO ŠK.ROKA  

      Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_dietata.docx

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti(1).docx​​​​​​​


      Tlačivá sú tiež dostupné v ZŠ s MŠ Unín, kde si ich v prípade potreby môžete vyzdvihnúť do 28.8.2020.


      Stravovanie žiakov v školskej jedálni

      Stravovanie žiakov sa začína od 3.9.2020 a je zdarma do 31.12.2020. Zákonný zástupca však musí povinne zaplatiť zálohu 20,00€ do 10.9.2020 na účet ŠKJ.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje