• Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, pozývame Vás na slávnostné ukončene školského roka, ktoré sa uskutoční dňa 30.6. 2020 v Základnej  škole s materskou školou Unín.

      Organizácia dňa:

      8:40 príchod žiakov do školy

      8:45 hymna Slovenskej republiky, príhovor riaditeľky školy

      9:00 lúčenie sa s deviatakmi

      9:15 odovzdávanie vysvedčení, rozlúčka so školským rokom 2019/ 2020

      10:00 odchod žiakov domov

      Vysvedčenia si 30.6.2020 môžu prevziať i tí žiaci, ktorí sa nezúčastňovali prezenčnej formy vyučovania od 1.6. 2020. Musia si priniesť so sebou vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré odovzdajú pri vstupe do budovy.

      Žiaci, ktorí sa obávajú vstúpiť do kolektívu si môžu prevziať vysvedčenie v dňoch 1.6. a 2. 6.  2020 v dopoludňajších hodinách, prípadne po telefonickom dohovore.

    • Prevádzka MŠ počas letných prázdnin
     • Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

     • Vážení rodičia,

      po dohode so zriaďovateľom Vám v tomto šk. roku 2019/2020 ponúkame počas letných prázdnin pobyt detí v MŠ nasledovne:    

       

       

      júl – celý mesiac

      august – prvý týždeň ( do 7.8. )

       

      Pobyt v MŠ počas prázdnin je určený pre deti rodičov, ktorí sú v danom období zamestnaní.

      Pokiaľ počet prihlásených detí klesne pod 5 po dobu 3 dní, prevádzka MŠ sa zatvorí.

      Za pochopenie ďakujeme.

       

       

       

       

      V Uníne, 24.6.2020

    • Otvorenie prevádzky 6. - 9. ročníka ZŠ od 22.6. 2020
     • Otvorenie prevádzky 6. - 9. ročníka ZŠ od 22.6. 2020

     • Všeobecné informácie:

      Od 22.6. 2020 sa otvára Zš s MŠ Unín aj pre žiakov 6. - 9. ročníka za podmienok:

      1. účasť žiaka na vyučovaní je dobrovoľná

      2. v triedach nie je obmedzený počet žiakov

      3. žiak v triede nemusí mať rúško, mimo triedy musí mať

      4. každý žiak musí mať dve rúška, jedno ostane v skrinke pre prípad poškodenia 

      5. škola bude pri vstupe zberať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a merať teplotu, bude dbať na umývanie rúk,

      čestné prehlásenie o bezinfekčnosti:

      Tlacivo_o_bezinfekcnosti.pdf

      Tlacivo_o_bezinfekcnosti_-_word.docx

      Ak nemáte možnosť si ho vytlačiť, musíte prvý deň prísť s dieťaťom pred budovu, vypísať na mieste tlačivo a odovzdať dozorkonajúcemu. Bez vyplneného tlačiva nebude dieťa vpustené do budovy. Rovnaké tlačivo musí žiak odovzdať  aj v prípade, že sa vráti do školy po viac ako trojdňovej absencii. Tlačivo nemusí byť potvrdené od lekára.

      Príchod žiakov do školy je o 7:30, musia mať prekryté horné dýchacie cesty /nos a ústa/ So sebou majú papuče, hygienické vreckovky a toaletný papier. Všetky pracovné zošity a zošity na kontrolu a učebnice podľa rozvrhu, ktorý dostali na nástenku v skupine.

      Prípadne si dokument môžete vytlačený vyzdvihnúť v tomto týždni každý pracovný deň od 8.00 do 12.00 na sekretariáte základnej školy. 

       

       

       

       

    • Otvorenie školy pre žiakov 6. - 9. ročníka
     • Otvorenie školy pre žiakov 6. - 9. ročníka

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia ministra školstva SR majú žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ možnosť  dobrovoľne sa od 22. júna 2020 vrátiť späť do školských lavíc.

      V tejto súvislosti sa obraciame na všetkých rodičov žiakov 6. - 9.ročníka ZŠ s prosbou vyplnenie prihlasovacieho formulára, v ktorom vyjadrite súhlas / nesúhlas s nástupom od 22.6.2020

      Formulár sa nachádza TU:

      Zistovanie_zaujmu_6._-_9._rocnik.docx

       

      Dotazník Vás poprosíme zaslať aj v prípade, že nemáte záujem prihlásiť dieťa od 22.6. do ZŠ.

      Dotazník vyplňte do piatku 12.6.2020 do 14.00h. a obratom pošlite na adresu zssmsunin@gmail.com, poprípade volajte p. riaditeľke na mob.číslo 0905614464. 

      Tí žiaci, ktorí sa 22.júna nevrátia do ZŠ sa budú vyučovať tak ako doteraz - dištančnou formou.

      Pokyny a podmienky otvorenia ZŠ doplníme na stránku v krátkom čase.

      V prípade, že žiak nastúpi od 22. 6. 2020 do školy a máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné oznámiť to vedúcej školskej jedálne na tel. čísle: 0911 908 565

       

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín

       

       

       

    • Prihlásenie detí MŠ a žiakov 1. - 5. ročníka do školy od 15.6. 2020
     • Prihlásenie detí MŠ a žiakov 1. - 5. ročníka do školy od 15.6. 2020

     • Vážení rodičia,

      ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje deti do materskej školy a žiakov 1. - 5. ročníka do základnej školy. Týka sa to tých detí a žiakov, ktorí od 1.6. 2020 nechodili do materskej školy a do základnej školy. Triedy sa vracajú do svojich kmeňových tried so svojimi pani učiteľkami. Je potrebné nahlásiť deti triednym učiteľom. V prípade, že by navštevovali ŠKD, aj túto informáciu treba nahlásiť triednym učiteľom. Obed si prihláste u vedúcej školskej jedálne.

      Organizácia dní bude včas zverenená.

    • Inzerát
     • Inzerát

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú /zástup počas MD/  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou na nasledujúce predmety: matematika, náboženská výchova, anglický jazyk, informatika, biológia, fyzika, geografia, chémia s nástupom od 1. 9. 2020. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 08. 2020 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • Inzerát
     • Inzerát

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú  učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) s nástupom od 1. 9. 2020. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 08. 2020 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

    • Inzerát
     • Inzerát

     • Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie (materská škola) s nástupom od 1. 9. 2020. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 06. 2020 na adresu:  zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Unín 420
    • zssmsunin@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • daniela.hladka@gmail.com
    • 034/6628 193
    • Unín 420, 90846 Slovakia
    • 378 385 80
    • 202 164 3327
    • 034/6628 410
    • 0911 908 565
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje