Rada školy Rada rodičov Odborový zväz

Priatelia školy

Rada školy

Štatút Rady školy     

 

Volebný poriadok pre voľby Rady školy 

 

Zloženie Rady školy pre roky 2013 - 2016:

 • za pedagogických zamestnancov ZŠ : Mgr. Peter Pavlačka
 • za pedagogických zamestnancov MŠ : Eva Fehérová
 • za nepedagogických zamestnancovLucia Starychová
 • za zriaďovateľaKristína Biskupičová - zapisovateľka,

          Peter KhúlaMgr. Peter Regásek, Ľuboš Klena

 • za rodičov ZŠ : MUDr. Marián Landl - predseda RŠ,

          Peter Rehák - podpredseda RŠ, Bc. Štefan Vach

 • za rodičov MŠ : ThDr. Martin Hoferka

 

Zloženie Rady školy pre roky 2017 - 2020:

 • za pedagogických zamestnancov ZŠ : Mgr. Adela Bartová
 • za pedagogických zamestnancov MŠ : Eva Fehérová
 • za nepedagogických zamestnancovLucia Starychová
 • za zriaďovateľa : Ľubomíra Bordáčová, Mgr. Martin Hoferka Th.D, Zuzana Dinková, Martin Lukáč
 • za rodičov ZŠ : Bc. Štefan Vach, Mgr. Jaroslava Regásková, Vladimír Tokoš, 
 • za rodičov MŠ : Izabela Flamíková

 

Zápisnice z rokovaní Rady školy /2013 - 2016/:

Zapisnica_1_z_07022013.tif

Priloha_c.1_k_zap._z_190213.tif

Zapisnica_2__z_19.2.2013.pdf

Zapisnica_3_z_21032013.pdf

Zapisnica_4_z_13052013.pdf

Zapisnica_5_z_20052013.pdf

Zapisnica_6_z_vyberoveho_konania.pdf

Zapisnica_7_z_28102013.pdf

Zapisnica_8_z_15102014.pdf

Zapisnica_9_z_28102014.pdf

Zapisnica_10_z_04122014.pdf

Zapisnica_11_z_08122014.pdf

Zapisnica_12_z_22042015.pdf

Zapisnica_13_z_24062015.pdf

Zapisnica_14_z_19112015.pdf

Zapisnica_15_z_21122015.pdf

Zapisnica_16_z_28042016.pdf

Zápisnice z rokovaní Rady školy /2017 - 2020/:

 

zapisnica_-_volby_RS.PDF

zapisnica_c._1_marec_2017.pdf

zapisnica_c.2_-_maj_2017.pdf

zapisnica__8.11.2017.pdf

zapisnica_29.11.2017.pdf

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU UNÍN Č. 420

POZVÁNKY

 

 Pozvánka:   

 

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Unín 420
  Unín 420, 90846
 • 034/6628 193

Fotogaléria