Školská knižnica

V roku 2011 vďaka projektu MŠ SR "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc" bola vybudovaná na našej škole nová školská knižnica. Je vybavená moderným nábytkom, počítačom s knižničným systémom a pripojením na internet. Vytvorením príjemného prostredia v knižnici sme získali aj priestor, ktorý využívame na organizovanie súťaží a aktivít, ktoré zvyšujú čitateľskú kultúru. Propagáciou čítania u detí rozvíjame predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, podporujeme rozvoj slovnej zásoby a spisovného jazyka. 
Knižnica poskytuje služby deťom MŠ,ZŠ, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy. 

Školskú knižnicu vedie  v školskom roku 2018/ 2019 Mgr. Izabela Hanzlíčková.

Otváracie hodiny:    

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Unín 420
    Unín 420, 90846
  • 034/6628 193

Fotogaléria